ONZ apeluje o przeciwdziałanie zjawisku suszy

Sekretarz Generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych Ban Ki-Moon zaapelował do narodów o pomoc w walce z globalną suszą i pustynnienie bszarów rolnych poprzez wykorzystanie nauk biologicznych oraz nowoczesnych technologii rolniczych.

Nowoczesne technologie roślinne, w tym biotechnologia, pomagają rozwiązać ten problem – stwierdza CropLife International odpowiadając na ten apel.

Nauki biologiczne oraz nowe technologie stanowią istotne rozwiązanie dla zachowania naturalnych zasobów takich jak powierzchnia ziemi i woda. Nauki biologiczne oferują innowacyjne narzędzia niosące pomoc rolnikom na całym świecie, pomagające w sprostaniu trudnym warunkom prowadzenia produkcji rolniczej oraz produkcji żywności w
sposób bardziej zrównoważony:

• rośliny odporne na
suszę i tolerujące wysoki poziom wody pozyskuje się wykorzystując
inżynierię genetyczną, a urzędowy proces dopuszczenia do uprawy i
obrotu został już oficjalnie rozpoczęty w przypadku kukurydzy
odpornej na suszę. Badania prowadzone są również nad
stworzeniem roślin tolerujących wzrost poziomu zasolenia gleby.

• CropLife oraz jej
członkowie szkolą rolników z wykorzystania technik
Zintegrowanej Gospodarki Uprawami (Integrated Crop Management), aby
pomóc im w odpowiedzialnym użyciu środków ochrony
roślin oraz optymalizacji eksploatacji zasobów naturalnych.
Na przykład ilość wody do nawadniania zużytej na jednostkę
uzyskanych plonów zmniejszyła się od 20 do 50% w 4 głównych
roślinach uprawnych przez okres dwóch dekad.
stosowanie uprawy uproszczonej, które rozpowszechniło się
dzięki stosowaniu roślin modyfikowanych genetycznie odpornych na
herbicydy, w sposób zdecydowany zmniejsza erozję gleb oraz
pomaga zatrzymać wilgoć/wodę w glebie, przyczyniając się
również do ograniczenia emisji dwutlenku węgla do
środowiska.

Howard Minigh, Prezes
CropLife International powiedział:

Przemysł
wykorzystujący nauki biologiczne jest zaangażowany w sprostanie
kluczowym globalnym wyzwaniom takim jak zmiany klimatu czy
bezpieczeństwo żywności. Musimy zwiększyć dwukrotnie albo nawet
trzykrotnie produkcję żywności na świecie, przy wykorzystaniu
ściśle określonej powierzchni ziemi uprawnej i innych zasobów
naturalnych. Możemy sprostać tym wyzwaniom tylko, jeżeli będziemy
działać wspólnie”.

Rolnictwo oraz produkcja
żywca wykorzystuje około 70% światowych zasobów wody, a
wymogi produkcji żywności z roku na rok będą tylko wzrastały.
Jak zauważył Ban Ki-Moon niezbędne jest opracowanie strategii
badań i rozwoju dla rolnictwa, „odpowiednio dostosowanej i
odpowiedzialnie finansowanej”, koordynowanej w ramach sektora
produkcji, z jednoczesnym umiejscowieniem rolników w centrum
tego rozwiązania.

Pustynnienie i degradacja
oraz susza, które już dotknęły około 1/3 powierzchni ziemi
zmusiły do migracji ponad 24 milionów ludzi. Przemysł
wykorzystujący nauki biologiczne poprzez wykorzystanie nowoczesnych
technologii może pomóc w ograniczeniu wpływu rolnictwa na

Informacja prasowa

środowisko: chroniąc
ziemię, zasoby wody oraz bioróżnorodność poprzez
zmniejszenie strat i zwiększenie plonowania z hektara powierzchni
rolnej.

Unia Europejska, która
zgodnie z ostatnim raportem PG Economics wykorzystuje jedynie 20%
potencjalnych korzyści, jakie wynikają z wykorzystania
biotechnologii rolniczej, powinna usprawnić system autoryzujący
stosowanie takich rozwiązań. Zarówno instytucje wspólnotowe
jak i rządy krajów członkowskich winny zacząć dostrzegać
korzyści, jakie niesie za sobą wykorzystanie biotechnologii w
produkcji roślinnej, przetwórstwie i produkcji żywności, a
nie blokować dostęp rolnikom do tych technologii.

 

Dla ecoportal.com.pl    Niezależna Agencja
Prasowa

 

Może Ci się również spodoba

Korzystaj�c z naszej strony wyrażasz zgod� na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Wi�cej informacji tutaj . Zaktualizowali�my nasz� polityk� przetwarzania danych osobowych - RODO. Tutaj znajdziesz tre�� naszej nowej polityki a tutaj wi�cej informacji o Rodo