Prawidłowa instalacja kominków

Wybór kominka to nie wszystko. Trzeba umieć go również odpowiednio zainstalować, aby nie tylko cieszył oczy, dawał jak największą ilość ciepła, ale także był bezpieczny. Jak to zrobić? Oto kilka przydatnych rad.

Umiejscowienie kominka – uwagi ogólne

Kominek powinien znajdować się przy ścianie leżącej naprzeciw okna lub drzwi i jak najdalej od nich. Unikniemy wówczas zakłóceń w spalaniu spowodowanych przeciągami. Zakłócenia takie mogą być jedną z przyczyn dymienia. O najkorzystniejsze umiejscowienie łatwo, jeżeli kominek projektujemy przy budowie domu. Pamiętajmy tylko, że musimy go podłączyć do przewodu dymowego w kominie oraz oprzeć na solidnym fundamencie lub wytrzymałej konstrukcji stropu.

Ze względu na znaczny ciężar kominków fundament lub strop, na którym zostanie wybudowany musi mieć dostateczną wytrzymałość. Kominek nie jest sprzętem, który może znaleźć się w dowolnym miejscu domu. Jego położenie jest ściśle związane z usytuowaniem przewodu kominowego, który odprowadza spaliny z paleniska. Odległość między kominem a paleniskiem musi być jak najmniejsza po to, aby na przewodzie kominowym było jak najmniej zagięć.

Umiejscowienie kominka powinno być dostosowane do kształtu pomieszczenia. Zawsze należy pamiętać, że kominek jest elementem szczególnym, który skupia na sobie uwagę. Warto, więc zastanowić się nad jego wyborem i usytuowaniem, a w razie wątpliwości zasięgnąć porady osób kompetentnych. Zadbajmy też o to, żeby siedząc przed kominkiem, mieć przed oczami spokojne płaszczyzny. Jeśli chcemy zasiadać przy kominku w miejscu zacisznym i kameralnym, najlepiej wybrać projekt, w którym wydzielono przestrzeń dla kominka i jego otoczenia.

Warunki instalacji kominka i bezpieczeństwo

Przed montażem, prosimy bezwzględnie zapoznać się z polskimi normami budowlanymi. Nasza odpowiedzialność ogranicza się jedynie do dostawy paleniska.

Instalacja musi być wykonana przez fachowca lub osobę wykwalifikowaną. Właściwe działanie kominka zależy od jego instalacji dokonanej zgodnie z zasadami sztuki i bezwarunkowego przestrzegania obowiązujących norm i przepisów prawnych oraz instrukcji instalacji i użytkowania.

1. Rodzaj podmurowania. Pod wylewką betonową w miejscu, gdzie ma stać kominek (a nawet po jego obrysie po 20 cm) nie powinna być położona izolacja cieplna, a to ze względu na jego ciężar, który waha się od około 400 kg do nawet 2000 kg. Dobrze jest również to miejsce dodatkowo zazbroić. Wybór pozostawiamy osobie wykwalifikowanej, która powinna wziąć pod uwagę ciężar paleniska jak i jego otoczenie (np.: marmur, cegła itp.)

2. Miejsce, na którym ma stać kominek można wyłożyć płytkami dla zwiększenia bezpieczeństwa – po obrysie kominka około 30 cm., jak również gdy będziemy chcieli zmienić zabudowę kominka lub go całkowicie rozebrać to miejsce to będzie wyglądało estetycznie.

3. Wkład lub kaseta są zamontowane na specjalnych nóżkach lub na wzmocnionej płycie. Konstrukcja stropu jest wzmocniona w zależności od potrzeb.

4. Odpowiednie wymiary obudowy kominkowej umożliwiają umieszczenie wkładu lub kasety w bezpiecznej odległości od podłoża.

5. Wykonanie zarówno wlotu powietrza konwekcyjnego, ja i wlotu powietrza do spalania (minimalna powierzchnia wlotu powietrza jest ściśle określona dla każdego typu urządzenia). Musi być doprowadzony dopływ powietrza z zewnątrz, powinna być możliwość zamykania tego przepływu, aby uniknąć strat ciepła w pomieszczeniu, gdy kominek jest nieużywany.
6. Zachowanie odpowiedniej przestrzeni między wkładem lub kasetą a obudową umożliwiającą ruch powietrza konwekcyjnego (minimum 5 cm).

7. Usunięcie wszystkich przedmiotów łatwopalnych oraz podlegających zniszczeniu pod wpływem temperatury. Izolację termiczną ścian i elementów obudowy należy wykonać z ognioodpornej wełny mineralnej z warstwą folii aluminiowej (izolacja Alu Fire Bats).

8. Przewód dymowy połączyć starannie z króćcem pod kątem 45o. W najnowszych modelach wkładów przewód dymowy jest wkładany do wnętrza urządzenia. Połączenie takie gwarantuje, że skropliny z komina będą spływać bezpośrednio do paleniska. Przewód dymowy powinien być podłączony do komina możliwie krótkim przewodem (rurą) o średnicy zgodnej ze średnicą króćca wylotu spalin

9. Okap wykonać z ognioodpornych materiałów (np. z profili stalowych, ognioodpornych płyt gipsowo-kartonowych z izolacją z wełny mineralnej).

10. Kratkę wylotu ciepłego powietrza umieścić na wysokości minimum 30 cm od sufitu. Sufit wokół kominka wykonać z ognioodpornych materiałów.

11. Komora dekompresyjna znajduje się tuż nad górną krawędzią kratki wylotu powietrza. Chroni ona strop przed działaniem gorącego powietrza. Komora jest izolowana. Powinny być w niej zainstalowane dwie kratki: wylotu tuż przy suficie i wlotu nieco niżej.

12. Połączenie kominka z kominem wykonać w ten sposób, że sadze i skropliny spływają do paleniska. Stożkowy kształt połączenia zapobiega gromadzeniu się sadzy. Komin rozpoczyna się co najmniej 5 cm poniżej sufitu.

13. Konstrukcja komina jest szczelna, a przekrój odpowiedni do wybranego urządzenia. Właściwa jest też izolacja oraz obudowa przewodu kominowego zapobiegająca schładzaniu spalin.

14. Przewód kominowy jest izolowany i zachowana jest bezpieczna odległość od elementów łatwopalnych.

15. Komin ma jednolity przekrój na całej długości. Daszek na wylocie komina uniemożliwia przedostanie się opadów atmosferycznych do środka

Uwaga! 
Źle zainstalowany wkład może być przyczyną poważnych wypadków (pożaru komina, zapalenia materiałów izolacyjnych komory komina i przegród na bazie plastyku)

Izolacja urządzenia i przewodu spalinowego musi być wzmocniona i wykonana według sztuki budowlanej, zapewniającej bezpieczeństwo działania urządzenia zgodnie z przepisami. Należy odnieść się do obowiązujących regulaminów i tekstów przepisowych.

Nie respektowanie instrukcji montażu pociąga do odpowiedzialności tego, kto go wykonuje. Odpowiedzialność konstruktora ogranicza się do dostarczenia urządzenia.

Kontrola przed pierwszym uruchomieniem

-Sprawdzić, czy szkło nie jest zniszczone. 
-Sprawdzić, czy przejścia dymu nie są zatkane przez części składowe opakowania, bądź części zdemontowane.
-Sprawdzić, czy uszczelki szczelności obiegu spalin są w dobrym stanie. 
-Sprawdzić, czy drzwi zamykają się dobrze.
-Sprawdzić, czy części ruchome, znajdują się na ich miejscu.

Parkanex

Może Ci się również spodoba

Korzystaj�c z naszej strony wyrażasz zgod� na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Wi�cej informacji tutaj . Zaktualizowali�my nasz� polityk� przetwarzania danych osobowych - RODO. Tutaj znajdziesz tre�� naszej nowej polityki a tutaj wi�cej informacji o Rodo