„Puławy” zredukują emisję gazów

azot_pulawyZakłady Azotowe "Puławy" we współpracy z niemiecką firmą BASF instalują nowe katalizatory

     Zanieczyszczenie powietrza…
 
    Lepsza atmosfera w Bolesławcu

które pozwolą o co najmniej 80% zredukować emisję gazu cieplarnianego, podtlenku azotu, powstającego w instalacji wytwarzającej kwas azotowy – poinformowała spółka w komunikacie w czwartek.


Ograniczenie emisji podtlenku azotu spowoduje, że "Puławy" będą mogły sprzedawać tzw. jednostki redukcji emisji (ERU) do państw przekraczających limity. Spółka szacuje, że może to przynieść jej przychody przekraczające 22 mln euro rocznie do 2012 r.

"Obecnie zakłady emitują do atmosfery 9 kg podtlenku azotu na tonę wyprodukowanego kwasu azotowego. Po zainstalowaniu nowych katalizatorów emisja spadnie do poziomu poniżej 1 kg tego gazu na tonę kwasu" – powiedział rzecznik "Puław" Grzegorz Kulik.

Kulik dodał, że pierwszy katalizator już działa na jednej linii produkcyjnej, na pozostałych trzech liniach będą one uruchomione jeszcze w tym roku.

Inwestycja realizowana jest we współpracy z niemiecką firmą BASF, która dostarczyła katalizatory oraz aparaturę do precyzyjnego mierzenia i ewidencjonowania wielkości redukcji emisji.

Inwestycja nie wymaga od "Puław" ponoszenia nakładów finansowych. "Koszty pokrywa firma BASF, która w zamian będzie otrzymywać 11 proc. jednostek ERU i będzie mogła je sprzedawać" – powiedział Kulik.

"Puławy" jako pierwsze zakłady w Polsce wdrażają nową technologię redukcji emisji podtlenku azotu niemieckiego koncernu. Dotychczas została ona sprawdzona w europejskich instalacjach koncernu BASF i w Japonii.

Zgodnie z Protokołem z Kioto 141 państw zobowiązało się do redukcji o 5,2 proc. emisji gazów powodujących efekt cieplarniany. To porozumienie umożliwia obrót jednostkami emisji zredukowanej przez 5 lat, od 1 stycznia tego roku. Podtlenek azotu przyczynia się do ocieplania klimatu, a jest szczególnie szkodliwy, ze względu na długi czas rozkładu w atmosferze.

PAP

Może Ci się również spodoba

Korzystaj�c z naszej strony wyrażasz zgod� na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Wi�cej informacji tutaj . Zaktualizowali�my nasz� polityk� przetwarzania danych osobowych - RODO. Tutaj znajdziesz tre�� naszej nowej polityki a tutaj wi�cej informacji o Rodo