O przyszłości energetyki wodnej

2-ga konferencja Energii Wodnej w Polsce „Dziś i jutro energii wodnej w Polsce i w Uni Europejskiej“ w ramach drugiej edycji Miedzynarodowych Targów Energii Odnawialnej i Efektywnosci Energetycznej RENEXPO Poland 17 – 18.10.2012 Warszawskie Centrum EXPO XXI.

Woda odgrywała od zawsze ogromną rolę w życiu człowieka, decydując o kształtowaniu się skupisk ludzkich, powstawaniu miast i krajów. Bez wody nie byłoby życia na ziemi i każdy się zgodzi, że jest i będzie ona siłą napędową całego rozwoju cywilizacji . Na znaczeniu zyskała ona jeszcze bardziej, gdy odkryto jej szczególną właściwość – mianowicie jej czynnik energetyczny.

Wykorzystanie wody jako źródła energii ma na całym świecie długą tradycję. Również w Polsce już na przełomie XIX i XX w. zaczęto budować pierwsze elektrownie wodne. I chociaż Polska ze względu na swój nizinny obszar i małe spadki terenu nie posiada  optymalnych warunków do rozwoju tej dziedziny  to właśnie woda stoi w chwili obecnej na pierwszym miejscu sposród wszystkich alternatywnych zródeł energii pod względem produkcji energii elektrycznej.
I właśnie tejże chwili obecnej jak i kierunkom rozwoju energii wodnej w Polsce i w Uni Europejskiej poświęcona będzie jedna z konferencji odbywających się w ramach targów RENEXPO Poland. Organizatorzy tego wydarzenia: Towarzystwo Elektrowni Wodnych, Instytut Maszyn Przepływowych PAN oraz Reeco Poland Sp. z o.o. we współpracy z Towarzystwem Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych pochylą się nad najważniejszymi zagadnieniami, którymi żyje polski i europejski sektor hydroenergetyki.

Podczas konferencji zostanie dokonana analiza stanu istniejącego a także trendów rozwojowych energetyki wodnej w świetle uwarunkowań prawno-administracyjnych, ekonomicznych, technicznych i środowiskowych. Będzie mowa o perspektywach i szansach tej branży ale także o zagrożeniach i bieżących problemach.

Całości dopełni prezentacja prac badawczo-rozwojowych na rzecz energetyki wodnej oraz sprawozdanie z zebranych doświadczeń z zakresu projektowania, budowy i eksploatacji elektrowni wodnych. Uczestnicy konferencji dowiedzą się o dobrych praktykach, wnioskach wyciągniętych z niepowodzeń a także o nowych technologiach. Będą oni również mieli szansę zabrania głosu w dyskusji panelowej na temat: „Czy energetyka wodna ma przyszłość w Polsce?“.
RENEXPO® Poland wspiera rozwój idei wykorzystywania zasobów wody jako źrodła energii w Polsce. Współorganizując już po raz drugi odbywającą się równolegle do targów konferecję poświęconą tej ważnej dziedzinie gospodarki energetycznej Reeco Poland Sp. z o.o. kieruje się chęcią stworzenia platformy wymiany informacji i doświadczeń. Zapraszając najważniejsze osobistości z branży, przedstawicieli instytucji badawczo-rozwojowych oraz firm działających na rzecz energetyki wodnej a także wszystkie osoby trudniące się hydroenergetyką pragnie wnieść swój wkład w transfer wiedzy pomiędzy tymi podmiotami. Tym samym ma nadzieję przyczynić się do zwiększenia stopnia wykorzystania potencjału energii wodnej w naszym kraju.

Według badań ekspertów zasoby energii wodnej w Polsce są dużo większe i obecnie wykorzystujemy je zaledwie w 12%. Jest to dość słaby wynik na tle takich krajów jak Niemcy, które wykorzystują 80% swojego potencjału albo Francja lub Norwegia wykorzystujących prawie w 100% własne możliwości hydroenergetyczne.
Posiadamy obecnie 12 dużych hydroelektrowni (>10 MW), których łączna moc wynosi 2040 MW. Do tego dochodzi 280 MW mocy zainstalowanej w elektrowniach o mocy do 10 MW.To wszystko niewiele.

A szkoda, bo korzyści płynące z budowania elektrowni wodnych zdecydowanie przeważają nad wadami. Energia wody jest stosunkowo tania, nieszkodliwa dla środowiska i przyczynia się do zwiększenia niezależności energetycznej krajów, które robią z niej należyty pożytek.
Istnieje na szczęscie nadzieja, że stopień wykorzystania zasobów wody w naszym kraju stopniowo będzie się zwiększał. Polska zamierza bowiem spotęgowac udział energii ze źródeł odnawialnych w bilansie energetycznym w ciągu następnej dekady, m.in. poprzez inwestycje w małe elektrownie wodne. Najważniejsze jest jednak przekonanie, że ta gałąź energetyki ma przed sobą przyszłość. Jeśli uczestnicy konferencji w ramach RENEXPO Poland we wspomnianej dyskusji panelowej większością głosów twierdząco odpowiedzą na postawione im pytanie i  będą gotowi do wspólnego działania – to będzie to znak, że energia wodna w Polsce w istocie stoi przed szansą efektywnego i tak przez wielu wyczekiwanego rozwoju. W trakcie Targów wiodące firmy przedstawia techniczne nowinki z sektora energetyki wodnej.

Dla ecoportal, REECO Sp. z o. o.

Więcej na: renexpo

———————————-
Organizator REECO Poland Sp. z o. o. jest częścia grupy REECO z głόwną siedzibą w Niemczech i oddziałami w Reutlingen/Niemcy, Salzburg/Austria, Brüssel/Belgia, Budapest/Węgry und Arad/Rumunia. Od 1997 spotyka się rocznie około 50.000 fachowcόw z 70 krajόw na targach specjalistycznych i kongresach, ktόre organizowane są przez REECO. Wszystkie terminy targów można znaleźć na stronie www.reeco.eu

Może Ci się również spodoba

Korzystaj�c z naszej strony wyrażasz zgod� na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Wi�cej informacji tutaj . Zaktualizowali�my nasz� polityk� przetwarzania danych osobowych - RODO. Tutaj znajdziesz tre�� naszej nowej polityki a tutaj wi�cej informacji o Rodo