Ekologia a współczesne budownictwo

Ponad 95% energii wytwarzanej w Polsce pochodzi z elektrowni konwencjonalnych, uzyskuje się ją ze spalania paliw kopalnych, przede wszystkim węgla i ropy naftowej ale i również zużytych opon samochodowych.

 

O konwencjonalnych elektrociepłowniach.

Zanim odbiorca otrzyma prądu liniami wysokiego napięcia, musi ona przejść długą drogę – surowiec musi być najpierw spalony, czyli cały proces przemianom z energii cieplnej w kinetyczną, do kinetycznej w elektryczną.

Co jes istotne w kwestii elektrowni konwencjonalnych to to że maja bardzo negatywny wpływ na środowisko ze względu na emisję siarki, azotu oraz ogromną emisję co2 do atmosfery.
Alternatywą dla elektrowni konwencjonalnych są odnawialne źródła energii takie jak: Elektrownie wiatrowe, Elektrownie wodne czy Baterie fotowoltaiczne.

Ściany z gazobetonu
Trzeba zaznaczyć że przy produkcji gazobetonu ( bloczki ) zużywa się bardzo dużą ilość energii do wytwarzania tego typu materiałów budowlanych i tym samym podnosi to znacznie koszty wytwarzania ale również ma wpływ na środowisko.
Alternatywy na rynku budowlanym to przede wszystkim nowe metody budownictwa dające pole do popisu tym, którzy zamierzają zmierzyć się z budową domu.
Zapewne lepszym materiałem ze względów na koszty wytworzenia oraz w związku z aspektem ekologicznym są : Ściany z gliny z drewna czy też system ścian szkieletowych z drewna

Dachy z azbestem
O azbeście i jego szkodliwym działaniu na zdrowie wiemy prawie wszystko, chorobotwórcze działanie azbestu powstaje w wyniku wdychania jego włókien, zawieszonych w powietrzu. Na występowanie i typ patologii wpływa rodzaj azbestu, wielkość tworzących go włókien i ich stężenie oraz czas trwania narażenia, bez wapienia ma on rakotwórcze działanie, może być przyczyną wielu chorób układu oddechowego, min. pylicy ,zmian opłucnowych czy raka płuc.
Całe szczęcie że era azbestu w Polsce dobiega konia, przyciesz mamy, co istotne ekologiczne sposoby pokryć dachowych takie jak: strzecha, gont czy zielone dachy

Węgiel i ciepło
Polska to jeden z największych emitorów zanieczyszczeń gazowych w Europie.
Energia pozyskiwana ze spalania węgla zaspokaja około 23,5 % potrzeb energetycznych w skali globalnej, a wytwarzanie energii elektrycznej w Polsce opiera się na węglu w 39%. Nie ma wątpliwości, że wydobywanie i spalanie węgla nie tylko na skalę przemysłową, ale również w warunkach domowych, ma niekorzystny wpływ na środowisko naturalne. Oprócz znanego od dawna szkodliwego wpływu emisji CO2 do atmosfery, który przyczynia się do powstawania efektu cieplarnianego, jednym z niepożądanych produktów spalania są związki tlenki siarki (SO2 i SO3).
Obecnie mamy alternatywne źródła pozyskania energii cieplnej talie jak: baterie słoneczne, pompy ciepła, rekuperatory.

Odpady i co dalej
Śmieciowa bomba zegarowa
XXI wiek to okres konsumpcjonizmu. Dzikie wysypiska śmieci pojawiają się już nie tylko w lasach ale ale i nawet w centrum miast. Przykład Neapolu pokazuje, że problem jest ogromny. Tysiące ton śmieci zalegających przy ulicach budzą sprzeciwy mieszkańców, dochodzi do zamieszek i protestów. Mieszkańcy nie zgadzają się na budowę spalarni, widząc w nich zagrożenie dla zdrowia i środowiska, są to nie do końca uzasadnione protestują które choć tymczasowo mogłyby rozwiązać ten kryzys.

W Polsce sytuacja nie jest tak tragiczna jak we Włoszech. Problem jednak istnieje- nadal tylko 4,5 proc. śmieci podlega recyklingowi i kompostowaniu, czasowym rozwiązaniem jest budowa nowoczesnych spalarni, które mogą wyprodukować 500 MW mocy.
Obecne alternatywy to przede wszystkim skuteczny recykling oraz nowoczesne biogazownie , przydomowe oczyszczalnie ścieków oraz oczyszczalnie hydroponiczne.

Siding – elewacje budynków
Siding i styropian może nie są zbyt ładne, ale za to spełniają swoje podstawowe funkcje jako wykończenie elewacji budynków. Zewnętrzną, widoczną warstwę sidingu stanowią panele z drewna, metalu czy tworzyw sztucznych. Dużą zaletą tego typu wykończeń jest łatwość montażu, a także to, że nie wymagają one konserwacji i są łatwe w utrzymaniu czystości.
Dodatkowym powodem robienia tego typu elewacji jest zmniejszenie strat ciepła, a tym samym niższe rachunki za ogrzewanie. Wydawałoby się, że uroda i walory estetyczne nie mają zasadniczo znaczenia.  Okazuje się jednak, że znaczenie estetyki jest równie ważne, co praktyczność. Silnym argumentem za jest cena- siding i styropian nie kosztują wiele.

Proponuję wykorzystanie do wykończania elewacji drewno, kamień a na pewno na terenach pod miejskich i wiejskich zielone ściany.

Pozdrawiam
Julian Z. Pankiewicz

 

 

Może Ci się również spodoba

Korzystaj�c z naszej strony wyrażasz zgod� na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Wi�cej informacji tutaj . Zaktualizowali�my nasz� polityk� przetwarzania danych osobowych - RODO. Tutaj znajdziesz tre�� naszej nowej polityki a tutaj wi�cej informacji o Rodo