Odszkodowania powypadkowe – komu się należą?

Odszkodowania powypadkowe są to świadczenia przyznawane osobie, której naruszone zostało zdrowie bądź dobra materialne. Co zrobić, żeby odszkodowanie powypadkowe nie skończyło się niską kwotą? W poniższym artykule znajdą Państwo odpowiedzi. 

Odszkodowania powypadkowe – co warto wiedzieć?

Odszkodowania powypadkowe to świadczenia za wyrządzone krzywdy, mogą mieć charakter majątkowy bądź niemajątkowy. Dochodzenie odszkodowań powypadkowych ma na celu rekompensatę finansową, która powinna być adekwatna do wielkości powstałej szkody. Wypłata odszkodowania to nie tylko pokrycie wyrządzonej szkody, ale także utraconych korzyści, jakie osoba poszkodowana mogłaby osiągnąć, jeśli nie byłoby zdarzenia.

Jak się starać o odszkodowanie powypadkowe?

W dochodzeniu odszkodowań powypadkowych mogą pomóc nam konkretne firmy. Aby uzyskać odszkodowanie powypadkowe, konieczne jest zgłoszenie roszczenia w formie pisemnej. Potrzebna będzie dokumentacja medyczna, rachunki, pisma potwierdzające pogorszenie się sytuacji życiowej.

Odzyskiwanie odszkodowania – jaką kwotę można dochodzić?

W ustalaniu wysokości odszkodowania pomocne będą powyższe dokumenty, lecz odszkodowanie po wypadku może się różnić między sobą, nawet w podobnych zdarzeniach. Wysokość wypłaty zależy również od tego, czy doszło do złamania kości, trwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci bliskiej osoby. Zazwyczaj osoby poszkodowane wskutek wypadku nie potrafią same oszacować należnej kwoty. Oceny takiej mogą dokonać odpowiednie instytucje.

Kiedy masz prawo do odszkodowania powypadkowego?

O odszkodowanie z OC sprawcy wypadku można starać się od razu po zaistnieniu zdarzenia, aż do terminu przedawnienia, czyli okresu kiedy można zgłosić takie roszczenie. W kodeksie cywilnym poddane będziemy mieli ile mamy czasu na zgłoszenie szkody. Znaczenie też ma to, jakie były okoliczności zdarzenia, czy był to wypadek komunikacyjny, wypadek w miejscu pracy czy inne nieszczęśliwe zdarzenie.    

Uzyskiwanie odszkodowania – ile może trwać?

Do wypłaty odszkodowania zobowiązane jest towarzystwo ubezpieczeniowe. Od momentu, gdy zgłoszone zostaje roszczenie, ubezpieczyciel ma 30 dni, aby przekazać środki. Czasami zdarzają się sytuacje wyjątkowe, gdy 30 dni to za mało, by wyjaśnić tę sytuację. Wtedy odszkodowanie jest wypłacane w terminie 14 dni od dnia, gdy zostało wszystko wyjaśnione. Jednak nie później niż 90 dni od dnia zgłoszenia szkody.

Wysokość kwoty może nie być zadowalająca, wtedy możliwe jest zgłoszenie reklamacji bądź skierowanie sprawy do sądu. Wtedy pomocne są firmy, które zajmują się odzyskiwaniem odszkodowania.

Kancelaria odszkodowawcza Kompensja

Adres firmy:
Kartuska 246, 80-122 Gdańsk

Telefony:
+48 58 500 80 89, +48 797 670 906

Strona WWW:
https://www.kompensja.pl/

Materiał zewnętrzny

Może Ci się również spodoba

Korzystaj�c z naszej strony wyrażasz zgod� na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Wi�cej informacji tutaj . Zaktualizowali�my nasz� polityk� przetwarzania danych osobowych - RODO. Tutaj znajdziesz tre�� naszej nowej polityki a tutaj wi�cej informacji o Rodo