Nowe ekologiczne miasto EcoBay nad Bałtykiem

Nowe eko-miasto, które powstanie na półwyspie Paljassaare niedaleko
Tallina, zapewni Estonii stałe miejsce na ekologicznej mapie świata.

      .   Miasta przyjazne ludziom i naturze 

Miasto EcoBay zaprojektowane zostało przez duńskie biuro
architektoniczne Schmidt Hammer Lassem we współpracy z międzynarodowym
multidyscyplinarnym biurem inżynierskim Buro Happold oraz pracownią
Møller & Grønborg Landscape Architects, odpowiedzialną za architekturę krajobrazu.

Budowa ekologicznego miasta na wybrzeżu Morza Bałtyckiego o
powierzchni  481 000 m2 i populacji sześciu tysięcy mieszkańców
planowana jest na najbliższe 15 -20 lat. Dzięki zastosowaniu energii z
farm wiatrowych oraz systemów kogeneracyjnych CHP możliwe będzie
ekologiczne zasilanie i ogrzewanie szkół, domów, sklepów i biur.
Wykorzystana zostanie nawet nadwyżka energii z pobliskiej oczyszczalni
ścieków.

 

Większa bioróżnorodność
Znaczna
część miasta będzie położona na terenach znajdujących się w
bezpośredniej bliskości Morza Bałtyckiego oraz w sąsiedztwie obszaru
chronionego „Natura 2000”  W związku z tym projekt został opracowany z
myślą o zwiększeniu dotychczasowej różnorodności biologicznej tych
obszarów, przy jednoczesnym stworzeniu elementów krajobrazu oraz
przyrody gwarantujących wysokiej jakości architekturę budynków
mieszkalnych, miejsc pracy oraz obiektów rekreacyjnych.

 

„Teren
ten niesie ze sobą ogromny potencjał, zwłaszcza biorąc pod uwagę jego
położenie w pobliżu Tallina oraz rezerwatu Natura 2000”, mówi Lesley
Dinnett, kierownik projektu z ramienia Buro Happold. „Naszym celem jest
stworzenie nowoczesnego i wielofunkcyjnego miasta zawierającego
wszelkie udogodnienia oraz usługi ułatwiające życie mieszkańcom.
Jesteśmy dumni, że możemy przyczynić się do powstania prawdziwie
ekologicznego miasta w Estonii”. 

 

Spółka Buro Happold
zapewnia architektom Schmidt Hammer Lassen rozwiązania z zakresu
inżynierii środowiska, infrastruktury, budownictwa morskiego,
transportu, projektowania konstrukcji, jak również specjalistyczne
doradztwo w dziedzinie zrównoważonych rozwiązań oraz analizę i
symulację komputerową.

 

Projektowanie zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju

W
projekcie główny nacisk został położony na zapewnienie przyjaznych
środowisku rozwiązań, zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju.
Dlatego starano się zminimalizować potrzeby korzystania z transportu
silnikowego. Wszystkie kluczowe funkcje miasta zlokalizowane będą w
promieniu nie więcej niż 2 km od centrum, a infrastruktura transportowa
zostanie zaplanowana w najmniejszych szczegółach.

 

Zróżnicowana
wysokość budynków pozwoli natomiast zmaksymalizować możliwość uzyskania
ciepła powstałego w wyniku ich nasłonecznienia oraz zredukować jego
utratę w wyniku nadmiernego zacienienia. W celu ochrony miasta przed
niszczącym działaniem zimnego wiatru znad Bałtyku planowana jest budowa
sztucznych wydm.

 

„Istotną część procesu planowania
stanowiły badania klimatyczne” mówi Dinnett. „Niektóre z domów w EcoBay
zredukują zużycie energii aż o 70% w porównaniu do tradycyjnych
budynków mieszkalnych o zbliżonej wielkości, poprzez uwzględnienie
orientacji obiektu, wykorzystanych materiałów, zużycia wody oraz źródeł
energii i ogrzewania”.

 

Wyzwania stojące przed współczesnym społeczeństwem
„Jesteśmy
przekonani o konieczności znalezienia rozwiązań dla wyzwań, jakie
napotyka nasze społeczeństwo – zarówno wyzwań o charakterze społecznym,
jak i ekologicznym”, mówi Morten Holm, wspólnik w biurze Schmidt Hammer
Lassen. „Jak stworzyć ekologiczny plan przestrzenny? Jak zaprojektować
różnorodne, tętniące życiem przez całą dobę miasto? Jak stworzyć
budynki dostępne dla ogółu społeczeństwa? To tylko niektóre z wyzwań, z
jakimi musieliśmy się zmierzyć projektując miasto EcoBay”.

 

Tym
wyzwaniom udało się sprostać. Pomimo tego, że podobne projekty często
budzą wątpliwości dotyczące przyszłego rozwoju sztucznie zaplanowanych
miast, EcoBay wydaje się spełniać swoje obietnice i jest zwiastunem
bardziej ekologicznej przyszłości Estonii.

 
Ogólne informacje nt. inwestycji

Inwestor: Ecobay Ou
Architekci: Schmidt Hammer Lassen; Møller & Grønborg Landscape Architects
Usługi
Buro Happold : Projekt konstrukcji, inżynieria infrastruktury,
transportu, inżynieria morska, usługi specjalistyczne obejmujące
analizę i symulację komputerową (CoSA) oraz alternatywne technologie
(Sustainable and Alternative Technologies – SAT).

 
Dodatkowe informacje:

 

Buro Happold

Informacja prasowa oraz praktyczne informacje są dostępne na stronie internetowej www.burohappold.com

 

 

 

Może Ci się również spodoba

Korzystaj�c z naszej strony wyrażasz zgod� na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Wi�cej informacji tutaj . Zaktualizowali�my nasz� polityk� przetwarzania danych osobowych - RODO. Tutaj znajdziesz tre�� naszej nowej polityki a tutaj wi�cej informacji o Rodo