Niemcy rozluźniają kryteria zrównoważonego rozwoju dla biopaliw

  • dystrybutor

Niemcy tymczasowo złagodziły przepisy wymagające aby surowce wykorzystane do produkcji biopaliw spełniały kryteria zrównoważonego rozwoju.

Opracowane przez Komisję Europejską wytyczne określające pochodzenie surowców
wykorzystywanych do produkcji biopaliw.

. Działania te zostały przyjęte pozytywnie przez przemysł branżowy, pozwalając na bezproblemowy import rzepaku i oleju rzepakowego do produkcji biodiesla.
Dzięki złagodzeniu tych przepisów przemysł będzie posiadał wystarczającą elastyczność w kwestii i importu, co pozwoli uniknąć problemów handlowych, stwierdził tak ostatnio rzecznik niemieckiej organizacji UFOP

Unia na rzecz promocji oleju i białek roślinnych (Union zur Förderung von Oel- und Proteinpflanzen) niemieckie stowarzyszenie zajmujące się propagowaniem wykorzystania biopaliw pochodzących z roślinnej biomasy, zrzeszającej firmy związane z przemysłem oleju rzepakowego.

Tylko Niemcy i Austria implementują do 1 stycznia 2011r. Unijną Dyrektywę o paliwa odnawialnych, która zobowiązuje aby biopaliwa były produkowane z upraw certyfikowanych i spełniających kryteria zrównoważonego rozwoju

Opracowane przez Komisję Europejską wytyczne określające pochodzenie surowców wykorzystywanych do produkcji biopaliw.
.
Dyrektywa ma na celu ochronę lasów tropikalnych wycinanych pod uprawy dla produkcji biopaliw. Niemiecka branża biopaliwowa obawiała się, że inne kraje członkowskie nie wprowadzą na czas kryteriów i systemu certyfikacji zrównoważonego rozwoju. Mogło to oznaczać, że Niemcy nie będą w stanie importować niecertyfikowanych nasion i oleju rzepakowego z innych krajów UE w 2011r.

Niemiecki rząd umożliwił na bardziej elastyczną certyfikację surowców dla produkcji biopaliw tymczasowo do 30 czerwca 2011r.
Przychylił się tym samym do prośby przemysłu, aby olejarnie i handlarze mogli tworzyć bilans zrównoważonych surowców w okresie 12 miesięcy, zamiast wcześniejszej propozycji 3 miesięcy.
Jeżeli niemiecki przedsiębiorca posiada 10 000 ton rzepaku spełniającego kryteria zrównoważonego rozwoju
Opracowane przez Komisję Europejską wytyczne określające pochodzenie surowców wykorzystywanych do produkcji biopaliw.

wyprodukowanego w Niemczech i zaimportuje 10 000 ton z Polski, która nie posiada systemu certyfikacji, to niemiecki rzepak może być wykorzystany w przemyśle spożywczym, natomiast polski rzepak będzie mógł być przeznaczony na cele biopaliwowe. Według nowej polityki, rzepak z Polski może być wykorzystany do produkcji biopaliwa, ponieważ certyfikat zrównoważonego rozwoju na niemiecki rzepak nie został wykorzystany podczas sprzedaży do przemysłu spożywczego i może być zaliczone na poczet transakcji do produkcji biodiesla. Bilans masy będzie można realizować w okresie 12 miesięcy, a nie jak wcześniej w ciągu 3 miesięcy.
Niemcy importują około 2 milionów ton nasion rzepaku rocznie, zarówno na cele spożywcze jak i do produkcji biodiesla.

Wprowadzona zmiana jest ważna tylko do czerwca 2011r., tak aby inne kraje UE miały czas na wprowadzenie dyrektywy do prawa krajowego. Jeżeli nie będzie to zrealizowane do tego czasu, Niemcy będą musiały stawić czoła ponownie temu problemowi.

Źródło:
Germany relaxes rule on biofuel sustainability

Może Ci się również spodoba

Korzystaj�c z naszej strony wyrażasz zgod� na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Wi�cej informacji tutaj . Zaktualizowali�my nasz� polityk� przetwarzania danych osobowych - RODO. Tutaj znajdziesz tre�� naszej nowej polityki a tutaj wi�cej informacji o Rodo