Postępowanie restrukturyzacyjne – co powinieneś wiedzieć?

Czy Twoja firma ma problem wypłacalnością? Grozi jej kryzys finansowy? W jaki sposób poradzić sobie z takim problemem, aby nie ogłaszać upadłości? Skutecznym sposobem jest postępowanie restrukturyzacyjne. Co powinieneś wiedzieć o postępowaniu restrukturyzacyjnym?

  1. Czym jest postępowanie restrukturyzacyjne?
  2. Co powinien uwzględniać plan restrukturyzacyjny?
  3. Rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych – kluczowe cechy

Jeśli Twoja firma ma kryzys finansowy, nie musisz ogłaszać upadłości. Dzięki restrukturyzacji stan niewypłacalności wcale nie musi oznaczać całkowitego upadku Twojego przedsiębiorstwa. Czym dokładnie jest postępowanie restrukturyzacyjne? Jakie rodzaje postępowań się wyszczególnia? Jak wygląda plan restrukturyzacyjny? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz poniżej. Już teraz zapoznaj się z tematem, aby uniknąć konieczności ogłaszania upadku swojej firmy!

Czym jest postępowanie restrukturyzacyjne?

Postępowanie restrukturyzacyjne to takie postępowanie, w którym ustala się nowy plan związany ze spłatą zobowiązań. Postępowanie restrukturyzacyjne ma za zadanie oddłużyć firmę, redukując zadłużenie, gwarantując ochronę przeciwegzekucyjną i wstrzymać ewentualne wypowiedzenia umów przez wierzycieli. Odpowiednio poprowadzone postępowanie restrukturyzacyjne umożliwi rozłożenie zobowiązań dłużnika na dogodne dla niego raty. Oczywiście propozycje układowe muszą być ustalone w porozumieniu z wierzycielami.

Co powinien uwzględniać plan restrukturyzacyjny?

Plan restrukturyzacyjny to kluczowy element postępowania restrukturyzacyjnego. Obligatoryjny dokument o charakterze prawno-ekonomicznym, musi być odpowiednio przygotowany. W dokumencie tym należy uwzględnić charakterystykę firmy dłużnika, przyczyny jego trudnej sytuacji, a także pełen opis związany z przeglądem wszystkich środków restrukturyzacyjnych i harmonogramem wdrażania każdego działania. W planie powinny znaleźć się także informacje na temat działań i prognoz, które dotyczą zysków i ewentualnych strat.

Dlaczego sporządzenie dokładnego planu restrukturyzacyjnego jest tak bardzo ważne? Dzięki temu wierzyciele będą w stanie racjonalnie ocenić perspektywę naprawy firmy dłużnika. Sprawdzić, czy w ogóle postępowanie restrukturyzacyjne może się powieść i czy wierzyciele powinni faktycznie poprzeć daną propozycję układową.

Rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych – kluczowe cechy

Wyróżnia się kilka typów postępowań restrukturyzacyjnych. Pierwszy rodzaj to postępowanie o zatwierdzenie układu. W takim postępowaniu dłużnik sam ustala ze swoimi wierzycielami propozycje układowe. Rola nadzorcy układu sprowadza się do zatwierdzenia układu przed sądem. Kolejne rodzaje postępowania restrukturyzacyjnego to przyspieszone postępowanie układowe oraz postępowanie układowe. W obu przypadkach sąd powołuje tak zwanego nadzorcę sądowego. W przyspieszonym postępowaniu układowym nadzorca układu tworzy propozycje układowe i przeprowadza głosowanie między wierzycielami. Zadaniem nadzorcy jest także zawieszenie postępowania egzekucyjnego. W postępowaniu układowym rola nadzorcy układu jest podobna jak w typie przyspieszonym. Jedyna różnica polega na tym, że wierzyciele nie są ujęci w spisie wierzytelności i mają prawo do zgłoszenia swojego sprzeciwu w sądowym postępowaniu.

Wyróżnia się jeszcze postępowanie sanacyjne, gdzie całą kontrolę nad danym przedsiębiorstwem przejmuje tak zwany zarządca. Osoba ta może ingerować w każdą wewnętrzną sprawę firmy, również w prawo pracy czy umowy handlowe. Postępowanie sanacyjne uważa się za bardzo rygorystyczne, ale jest najczęściej wybierane, jeśli firma znajduje się w dramatycznym położeniu.

Jak widać, postępowanie restrukturyzacyjne nie musi być skomplikowane, szczególnie jeżeli nad przebiegiem postępowania czuwa doświadczona osoba.

Materiał zewnętrzny

Może Ci się również spodoba

Korzystaj�c z naszej strony wyrażasz zgod� na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Wi�cej informacji tutaj . Zaktualizowali�my nasz� polityk� przetwarzania danych osobowych - RODO. Tutaj znajdziesz tre�� naszej nowej polityki a tutaj wi�cej informacji o Rodo