Polscy producenci ekologiczni w 2009 r.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2009 r. w Polsce działalność prowadziło 17 477 producentów ekologicznych (ok. 15 % więcej niż rok wcześniej). Dla porównania, w roku 2008 działalność w zakresie rolnictwa ekologicznego prowadziło 15 206 producentów i było to o 25,5 % więcej niż w roku 2007.

W 2009 roku najwięcej producentów ekologicznych było w województwach: małopolskim (2205), podkarpackim (2088) oraz lubelskim 1757), najwięcej ekologicznych gospodarstw rolnych było w województwach: małopolskim (2182), podkarpackim (2052) i zachodniopomorskim (1719), natomiast najwięcej przetwórni ekologicznych było w województwach: mazowieckim (54), wielkopolskim (36) oraz lubelskim (35).

Liczba producentów ekologicznych* w Polsce, w latach 2004-2009

* producenci ekologiczni w rozumieniu art. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz. U. nr 116, poz. 975). Do producentów ekologicznych zaliczamy wszystkie podmioty, które podjęły działalność w zakresie rolnictwa ekologicznego i są pod kontrolą jednostki certyfikującej.

Procentowy wzrost liczby producentów ekologicznych w Polsce, w latach 2005-2009
(rok poprzedni = 100)

2005 r. – 91,0 %

2006 r. – 28,0 %

2007 r. – 31,8 %

2008 r. – 25,5 %

2009 r. – 14,9 %

Liczba ekologicznych gospodarstw rolnych w Polsce, w latach 2004-2009

Procentowy wzrost liczby ekologicznych gospodarstw rolnych w Polsce, w latach 2005-2009 (rok poprzedni = 100)

2005 r. – 93,8 %

2006 r. – 27,9 %

2007 r. – 29,2 %

2008 r. – 25,5 %

2009 r. – 15,1 %

Liczba przetwórni ekologicznych w Polsce, w latach 2004-2009

Procentowy wzrost liczby przetwórni ekologicznych w Polsce, w latach 2005-2009
(rok poprzedni = 100)

2005 r. – 80,0 %

2006 r. – 71,7 %

2007 r. – 21,2 %

2008 r. – 14,6 %

2009 r. – 17,4 %

Tabela: Liczba producentów ekologicznych (w tym liczba gospodarstw i przetwórni ekologicznych) w Polsce, w podziale na województwa, (wg stanu na 31 grudnia 2009 r.)

 Województwo, Liczba producentów ekologicznych, w tym liczba ekologicznych gospodarstw rolnych, w tym liczba przetwórni ekologicznych
dolnośląskie – 1040 – 1024 – 11
kujawsko-pomorskie – 295 – 280 – 13
lubelskie – 1757 – 1710 – 35
lubuskie – 611 – 604 – 6
łódzkie – 377 – 362 – 14
małopolskie – 2205 – 2182 – 20
mazowieckie – 1688 – 1623 – 54
opolskie – 62 – 60 – 1
podkarpackie – 2088 – 2052 – 24
podlaskie – 1539 – 1534 – 5
pomorskie – 502 – 487 – 10
śląskie – 202 – 188 – 12
świętokrzyskie – 1178 – 1168 – 8
warmińsko-mazurskie – 1570 – 1559 – 9
wielkopolskie – 623 – 586 – 36
zachodniopomorskie – 1741 – 1719 – 19
Polska – 17478 – 17138 – 277

Może Ci się również spodoba

Korzystaj�c z naszej strony wyrażasz zgod� na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Wi�cej informacji tutaj . Zaktualizowali�my nasz� polityk� przetwarzania danych osobowych - RODO. Tutaj znajdziesz tre�� naszej nowej polityki a tutaj wi�cej informacji o Rodo