Polska spóźniona z energią odnawialną

Komisja Europejska wysłała w czwartek list ponaglający ws. krajowego planu działania dot. zwiększenia stosowania energii ze źródeł odnawialnych.

Zgodnie z dyrektywą, Polska powinna była go dostarczyć już trzy miesiące temu. To pierwszy etap procedury karnej przeciwko Polsce za niewywiązywanie się z ustaleń dyrektywy z 2009 r. Polska ma od dziś dwa miesiące na złożenie wyjaśnień.

Ministerstwo Gospodarki poinformowało w czwartek, że rząd Polski przewidywał opóźnienia w sfinalizowaniu prac nad planem i poinformował Komisję o powodach, dla których dokument ten zostanie przedłożony w terminie późniejszym. Resort wyjaśnił, że plan od maja do lipca br. był przedmiotem uzgodnień międzyresortowych oraz konsultacji społecznych.

Z przedstawionych informacji wynika, że do projektu zostały wprowadzone zmiany, m.in. wprowadzające narzędzia, które umożliwią osiągnięcie założonych celów rozwoju energetyki odnawialnej.

Plan zawiera także prognozę rozwoju opartą głównie o biomasę i energetykę wiatrową z uwzględnieniem obecnego uwarunkowania geograficzno-ekonomicznego Polski, rozwoju technologii światowych oraz ograniczenia wynikającego z Krajowego Systemu Energetycznego, w tym możliwości bilansowania nowych mocy.

W opinii Ministerstwa Gospodarki, „opracowany dokument jest komplementarny ze schematem krajowych planów działania ustalonym w decyzji Komisji Europejskiej oraz spełnia wszelkie wymagania unijnej dyrektywy”.

źródło: KE

Może Ci się również spodoba

Korzystaj�c z naszej strony wyrażasz zgod� na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Wi�cej informacji tutaj . Zaktualizowali�my nasz� polityk� przetwarzania danych osobowych - RODO. Tutaj znajdziesz tre�� naszej nowej polityki a tutaj wi�cej informacji o Rodo