Polska może zaoszczędzić 4mld euro dzięki ochronie klimatu

Państwa członkowskie UE mogą radykalnie poprawić stan zdrowia swoich obywateli oraz ograniczyć wydatki na ochronę zdrowia, jeśli zdecydują się podnieść cel redukcji emisji gazów cieplarnianych Unii z 20 do 30% do roku 2020.

Polska w roku 2020 zaoszczędziłaby w ten sposób nawet 4mld euro rocznie. Te przełomowe informacje prezentuje opublikowany dziś raport organizacji zdrowotnych i ekologicznych.

Raport ”Acting now for better health: A 30% target for EU climate policy”, wykonany na zlecenie organizacji Health and Environment Alliance (HEAL) oraz Health Care Without Harm Europe (HCWH Europe), jako pierwszy wykazuje potencjał oszczędności w ochronie zdrowia wynikający ze zwiększenia wspólnotowego celu redukcji emisji gazów cieplarnianych z 20 do 30%. Dzięki podniesieniu celu, Unia może zaoszczędzić nawet 30,5 mld euro rocznie w 2020 roku – czyli równowartość niemal 0,2% PKB. Byłaby to kwota dodatkowa w stosunku do 52 mld euro oszczędności związanych z 20% redukcją emisji.

Szczególnymi beneficjentami tego kroku byłoby osiem państw członkowskich. Szacunki wskazują, że najwięcej do roku 2020 zaoszczędziłyby Niemcy – rocznie nawet 8,1mld euro. Polska znalazła się w raporcie na drugim miejscu – mogłaby zaoszczędzić nawet 4 mld euro. Kolejne pozycje zajmują Francja, Włochy, Belgia, Hiszpania i Wielka Brytania.

Oszczędności te przyczynią się do zmniejszenia realnych kosztów wdrożenia celu 30%. Przy zyskach 30,5mld euro rocznie w 2020, równoważą one niemal 2/3 szacowanych przez Komisję kosztów implementacji celu (46 mld euro rocznie w 2020 – czyli 0,3% unijnego PKB).

Raport HEAL i HCWH potwierdza to, co sygnalizowaliśmy już w 2008 roku, w raporcie HEAL, Climate Action Network i WWF Europe The co-benefits to health of a strong EU climate change policy – mówi Wojciech Stępniewski, kierownik projektu Klimat i Energia WWF Polska. Zwracaliśmy w nim uwagę na skalę korzyści ze zwiększenia celu, które w samym 2020 roku mogłyby sięgnąć od 20 do nawet 76mld euro.

By oszczędności były jak największe, istotne jest, by Unia przyjęła cel redukcji emisji w obrębie terytorium państw członkowskich. Powinien zatem wykluczać zaliczanie na poczet redukcji offsetowania emisji w innych krajach.

Wyniki raportu wykraczają poza ostatnie szacunki Komisji Europejskiej w tym zakresie.Nie określały one oszczędności dla poszczególnych krajów i uwzględniały jedynie korzyści związane ze spadkiem śmiertelności. Najnowsza analiza uwzględnia koszty zarówno śmiertelności, jak i zachorowań – a więc także spadku aktywności zawodowej z powodu schorzeń układu oddechowego i krwionośnego, koszty hospitalizacji, konsultacji i leczenia.

Poprawa zdrowia publicznego nastąpi w wyniku spadku emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń powietrza. Te poboczne efekty polityki klimatycznej są zaledwie dodatkiem do korzyści z uniknięcia bezpośrednich efektów zmian klimatu, takich jak fale upałów, powodzie czy częstsze infekcje. Dlatego też wyniki raportu opisują jedynie wierzchołek góry lodowej prawdziwych korzyści wynikających z powstrzymania zmian klimatu.

Ten raport dostarcza dowodów na to, że inwestycje w czystą energię i czyste powietrze, związane z natychmiastowym zwiększeniem celu redukcyjnego mogą się same zwrócić dzięki poprawie stanu zdrowia Europejczyków – uważa Génon Jensen, Dyrektor Health and Environment Alliance (HEAL)

14 października unijna Rada ds. Środowiska będzie ustalać swoje stanowisko w sprawie polityki klimatycznej. Jensen wyraża nadzieję, że raport wzmocni unijne dyskusje, stawiając zdrowie Europejczyków na pierwszym miejscu. Europa powinna natychmiast zadeklarować bezwarunkowe przejście na cel 30%, jeszcze przed grudniowym spotkaniem w Cancun – dodaje Jansen.

Szpitale w całej Europie borykają się ze skutkami fal upałów i powodzi. W sierpniu 2003 fala upałów zabiła około 40 tys. Ludzi. Nieporównywalnie więcej musiało być hospitalizowanych. W samej Wielkiej Brytanii liczba korzystających ze szpitalnych łóżek starszych ludzi wzrosła o 16% w ciągu roku.

Mniejsze wydatki na ochronę zdrowia uzyskane dzięki działaniom przeciwko zmianom klimatu to dobra wiadomość dla rządów – mówi Anja Leetz, dyrektor HCWH Europe. – Wyniki raportu wskazują, że natychmiastowa reakcja oznacza 140 tys. mniej przypadków astmy i schorzeń górnych dróg oddechowych rocznie do 2020 r. i kilka tysięcy mniej przypadków wymagających hospitalizacji z powodu schorzeń kardiologicznych i problemów układu oddechowego.

Może Ci się również spodoba

Korzystaj�c z naszej strony wyrażasz zgod� na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Wi�cej informacji tutaj . Zaktualizowali�my nasz� polityk� przetwarzania danych osobowych - RODO. Tutaj znajdziesz tre�� naszej nowej polityki a tutaj wi�cej informacji o Rodo