Ekonomia a ekologia

Pozyskiwanie większych nakładów finansowych z UE na rozwój gospodarczy dla słabo rozwiniętych regionów przemysłowych krajów unii, nie oznacza przesunięcia granicy kompromisu na niekorzyść działań związanych z ochroną środowiska.

 

Prawo, przepisy Obecne dziś dość restrykcyjne prawo europejskie w zakresie wykorzystania środków, przeznaczonych na wszelkiego rodzaju inwestycje wielkoprzemysłowe oraz modernizację istniejących przedsiębiorstw, nierzadko sprawia ogromny kłopot odpowiedzialnym urzędom w zakresie wdrażania projektów, o których dotację zwracano się do UE. Sytuacje iście patologiczne zdarzają się, na szczęście, coraz rzadziej.

Problem leży, jak się zdaje, po stronie nie władz samorządowych, lecz centralnych władz, przekazujących środki z znacznym opóźnieniem. Rodzi się więc uzasadnione pytanie o to, czy pośpiech w ich realizacji nie skłania do dopuszczenia pewnych nieprawidłowości w zakresie dbałości o zachowanie założonych norm ekologicznych?

Wszelkie koncepcje modernizacyjne i innowacyjne winny być poprzedzone odpowiednimi badaniami i symulacjami, które w wyraźny sposób określą wpływ działalności przemysłowej na nasz ekosystem. Ten, prewencyjny wręcz sposób, zniwelować może pojawiające się w przyszłości nieprawidłowości, a co za tym idzie – ustrzeże przedsiębiorstwa od kolejnych nakładów.

Kryzys gospodarczy – jak obecnie donoszą specjaliści – zakończy się jeszcze w tym roku, wymusił na rynku szereg działań, mających zniwelować straty w finansach. W dużej liczbie firm zasadniczo zmiany te skoncentrowane zostały na redukcjach stanowisk pracy, zmniejszeniu produkcji lub pomniejszeniu wynagrodzeń. Media szumnie donoszą o narastającym problemie i sposobach wyjścia z impasu. Żadna, znana nam publikacja, nie poruszyła tematu zmniejszenia środków przeznaczonych na działania związane z ochroną środowiska. I rzecz nie powinna dziwić. W końcu kapitał ludzki w tym wymiarze ma większe znaczenie.

Choć z drugiej strony… Obniżenie dochodów gospodarstw domowych z pewnością nie wpłynęło pozytywnie na kwestie dbałości o środowisko. Przy wzrastających kosztach materiałów opałowych, nawet fantastycznie wyedukowane ekologicznie społeczeństwo, sięga po środki sprzeczne z przyswojonymi zasadami. Związek rozwoju gospodarczego, ekonomicznego z ekologią jest nierozerwalny.

Czy wobec tego ekologia nie kosztuje nas zbyt dużo? Biorąc pod uwagę problemy ekonomiczny i nie dawny kryzys swiatowy, z którymi zmaga się jeszcze dziś większość państw, nakłady te z pewnością do niewielkich nie należą. Wybiegając zaś w przyszłość, nie sposób stwierdzić, iż koszty te zwrócą się z nawiązką. Traktować je więc należy bardziej w kategoriach długoterminowej inwestycji, niż kosztów. I tu otwiera się pole do działania samorządów lokalnych.

Mnożenie kolejnych instytucji, rozporządzeń i niejasnych przepisów niewiele może zmienić. Większe efekty przynieść może wykorzystanie potencjału tkwiącego w pasjonatach, za pośrednictwem których zarówno edukacja ekologiczna, jak i podejmowanie działań prewencyjnych ustrzec nas może od kryzysu gorszego niż – miejmy nadzieję – krótkotrwały kryzys ekonomiczny.

 

www.Ecoportal.com.pl

Może Ci się również spodoba

Korzystaj�c z naszej strony wyrażasz zgod� na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Wi�cej informacji tutaj . Zaktualizowali�my nasz� polityk� przetwarzania danych osobowych - RODO. Tutaj znajdziesz tre�� naszej nowej polityki a tutaj wi�cej informacji o Rodo