Oszczędzaj wodę. Czy banalne? Wcale nie!

Woda jest dziedzictwem wszystkich ludzi. Zapotrzebowanie na wodę pitną stale rośnie. W ciągu ostatnich 50 lat
uległo ono potrojeniu! Przyczyną takiego stanu rzeczy jest wzrost
liczby ludności, produkcji biopaliw, zapotrzebowania na energię. 

             .  Czy to początek wojen o
wodę?

 

To, co dla jednych jest czymś naturalnym, bez czego nie wyobrażamy
sobie funkcjonowania, a nad czym prawie w ogóle się nie zastanawiamy,
może uratować komuś życie. Większość mieszkańców Afryki
Subsaharyjskiej, nie korzysta z bezpiecznej wody pitnej. Sytuacja ta ma
bezpośredni wpływ na zdrowie: “prawie 80 procent chorób w krajach
rozwijających się i 3 miliony ofiar chorób zakaźnych każdego roku
powiązanych jest ściśle ze stanem i czystością wody w niektórych
regionach świata. Co 17 sekund na świecie umiera dziecko na zakaźną
biegunkę!” – czytamy na stronie UNESCO

Główna zasada przyjęta przez państwa Unii Europejskiej, mówi: „Woda
jest dziedzictwem wszystkich ludzi i każdy człowiek powinien ją
chronić. Obowiązkiem każdego z nas jest użytkować wodę oszczędnie i
rozważnie”. Wiele krajów opracowuje już nowe wieloletnie strategie
zarządzania zasobami wodnymi, jednak bez naszej pomocy nic nie pomoże.

JAKOŚĆ WODY POGORSZY SIĘ?

Nie wiadomo, czy globalne ocieplenie spowoduje przyspieszony obieg
wody w przyrodzie, jednak z pewnością może przyczynić się do większego
parowania i częstszych opadów. To natomiast wpłynie na jakość wody oraz
na częstość występowania takich zjawisk jak susze czy powodzie, czego
niejednokrotnie doświadczamy już teraz.

Większość rzek na świecie nie płynie już swoim naturalnym,
niezmienionym korytem – zostały przegrodzone zaporami oraz tamami –
alarmują ekolodzy z międzynarodowej organizacji ekologicznej WWF.
Według prognoz WWF, podobny los spotka w ciągu następnych 15 lat aż
jedną czwartą z “nienaruszonych” rzek na świecie.

CIEKAWOSTKI

– 3 tys. litrów wody dziennie potrzeba by wytworzyć pożywienie dla jednego człowieka,

– liczba ludzi utrzymujących się za mniej niż 1,25 dolara dziennie
jest taka sama jak ludzi pozbawionych dostępu do zdrowej wody pitnej,
– jeden mieszkaniec USA i Japonii zużywa dziennie średnio 350 litrów
wody, Europejczyk – 200 litrów a obywatel krajów Afryki od 10 litrów do
20 litrów,

– 1,7 miliona osób umiera rokrocznie z powodu złej jakości wody
pitnej, braku kanalizacji lub złej higieny wynikającej z braku wody,

– 1 litr zużytego oleju silnikowego wylany do rzeki lub kanalizacji jest w stanie zanieczyścić 1 milion litrów wody,

– 1 miliard mieszkańców Ziemi nie ma dostępu do bezpiecznej wody pitnej,

– zaledwie 1 proc. wody na świecie nadaje się do picia i nie jest uwięziony w lodzie.

Autor: Izabela Kostun
Na podstawie: mpwik.jaworzno.pl, unesco.pl, scholaris.edu.pl
Źródło: Wiadomości24.pl

Może Ci się również spodoba

Korzystaj�c z naszej strony wyrażasz zgod� na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Wi�cej informacji tutaj . Zaktualizowali�my nasz� polityk� przetwarzania danych osobowych - RODO. Tutaj znajdziesz tre�� naszej nowej polityki a tutaj wi�cej informacji o Rodo