Moduły są eko

Zmiany klimatu sprawiły, że do rachunku ekonomicznego firmy muszą dodawać także ekologiczny. Podmioty gospodarcze muszą łączyć niskie koszty z niewielkim wpływem na środowisko, co często przypomina łączenie ognia z wodą. Jednym z sektorów, którym się to udaje jest drewniane budownictwo modułowe.

Nieustanne zmiany

Wydarzenia ostatnich lat dowodzą, że zmiany potrafią zachodzić szybko i gwałtownie. Dowodem na to jest pandemia COVID-19, która kosztowała życie setki tysięcy ludzi i doprowadziła gospodarki wielu państw do stagnacji. Państwa z dnia na dzień przestały funkcjonować, a odbudowa po kryzysie zajmie wiele lat.
W ostatnich czasach wzrosła konieczność dostosowania się do zmieniającego się środowiska. Dekady spalania paliw kopalnych i spowodowane nimi emisje gazów cieplarnianych doprowadziły w końcu do wzrostu średniej temperatury świata oraz znaczących przekształceń w przyrodzie. Jednym z głównych powodów, które do tego doprowadziły był niepohamowany rozwój gospodarczy.

Nowe szkoły ekonomii

Czasy się zmieniają, ale jednego można być pewnym – firmy zawsze będą dążyć do maksymalizacji zysków i minimalizacji kosztów. Nie tylko podmioty gospodarcze prowadzą rachunki, czynimy to również my, licząc koszty życia. Większość z nas stara się żyć ekonomicznie, co może oznaczać zarówno niewielki wkład sił i kosztów, jak też balans finansowy.
Zmiany klimatu wymagają również bycia ekologicznym, co może oznaczać „związany z ochroną środowiska”, „wyprodukowany z naturalnych surowców”, „nieszkodzący środowisku”. Jednakże, ekologiczny nie zawsze równa się ekonomiczny – choć energia pozyskiwana z paneli słonecznych jest obecnie najtańsza[1], spalanie paliw kopalnych wciąż jest podstawą wielu gospodarek. Na szczęście, gospodarka zmienia się razem z klimatem, starając się jak najmniej na niego wpływać.
Na znaczeniu zyskuje ekonomia cyrkularna. Dąży do zmniejszenia ilości odpadów i działa według zasady 3R – reduce, reuse, recycle. Nie tylko przywiązuje ona wagę do redukcji używanych zasobów, ale też zakłada ich ponowne wykorzystanie w nowej konfiguracji lub recykling celem odzyskania użytych surowców.
Niektóre sektory gospodarki już teraz reagują na zmiany zachodzące w środowisku. Jednym z nich jest drewniane budownictwo modułowe, które zdobywa coraz większe uznanie na świecie, a z każdym rokiem rośnie ilość inwestycji budowlanych opartych na technologii prefabrykowanych modułów.

Prefabrykaty i moduły nadzieją na przyszłość

Marta Nazarczuk, mgr inż. Kierownik działu technologii, badań i rozwoju Unihouse S.A.

Marta Nazarczuk, mgr inż. Kierownik działu technologii, badań i rozwoju Unihouse S.A.

Drewniane Budownictwo modułowe oprócz tego, że jest odpowiedzią na bieżące zapotrzebowania, wyznacza również nowe szlaki dla całego sektora budowlanego, jak w soczewce skupiając w sobie zasadę 3R. Moduły konstruowane są w fabryce, co oznacza oszczędność czasu, pieniędzy i surowców. Większość pracy wykonują sterowane komputerowo maszyny, które mogą wykonać projekty z nawet najbardziej surowymi wymaganiami. W ten sposób redukuje się zużycie zasobów oraz niezbędny nakład pracy  – mówi Marta Nazarczuk

Choć moduły projektowane są w określonym celu, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby używać ich inaczej. Współczesna technologia pozwala na konstruowanie wielokondygnacyjnych budowli z prefabrykowanych modułów; dodatkowo, można je umieszczać w różnych konfiguracjach, a nawet, gdy zajdzie taka potrzeba, przewozić z miejsca na miejsce. Z modułów można wznosić np. biurowce, a gdy spadnie zapotrzebowanie na przestrzeń biurową, można je przekształcić w mieszkania.
Kolejnym atutem jest fakt, że prefabrykowane moduły wykonywane są z naturalnych materiałów i wywierają niewielki wpływ na środowisko. Głównym surowcem używanym do produkcji jest drewno, które zapewnia dobre właściwości fizykochemiczne budynku, a dodatkowo jest jedynym odnawialnym surowcem budowlanym. Same moduły są zdatne do recyklingu, nie tylko w zmianie użycia, ale też w odzysku materiałów.

Doceniane na świecie

Budownictwo modułowe jest doceniane przez ustawodawców. Polskie Ministerstwo Środowiska nagrodziło firmę Unihouse tytułem Championa w konkursie „Dom z klimatem”. Ministerstwo doceniło nie tylko poszanowanie środowiska w procesie produkcji, ale również walory architektoniczne i wygodę realizacji.

W Polsce budownictwo modułowe z każdym rokiem robi się coraz bardziej popularne, co potwierdzają badania; przewiduje się, że udział prefabrykowanych modułów w rynku będzie cały czas rósł[2]. Dowodem na to może być powołanie przez rząd spółki Polskie Domy Drewniane, która ma włączyć budowle modułowe w ramy rządowego programu Mieszkanie+.

Wydawać by się mogło, że technologia ta jest droższa niż tradycyjne budownictwo, ale nic bardziej mylnego. Koszty budynku modułowego są porównywalne z tradycyjną budową, ponieważ większość pracy odbywa się w fabryce co poprawia jakość i skraca czas pracy na budowie, co z kolei zmniejsza znacznie koszty ogólne budowy, nadzoru, oraz koszty finansowania i ubezpieczeń.

Odpada też większość kosztów związanych z przygotowaniem placu budowy, bowiem na miejsc następuje tylko montaż i minimalna ilość prac wykończeniowych i instalacji technicznych. Dodatkowo, mniejsze są koszty środowiskowe, wywozu odpadów, utrudnienia dla sąsiadów itd. itp., więc nic nie stoi na przeszkodzie, żeby budownictwo modułowe nazywać ekonomicznym, jak też ekologicznym.
Źródło:    royalbrand.prowly.com

Może Ci się również spodoba

Korzystaj�c z naszej strony wyrażasz zgod� na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Wi�cej informacji tutaj . Zaktualizowali�my nasz� polityk� przetwarzania danych osobowych - RODO. Tutaj znajdziesz tre�� naszej nowej polityki a tutaj wi�cej informacji o Rodo