Projekt ustawy o zapobieganiu i naprawie szkód w środowisku

Ministerstwo Środowisko po konsultacjach społecznych opublikowało na swoich stronach projekt ustawy o zapobieganiu i naprawie szkód w środowisku.

W projektowanej ustawie zawarte zostały zmiany w ustawie o ochronie przyrody – dodany zostanie zapis o trybie naprawiania szkód w odniesieniu do gatunków i siedlisk chronionych oraz rozszerzone zostaną definicje właściwego stanu gatunku i siedliska.

Nowa ustawa ustala odpowiedzialność za naprawę szkód spowodowanych m.in. w odniesieniu do gatunków i siedlisk chronionych na sprawcy oraz określa tryb formalny postępowania w sprawie naprawy szkód. Nowy akt prawny wynika z transpozycji dyrektywy 2004/35WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 21.04.2004 w sprawie odpowiedzialności za zapobieganie i naprawę szkód w środowisku.

Projekt ustawy o zapobieganiu i naprawie szkód w środowisku (Ministerstwo Środowiska) – pobierz

Źródło:lonicera.hg.pl

Może Ci się również spodoba

Korzystaj�c z naszej strony wyrażasz zgod� na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Wi�cej informacji tutaj . Zaktualizowali�my nasz� polityk� przetwarzania danych osobowych - RODO. Tutaj znajdziesz tre�� naszej nowej polityki a tutaj wi�cej informacji o Rodo