Ocieplenie klimatu – zmniejszenie zasobów wody pitnej?

Ocieplenie klimatu jest przyczyną zmniejszenia głównych źródeł wody pitnej na Ziemi. Takie są wnioski badaczy z Instytutu Oceanografii na Uniwersytecie w Kalifornii, San Diego i na Uniwersytecie w Waszyngtonie.

O efekcie cieplarnianym w liczbach

Analiza kilku potencjalnie możliwych scenariuszy, dowodzi że gazy cieplarniane produkowane przez ludzi, czego wynikiem jest ocieplenie klimatu będzie miało znaczący wpływ na regiony pokryte śniegiem i lodem oraz spowoduje kosztowne zakłócenia w dostawach wody pitnej.

Wg naukowców, siły które prowadzą do tych zmian, określane mianem „czynników cieplarnianych” pokazują że w ocieplającym się klimacie coraz więcej wody będzie spadało w formie dreszczów niż śniegu, wypełniając rezerwy wcześniej niż przypuszczano. Dodatkowo, ocieplający się klimat będzie powodował wcześniejsze roztopy śniegu niż we wcześniejszych dekadach, zaburzając naturalne spływy wody z roztopionego śniegu. Sumując, te zmiany znaczą że będzie mniej śniegu w zimie a roztopy będą następowały szybciej, powodując częste powodzie. Zakłócenia w dostawach wody pitnej będą występować w rejonach gdzie zbiorniki retencyjne nie są w stanie pomieścić spływającej z gór wody.

W Kanadzie wcześniejsze roztopy zagrożą produkcji rolniczej na terenach nizinnych. W Europie, symulacje hydrologiczne pokazują, że ocieplenie klimatu może zmniejszyć dostęp do wody dla przemysłu, rolnictwa i gospodarstw domowych. W rezultacie żegluga śródziemnomorska, ochrona przeciwpowodziowa, instalacje hydroenergetyczne aż po zwykłą przyjemność narciarstwa mogą być zagrożone.

Autorzy tych badań rozszerzyli pomiary o regiony zależne głównie od wody pochodzenia lodowcowego. Dla nich istnieją dużo poważniejsze zagrożenia, ponieważ kiedy zapasy wody zmagazynowane w lodowcach znikną w cieplejszym klimacie, nie będzie dla niej żadnej alternatywy.

Regionami o największym zagrożeniu w najbliższych dekadach są Chiny, Indie oraz pozostałe części Azji ze względu na duże populacje ludności wymagającej dużych ilości świeżej wody. Masa lodowa umieszczona na terenach górskich tych obszarów jest trzecią co do wielkości na Ziemi, zaraz po Arktyce wraz z Grenlandią oraz Antarktydzie.

W południowej Ameryce, ludność zamieszkująca po zachodniej stronie Andów także jest zagrożona z powodu zmniejszających się zasobów wody pochodzenia lodowcowego. Na terenach Peru pokrytych lodem zaobserwowano 25 procentowy spadek masy w ciągu ostatnich trzech dekad, jeśli nie szybciej.

Ocieplenie klimatu w przyszłości jest rzeczą pewną, a wszystkie analizy i prognozy wydarzeń są bardzo wiarygodne. Zwłaszcza jeśli chodzi o regiony Azji i południowej Ameryki, na pewno czeka je kryzys w dostawach wody pitnej, ponieważ kiedy już woda z lodowców się skończy, nie będzie jej czym zastąpić.

Ecoportal.com.pl, Julian Z. Pankiewicz

Może Ci się również spodoba

Korzystaj�c z naszej strony wyrażasz zgod� na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Wi�cej informacji tutaj . Zaktualizowali�my nasz� polityk� przetwarzania danych osobowych - RODO. Tutaj znajdziesz tre�� naszej nowej polityki a tutaj wi�cej informacji o Rodo