Najpopularniejsze rodzaje depozytów bankowych na polskim rynku

Na rynku produktów bankowych możemy wyróżnić nawet kilkanaście rodzajów depozytów bankowych. Każdy z nich różni się charakterystyką oraz parametrami. Aby wybrać lokatę bankową, należy przynajmniej w minimalnym stopniu poznać podstawową charakterystykę lokat oraz umieć odróżnić rodzaje depozytów.

Najpopularniejszym i najczęściej wybieranym depozytem bankowym jest lokata terminowa. Jest to depozyt zakładany na określony termin zapadalności. Środki zdeponowane na lokacie terminowej są oprocentowane, co oznacza, że klient po upłynięciu lokaty otrzyma pewną kwotę odsetkową. Kwota ta będzie uzależniona do wysokości oprocentowania, a pośrednio również od terminu zapadalności.

Innym rodzajem depozytu bankowego jest konto osobiste. Jest to standardowy produkt bankowy, oferowany przez niemalże wszystkie banki. Konto osobiste jest w dzisiejszych czasach niezbędnym narzędziem, pełniącym rolę wirtualnego portfela. Konto osobiste nie posiada oprocentowania i służy przede wszystkim do przeprowadzania najprostszych transakcji finansowych takich jak: przelewy, płatności kartą, opłacanie rachunków, zlecenia stałe, polecenia zapłaty. Do konta osobistego często dodawana jest karta debetowa.

Konto oszczędnościowe posiada, zarówno cechy lokaty bankowej, jak i konta osobistego. Konto oszczędnościowe posiada jedną podstawową zaletę – środki na rachunku są oprocentowane. Pomimo tego, że możemy czerpać zyski z oprocentowania, posiadamy pełną swobodę w dysponowaniu oszczędnościami. Jednak oprocentowanie kont oszczędnościowych jest przeważnie niższe niż te oferowane na lokatach bankowych.

Popularnym depozytem bankowym, zwłaszcza wśród przedsiębiorców, jest lokata overnight. Jest to depozyt z terminem zapadalności jednego dnia. Środki na lokacie overnight są blokowane pod wieczór. Oznacza to, że firma „przesuwa” środki na lokatę nocną, i dzięki temu może czerpać zyski z posiadanego kapitału. Następnego dnia roboczego, środki są z powrotem odblokowywane i dostępne dla przedsiębiorstwa.

Na rynku produktów bankowych są także oferowane progresywne lokaty bankowe. Ich konstrukcja opiera się na cyklicznie zmienianym oprocentowaniu. Jednak pod innymi względami przypominają bardzo standardowe lokaty terminowe. Co pewien okres oprocentowanie na lokacie progresywnej rośnie o stałą wartość – osiągając najwyższy poziom na koniec trwania lokaty. Taki rodzaj lokaty pozwala przede wszystkim na wypłatę oszczędności przed czasem, bez utraty odsetek.

Banki oferują również lokaty strukturyzowane, jednak są to produkty finansowe, które odbiegają od standardowych depozytów bankowych. Lokaty strukturyzowane, lokaty inwestycyjne lub też polisolokaty – to połączenie depozytów bankowych z innymi produktami finansowymi. W przypadku polisolokaty jest to kombinacja depozytu terminowego oraz polisy ubezpieczeniowej. Z kolei lokaty strukturyzowane są najczęściej rodzajem opcji walutowych z zabezpieczeniem w postaci depozytu bankowego.

 

pl

Może Ci się również spodoba

Korzystaj�c z naszej strony wyrażasz zgod� na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Wi�cej informacji tutaj . Zaktualizowali�my nasz� polityk� przetwarzania danych osobowych - RODO. Tutaj znajdziesz tre�� naszej nowej polityki a tutaj wi�cej informacji o Rodo