Przydomowe oczyszczalnie z dotacją

Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków stanowi rozsądną alternatywę dla zwykłego zbiornika z szambem. Przemawia za tym przede wszystkim proekologiczność rozwiązania oraz pojawiające się w niedalekiej perspektywie oszczędności – choćby dlatego, że wiąże się z tym brak konieczności ponoszenia kosztów wywozu szamba.

Poza tym taka oczyszczalnia jest prosta w obsłudze i stosunkowo niedroga, a inwestycja zwraca się już po kilku latach. Dodatkowym argumentem przemawiającym za jej wybudowaniem może być źródło dofinansowania przedsięwzięcia.

Możliwość dofinansowania budowy przydomowej oczyszczalni ścieków została wprowadzona nowelizacją ustawy „Prawa ochrony środowiska” z grudnia 2010 r. Na jej podstawie o dotację mogą ubiegać się niemal wszelkie kategorie podmiotów. Dotacja może być przyznana osobom fizycznym, wspólnotom mieszkaniowym, osobom prawnym oraz przedsiębiorcom.

– Od stycznia br. istnieje możliwość zawierania umów z władzami gminy lub powiatu, na terenie których dana inwestycja ma mieć miejsce o dofinansowanie przedsięwzięć proekologicznych, w co również zalicza się budowę oczyszczalni ścieków.

Z budżetów samorządowych można uzyskać nawet 80% dofinansowania kosztów inwestycji, takich jak urządzenia, materiały, niezbędnych do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków.- mówi Anna Macina, z firmy architektonicznej ARCHETON Sp. z o.o. – Projekt przydomowej oczyszczalni ścieków warto uwzględnić na etapie przygotowywania planu zagospodarowania działki i adaptacji projektu domu.

Podstawowym źródłem pozyskania środków przez władze lokalne mają być kary i opłaty środowiskowe, które od tego roku trafiają bezpośrednio do budżetu gminy lub powiatu w odpowiedniej części.

Jest to nowe rozwiązanie, gdyż do 2009 r. o taką pomoc można było się ubiegać z nieistniejących już gminnych lub powiatowych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Wielkość dotacji oraz warunki jej otrzymania są ustalane w zależności od decyzji danej gminy lub powiatu.

Przydomowa oczyszczalnia ścieków ma zadanie neutralizować ścieki generowane przez dom poprzez mechaniczne i biologiczne oczyszczanie ścieków. Następnie za pomocą drenażu oczyszczone ścieki są rozsączane bezpośrednio do gleby lub zbiorników wodnych takich jak zbiorniki melioracyjne czy rzeki.

Szambo jest bezodpływowym zbiornikiem, najczęściej wykonanym z betonu. Instalacja szamba wydaję się być pozornie tańsza, ale roczny koszt wywozu nieczystości jest znaczny. Ponadto przy budowie szamba jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę, a w przypadku budowy przydomowej oczyszczalni ścieków dla domu jednorodzinnego nie jest ono obligatoryjne.

 

 

Dla www.ecoportal.com.pl, www.archeton.pl

Może Ci się również spodoba

Korzystaj�c z naszej strony wyrażasz zgod� na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Wi�cej informacji tutaj . Zaktualizowali�my nasz� polityk� przetwarzania danych osobowych - RODO. Tutaj znajdziesz tre�� naszej nowej polityki a tutaj wi�cej informacji o Rodo