Niepewny los foliówki

Miesiąc temu rząd zawiesił pracę nad ustawą o opakowaniach i odpadach opakowaniowych, która reguluje kwestię opłat nakładanych na torby foliowe. Zwolnione z opłaty są torby biodegradowalne w kompostowniach.

Ustawa nie zwalnia jednak z opłaty toreb wykonanych z plastiku oksy-biodegradowalnego, czyli ulegającego samoistnej degradacji. Czym jest oksy-biodegradacja? Oksy-biodegradacja polega na samoistnym rozpadzie plastiku pod wpływem czynników atmosferycznych. W ciągu zaledwie kilku lat odpad z plastiku oksy-biodegradowalnego całkowicie się utlenia i „znika” z wysypiska albo innego miejsca, w którym został porzucony.

Torby oksy-biodegradowalne, nie zostały ujęte w dotychczasowym projekcie ustawy, chociaż mogą stanowić o wiele łatwiejsze i mniej kosztowne rozwiązanie problemu odpadów opakowaniowych w Polsce w porównaniu do biodegradacji. Ich produkcja wymaga jedynie zastosowania dodatku, który nieznacznie podnosi koszty produkcji i nie wymaga inwestycji w zmianę parku maszynowego. Co to jest biodegradacja? Torby biodegradowalne, które uwzględnione zostały w projekcie ustawy, są w rzeczywistości kompostowalne.

Oznacza to, że ich rozkład następuje tylko w kompostowniach. Warto zauważyć, że i tak nieliczne w naszym kraju kompostownie nie są zainteresowane przyjmowaniem odpadów innych, niż organiczne. Poza tym, siatki biodegradowalne są jako kompost bezużyteczne. Jeżeli siatka kompostowalna trafi na wysypisko – w przeciwieństwie do oksy-biodegradowalnej – nie ulegnie degradacji. Co dalej z ustawą? Według Ministerstwa Środowiska można zakładać, że ustawa wejdzie w życie wczesną wiosną 2010 roku. Do tego czasu będą prowadzone prace mające na celu usunięcie z ustawy wszystkich kontrowersyjnych elementów. Nie wiadomo jak będzie przebiegał proces legislacyjny. Nie wiadomo także dlaczego ustawodawca w dotychczasowym projekcie faworyzuje torby kompostowalne, a pomija oksy-biodegradowalne.

d2w to dodatek do tworzyw sztucznych powodujący ich przyspieszony samoistny rozkład w środowisku naturalnym poprzez oksy-biodegradację, czyli proces utlenienia i rozpadu tworzywa sztucznego na poziomie cząsteczkowym. Dodatek d2w stosuje się w produktach plastikowych codziennego użytku takich jak torby foliowe, worki na śmieci, tacki, kubki i wiele innych. Promocją d2w na terenie Polski zajmuje się firma Ecoplastic Polska.

Więcej informacji www.ecoplastic.pl

Wojciech Pawlikowski, CSR Manager w.pawlikowski@ecoplastic.pl

Może Ci się również spodoba

Korzystaj�c z naszej strony wyrażasz zgod� na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Wi�cej informacji tutaj . Zaktualizowali�my nasz� polityk� przetwarzania danych osobowych - RODO. Tutaj znajdziesz tre�� naszej nowej polityki a tutaj wi�cej informacji o Rodo