Polska musi zmienić prawo dotyczące metod oceny hałasu. To decyzja Komisji Europejskiej

Illustration of a long shadow European Union flag with a speaker volume sign

Naszemu codziennemu życiu nieustannie towarzyszy hałas. Stanowi on istotne zagrożenie dla naszego zdrowia. Hałas przyczynia się też do wielu uciążliwości takich jak: utrudniona komunikacja, stres i podwyższenie ciśnienia tętniczego, wzrost napięcia psychicznego, zaburzenia snu, a nawet większa skłonności do agresji.

 Świadomość hałasu coraz większa

Aby ograniczyć ten problem możemy albo przebywać w otoczeniu, gdzie nadmierny hałas nie jest emitowany, o co w warunkach miejskich jest szalenie trudno, albo chronić się przed nim we właściwie zaprojektowanych i wybudowanych budynkach.
Ciągle jest w tym obszarze dużo do zrobienia, choć z pewnością świadomość problemu wśród Polaków rośnie. Coraz więcej dzieci uczy się w szkołach o dobrej akustyce. Dodatkowo zaczynamy powoli wymagać tego, aby w biurach hałas nie przeszkadzał nam w efektywnej pracy, czy wreszcie abyśmy mogli wypocząć w ciszy w swoim mieszkaniu.

Temu, aby te obiekty były dobrze zaprojektowane służy seria nowych i ostatnio zaktualizowanych norm z zakresu akustyki budowlanej (seria PN-B-02151).

– W drugiej części normy PN-B-02151 znajdują się wymagania dotyczące dopuszczalnego poziomu dźwięku w pomieszczeniach, w trzeciej – wymagania dla izolacyjności akustycznej przegród w budynkach oraz izolacyjności akustycznej elementów budowanych, w kolejnej wymagania dotyczące warunków pogłosowych i zrozumiałości mowy w pomieszczeniach, zaś w piątej części możemy przeczytać o wymaganiach dotyczących budynków mieszkalnych o podwyższonym standardzie akustycznym oraz zasadach ich klasyfikacji – wskazuje Paweł Polak, ekspert Stowarzyszenia na Rzecz Lepszej Akustyki w Budynkach „Komfort Ciszy”.

Niespójne mapy akustyczne

Niestety w zakresie legislacji dotyczącej hałasu jest jeszcze sporo do poprawy. W Polsce jest duża liczba podmiotów, które sporządzają mapy akustyczne, a tym samym firm je wykonujących. Powoduje to, że dane z map akustycznych są niespójne, a zatem pojawia się brak możliwości porównania ze sobą zgromadzonych danych i zestawienia ich tak by porównać wyniki obliczeń na przestrzeni lat.
Poza tym błędne, przeszacowane lub niedoszacowane zasięgi oddziaływania źródeł hałasu mają bezpośredni wpływ na nieprawidłowe wskazanie obszarów wymagających działań naprawczych (np. ekrany akustyczne) i określenie liczby osób zagrożonych hałasem.

Zmienią ustawę, bo tak nakazuje Dyrektywa Unii Europejskiej

W związku z tym, Ministerstwo Środowiska ogłosiło konsultacje publiczne w zakresie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw. Decyzja ta została podyktowana koniecznością dostosowania prawa polskiego do zapisów Dyrektywy 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. odnoszącej się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku.

Polska musi wprowadzić m.in. zmiany dotyczące obowiązku sporządzania programów ochrony środowiska przed hałasem nie tylko dla terenów, na których poziom hałasu przekracza poziom dopuszczalny, ale także dla terenów, na których poziom hałasu nie jest przekroczony oraz obszarów cichych. Także definicja wskaźników hałasu musi zawierać odwołania do normy ISO 1996-2:1987

. Zostaną uszczegółowione przepisy dotyczące sporządzania strategicznych map hałasu i programów ochrony środowiska przed hałasem, ponieważ z dotychczasowej praktyki wynika, że obowiązujące przepisy dotyczące sporządzania map akustycznych i opracowywania programów ochrony środowiska przed hałasem nie są w pełni efektywne i wystarczające.

Zmienione zostaną także przepisy na rzecz zapewnienia właściwych warunków akustycznych w budynkach usytuowanych na terenach zamkniętych, przeznaczonych do działalności produkcyjnej, składowania i magazynowania oraz na granicy pasa drogowego lub na granicy pasa kolejowego.

Szczegółowe informacje na temat zmian w prawie ochrony środowiska można znaleźć tu: http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12316855/katalog/12539984#12539984.

Więcej o metodach badania hałasu, a także akustyce w budynkach można dowiedzieć się na www.komfortciszy.pl.

eco

Może Ci się również spodoba

Korzystaj�c z naszej strony wyrażasz zgod� na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Wi�cej informacji tutaj . Zaktualizowali�my nasz� polityk� przetwarzania danych osobowych - RODO. Tutaj znajdziesz tre�� naszej nowej polityki a tutaj wi�cej informacji o Rodo