Nowy program NFOŚiGW

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zarezerwował 820 mln zł na realizację programu „Efektywne wykorzystanie energii”. W jego inauguracji wzięli udział m.in. minister środowiska Andrzej Kraszewski i prezes NFOŚiGW Jan Rączka.

Celem programu jest inicjowanie i wsparcie przedsięwzięć inwestycyjnych służących poprawie efektywności energetycznej w najbardziej energochłonnych polskich przedsiębiorstwach. Środki na realizację programu pochodzić będą z opłat zastępczych i kar nakładanych przez Urząd Regulacji Energetyki na producentów energii. Beneficjentem programu może być każde przedsiębiorstwo, które w roku poprzedzającym złożenie wniosku zużyło minimum 50 GWh energii.

Program będzie realizowany w formie dwóch kolejnych działań. Pierwsze polega na dofinansowaniu audytów energetycznych i elektroenergetycznych. Jego wdrażanie rozpoczęło się w styczniu 2011 r. i zakończy się 31 grudnia 2013 r. Budżet tego działania wynosi 40 mln zł. Dofinansowanie w formie dotacji, w wysokości do 70% kosztów kwalifikowanych, będzie udzielane zgodnie z warunkami pomocy de minimis. Druga część programu zakłada dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych rekomendowanych w przeprowadzonym audycie, które zapewnią obniżenie zużycia energii o co najmniej 7%. Wdrażanie tej części programu rozpocznie się w lipcu 2011 r., a zakończy 31 grudnia 2016 r. Budżet tego działania wyniesie 780 mln zł.

Dofinansowanie będzie udzielane w formie pożyczek pokrywających do 70% kosztów kwalifikowanych inwestycji, w wysokości od 3,5 do 42 mln zł, zaś wysokość oprocentowania ustalono na poziomie WIBOR 3M + 50 pkt. bazowych.

źródło: www.Eurogospodarka.pl

Może Ci się również spodoba

Korzystaj�c z naszej strony wyrażasz zgod� na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Wi�cej informacji tutaj . Zaktualizowali�my nasz� polityk� przetwarzania danych osobowych - RODO. Tutaj znajdziesz tre�� naszej nowej polityki a tutaj wi�cej informacji o Rodo