Naturalne procesy biologicznego oczyszczania ścieków

Człowiek zaobserwował, że w trakcie wylewania ścieków na podłoże o odpowiedniej przepuszczalności dochodzi do namnażania odpowiednich form mikroorganizmów powodujących rozkład związków organicznych.

        Tak powstały pierwsze oczyszczalnie.

Na odpowiedniej warstwie gleb dobrze przepuszczalnych wylano ścieki, które ulegały oczyszczeniu w wyniku następujących procesów: – absorpcja zanieczyszczeń na materiale żwirowym; – rozkład enzymatyczny substancji organicznych; – wbudowywanie substancji organicznych w komórki mikroorganizmów

Do naturalnych metod biologicznego oczyszczania ścieków należą:

Rozlewanie ścieków:

Polega ona na rozlewaniu ścieków na terenach porośniętych odpowiednią roślinnością (trzciną, wikliną). Są to rośliny mające duży przyrost masy organicznej. Taki cykl oczyszczania na terenach pokrytych trzciną lub wikliną trwa 4 lata. Po tych 4 latach dokonuje się ścięcia tej roślinności, która może być wykorzystana do tworzenia energii. Niestety metoda ta nie jest zbyt wydajna w naszym klimacie.

Stawy biologiczne:

W metodzie stawów biologicznych wyróżniamy stawy tlenowe i stawy fakultatywne. Stawy te muszą posiadać odpowiednie parametry:

  • wielkość  4ha;

  • fakultatywne 1-4ha;

  • czas przetrzymywania: tlenowe 10-40 dni, fakultatywne 7-30 dni;

  • głębokość stawy: tlenowy – max 1,5m, fakultatywny 2m;

  • optymalna temperatura  20°C;

  • tolerowane temperatury: tlenowe 0-20°C, fakultatywne 0-50°C;

  • obciążenie ładunkiem BZT5 (wskaźnik zanieczyszczeń organicznych): tlenowe 40-120kg BZT5/ha*d, fakultatywne 15-80 kg BZT5/ha*d;

  • procent usunięcia BZT5 porównywalny  80-95%.

W przypadku stawów biologicznych tlenowych do stawu (zbiornika ziemnego otoczonego wałami) wprowadzane są ścieki i w wyniku przedostawania się ścieków tlenu atmosferycznego dochodzi do stopniowego rozkładu związków organicznych przez namnażające się mikroorganizmy. W stawie takim znajdują się glony (dają one zieloną barwę powierzchni stawu). Stawy takie połączone są w system kilku stawów, w których dokonuje się stopniowego przelewania ścieków od pierwszego do kolejnych stawów.

W stawach fakultatywnych różnica polega na tym, że z powodu ich większej głębokości zachodzą również procesy beztlenowe w warstwie przydennej. Procesy tlenowe zachodzą w górnej części zbiornika i wydziela się CO2 do atmosfery, natomiast z warstw głębszych dochodzi do wydzielania siarkowodoru i metanu podczas rozkładu beztlenowego.

Metodę tlenowych biologicznych stawów zaczęto modernizować, czyli zaczęto wprowadzać sztucznie tlen w ilości 2mgO2/l, co powoduje zwiększenie głębokości stawu do 4m i delikatną recyrkulację ścieków w stawie.

Metody te są stosowane na terenach, gdzie liczna mieszkańców nie przekracza 20000 osób. W stawach tych nie mogą być oczyszczane ścieki przemysłowe.

www.Ecoportal.com.pl

Może Ci się również spodoba

Korzystaj�c z naszej strony wyrażasz zgod� na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Wi�cej informacji tutaj . Zaktualizowali�my nasz� polityk� przetwarzania danych osobowych - RODO. Tutaj znajdziesz tre�� naszej nowej polityki a tutaj wi�cej informacji o Rodo