Premiera publikacji „Wartość biznesu – biznes oparty na wartościach”

„20 lat partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju w Polsce” – pod takim hasłem obchodzony jest jubileusz współpracy ludzi, organizacji, firm oraz instytucji, działających przez lata dla upowszechniania zasad odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju.

Z tej okazji powstała publikacja pt. ,,Wartość biznesu – biznes oparty na wartościach. Jubileusz z pandemią w tle”, której wydawcą jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu, partnerem Fundacja Veolia, natomiast partnerem obchodów jubileuszu jest firma LPP.
PDF publikacji dostępny jest na stronie >> http://odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/20lat-publikacja-jubileuszowa/

Jubileuszowa publikacja, wydawnictwa Forum Odpowiedzialnego Biznesu pt. ,,Wartość biznesu – biznes oparty na wartościach. Jubileusz z pandemią w tle” obrazuje rozwój koncepcji odpowiedzialnego biznesu w Polsce w ostatnich 20 latach oraz prezentuje refleksje ekspertów o pożądanych wartościach i postawach w biznesie takich jak odpowiedzialność, empatia, odwaga, troska o Ziemię, współpraca, solidarność i równość szans.
Podjęte zagadnienia i opisane trendy oraz wyzwania odnoszą się również do obecnej sytuacji kryzysu gospodarczego i społecznego. W publikacji znalazło się także podsumowanie dotychczasowej aktywności Forum Odpowiedzialnego Biznesu, jako organizacji eksperckiej, kompleksowo zajmującej się koncepcją CSR, oraz namysł nad przyszłością CSR w Polsce.
Premiera wydawnictwa odbyła się w roku jubileuszu „20 lat partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju w Polsce”, który zainicjowany został przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, a partnerem obchodów jest firma LPP. Partnerem publikacji jest Fundacja Veolia.

– Obchody jubileuszowe 20 lat współpracy na rzecz odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju przypadły na rok, w którym te koncepcje i wartości za nimi stojące nabrały jeszcze większego znaczenia. Pandemia nie tylko pokazała jak ważną i pozytywną rolę może odegrać biznes budowany na wartościach, ale też jak bardzo jest potrzebny. Publikacja, którą oddajemy w Państwa ręce, jest skrótowym podsumowaniem 20 lat starań wielu ludzi, organizacji, firm oraz instytucji zaangażowanych w upowszechnianie standardów CSR w Polsce.
Zależało nam także na tym, by wydawnictwo uwzględniało także obecną sytuację, która determinuje wiele obszarów działania biznesu.
Zapraszam serdecznie do lektury jubileuszowej publikacji pt. ,,Wartość biznesu – biznes oparty na wartościach. Jubileusz z pandemią w tle”. w której przedstawiamy ważne koncepcje i trendy dla odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju. Znajdą tu też Państwo teksty wybitnych ekspertów, których poprosiliśmy o podzielenie się swoimi refleksjami, za co serdecznie dziękujemy. Publikacja stanowi jednocześnie zwieńczenie obchodów jubileuszu „20 lat partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju w Polsce” – mówi Marzena Strzelczak, prezeska, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Publikacja składa się z czterech rozdziałów. Pierwszy poświęcony jest znaczeniu i definiowaniu wartości w biznesie, drugi rozdział odpowiada na aktualne wyzwania związane z pandemią COVID-19. Kolejna część to podsumowanie 20 lat odpowiedzialnego biznesu w Polsce i zachodzących w tym czasie przemian. Ostatni rozdział przedstawia nadchodzące wyzwania i priorytety dla biznesu w zakresie CSR.

Autorkami i autorami poszczególnych artykułów są przedstawiciele/ki firm partnerskich FOB, świata nauki, administracji państwowej, organizacji otoczenia biznesu, zabierający głos w kluczowych dla rozwoju CSR kwestiach. Dzięki temu każdy z syntetycznie przedstawionych tematów posiada różnorodną, a przez to poznawczo wartościową perspektywę.
PDF publikacji dostępny jest na stronie >> http://odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/20lat-publikacja-jubileuszowa/ Jubileusz
Jubileusz „20 lat partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju w Polsce” związany jest z 20-leciem zaangażowania Forum Odpowiedzialnego Biznesu i firm partnerskich FOB w upowszechnianie standardów odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju. Partnerem wydarzenia została firma LPP, polski producent odzieży.

 

Czytaj więcej na: OdpowiedzialnyBiznes.pl

 

Może Ci się również spodoba

Korzystaj�c z naszej strony wyrażasz zgod� na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Wi�cej informacji tutaj . Zaktualizowali�my nasz� polityk� przetwarzania danych osobowych - RODO. Tutaj znajdziesz tre�� naszej nowej polityki a tutaj wi�cej informacji o Rodo