PPP a inwestycje w ochronę środowiska

Partnerstwo publiczno-prywatne ciągle postrzegane jest w Polsce jako nowa metoda realizacji zadań publicznych przy wsparciu i udziale prywatnych inwestorów.

Jest to niezwykle dynamicznie rozwijająca się forma finansowania infrastruktury i świadczenia usług publicznych, zyskująca coraz większe uznanie na świecie.

Projekty PPP realizowane były w Polsce od dawna. Już od lat 90. Zakładane są spółki samorządów z podmiotami prywatnymi, jednak podstawową formę współpracy tych dwóch sektorów stanowi zlecenie zamówień publicznych przez administrację.

Inwestycje realizowane w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego dotyczą także projektów z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi, które mogą być także dofinansowane ze środków unijnych. W ramach tej współpracy już funkcjonują w Polsce liczne zakłady. Do takich należy m.in. Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Chrzanów, w którym w drodze przetargu na partnera do spółki o charakterze publiczno-prywatnym została wybrana duża firma, będąca jednym z czołowych dostawców usług z zakresu gospodarki odpadami i ochrony środowiska w Polsce. Ta sama firma współpracuje w zakresie gospodarki odpadami również z urzędem miasta w Pile.

Współpraca nawiązywana jest także w innych sektorach związanych z ochroną środowiska. W branży wodno-ściekowej inwestorzy prywatni posiadają swoje udziały m.in. w PwiK Sp. z o.o. Tarnowskie Góry, PwiK Sp. z o.o. Dąbrowa Górnicza, PwiK w Głogowie Sp. z o.o. Powstają również projekty dotyczące budowy biogazowni rolniczych w ramach PPP.

Partnerstwo publiczno-prywatne może opłacać się tam, gdzie w budżetach samorządowych brakuje środków na samodzielną realizację projektów. Zaangażowanie kapitału partnera prywatnego, włączenie go w realizację projektów i umożliwienie
mu korzystania z powstałej infrastruktury w celu uzyskania zysku jest szansą na realizację wielu inwestycji w różnych dziedzinach, które są związane z funkcjonowaniem sektora publicznego, w tym również w zakresie ochrony środowiska.

EWELINA TYSZKO

www.Eurogospodarka.pl

Może Ci się również spodoba

Korzystaj�c z naszej strony wyrażasz zgod� na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Wi�cej informacji tutaj . Zaktualizowali�my nasz� polityk� przetwarzania danych osobowych - RODO. Tutaj znajdziesz tre�� naszej nowej polityki a tutaj wi�cej informacji o Rodo