Oznaczenia na opakowaniach

Oznakowanie to pozwala nam określić z jakiego tworzywa wykonana jest np butelka po napoju i w jaki sposó należy dane opakowanie poddać recyklingowi.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów
Naturalnych i Leśnictwa z dnia 13 lutego 1998 r. w sprawie oznaczania
opakowań:

Na podstawie art.17 ust 2. ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o odpadach (Dz.U.Nr 96, poza.592) zarządza się co następuje:

§
1. Rozporządzenie określa szczegółowe zasady oznaczania opakowań
ułatwiających ich dalsze wykorzystanie zgodnie z wymaganiami ochrony
środowiska.

§ 2.
Oznaczenia ułątwiające identyfikację materiału, z którego jest wykonane
opakowanie, należy umieszczać w opakowaniach z aluminium i tworzyw
sztucznych, z zastrzeżeniem § 3

§ 3. Oznaczeń, o których mowa w § 1, nie umieszcza się na opakowaniach wykonanych z:

  1. folii powlekanej tworzywami sztucznymi oraz z laminatów z udziałem folii aluminiowej, papieru lub kartonu,
  2. dwu
    lub więcej różnych materiałów, z tym że za takie opakowania nie uważa
    się opakowań wykonanych z jednego materiału z zamknięciem wykonanym z
    innego materiału,
  3. aluminium i tworzyw sztucznych o masie mniejszej niż 5 g.

§ 4. Opakowanie oznacza się korzystając z oznaczeń wyszczególnionych w załączniku do rozporządzenia

§ 5. 1. Oznaczenie powinno być wykonane w sposób widoczny, czytelny i trwały.

      2. Opakowania oznacza się stosując nadruk, tłoczenie lub inne dostępne techniki.

      3. Oznaczenia można umieszczać na etykietach naklejanych na opakowaniach

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1999 r.

  

Klika przykładów najczęściej spotykanych oznaczeń na opakowaniach: 

 

 

1. aluminium

              lub                 

2. politereftalan etylenu

      lub            lub    

3. polietylen dużej gęstości

      lub          lub         lub    

 4. polichlorek winylu

     lub           lub    

5. polietylen małej gęstości

    lub          lub          lub     

6. polipropylen

     lub            lub     

7. polistyren

      lub          lub    

 8. inne tworzywa sztuczne i laminaty folii z tworzyw sztucznych

      lub          lub      

Może Ci się również spodoba

Korzystaj�c z naszej strony wyrażasz zgod� na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Wi�cej informacji tutaj . Zaktualizowali�my nasz� polityk� przetwarzania danych osobowych - RODO. Tutaj znajdziesz tre�� naszej nowej polityki a tutaj wi�cej informacji o Rodo