„Procedura ocen oddziaływania na środowisko z uwzględnieniem aktualnego stanu prawnego”

Patron Medialny:  Ecoportal.com.pl


MIEJSCE I TERMIN SZKOLENIA:

mHotel, ul. Św. Teresy 111 w Łodzi, 15.06.2011 r.

PROWADZĄCA SZKOLENIE:

Dr inż. Barbara Kozłowska – pracownik Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej, członkini Krajowej i Regionalnej Komisji do spraw Ocen Oddziaływania na Środowisko, autorka licznych publikacji z danego zakresu.

ADRESACI SZKOLENIA:

Szkolenie adresowane jest do wszystkich zajmujących się przygotowaniem projektów infrastrukturalnych (specjalistów do spraw przygotowania inwestycji, pracowni projektowych, firm wykonawczych, specjalistów w jednostkach samorządowych oraz wszystkich chcących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu poprawnego wykonywania ocen oddziaływania na środowisko).

OPIS SZKOLENIA:

Ocena oddziaływania na środowisko jest narzędziem niezbędnym w procesach zarządzania ochroną środowiska. Dzięki niej organy administracji publicznej otrzymują konieczne infromacje wpływające na podjęcie decyzji czy zaplanowana inwestycja została zaplanowana w sposób optymalny pod względem negatywnego wpływu na środowisko.
Podczas szkolenia szczegółowo przedstwaimy Państwu procedurę ocen oddziaływania na środowisko ze wskazaniem i analizą naczęściej popełnianych błędów.
Szkolenie prowadzone będzie przez doświadczonego wykładowcę akademickiego Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej, członka Krajowej i Regionalnej Komisji do spraw Oceny Odziaływania na Środowisko.

Szkolenie będzie o charakterze ogólnopolskim. Zapraszamy wszystkie osoby zajmujące sie przygotowaniem projektów infrastrukturalnych (specjalistów do spraw przygotowania inwestycji, pracowni projektowych, firm wykonawczych, specjalistów w jednostkach samorządowych oraz wszystkich chcących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu poprawnego wykonywania ocen oddziaływania na środowisko).

Wszelkie infromacje odnośnie ramowego programu szkolenia oraz zgłoszenia uczestnictwa znajdą Państwo na stronie: www.placitum.pl lub pod numerem telefonu 512 221 838

INFORMACJE O FIRMIE:

DANE TELEADRESOWE:

PLACITUM Agnieszka Kubel, ul. Sucharskiego 18/4, 96-100 Skierniewice, tel. 512 221 838, fax. (46) 811 21 37

SPECYFIKA FIRMY:

Zajmujemy się kompleksową organizacją szkoleń i kofnerencji z zakresu ochrony, inżynierii środowiska i budownictwa. Współpracujemy z najlepszymi wykładowcami akademickimi oraz innymi specjalistami z wyżej wymienionych dziedzin. Głównym celem organizowanych spotkań jest ugruntowanie i poszerzenie wiedzy naszych słuchaczy oraz propagowanie najnowszych technologii. Dlatego też nasze spotkania wzbogacamy o prezentacje producentów będących liderami na rynku krajowym jak i międzynarodowym. Zapewniamy pełną obsługę cateingową a w przypadku szkoleń kilkudniowych zakwaterowanie.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Więcej na stronach: www.placitum.pl

Może Ci się również spodoba

Korzystaj�c z naszej strony wyrażasz zgod� na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Wi�cej informacji tutaj . Zaktualizowali�my nasz� polityk� przetwarzania danych osobowych - RODO. Tutaj znajdziesz tre�� naszej nowej polityki a tutaj wi�cej informacji o Rodo