Recycling – czym jest i na czym polega?

Recykling jest formą ochrony środowiska, polegającą na wtórnym przetwarzaniu i wykorzystywaniu różnego rodzaju odpadów, w tym m.in. plastiku, szkła, metalu i makulatury. Jego zadaniem jest ograniczenie zanieczyszczenia środowiska, poprzez zmniejszenie zużycia surowców naturalnych oraz ilości produkowanych odpadów.

Wyróżnia się kilka rodzajów recyklingu, w tym, m.in.: termiczny, materiałowy i surowcowy.

Podstawową zasadą funkcjonowania recyklingu jest wykorzystanie potencjału leżącego w odpadach za pomocą tanich i innowacyjnych metod ich pozyskiwania i przetwarzania. Wobec tego poprzez pojęcie recyklingu można rozumieć system, opierający się na organizacji obiegu surowców naturalnych.

Recykling a segregacja odpadów

Recykling jest ściśle powiązany z segregacją, ponieważ sprzyja ona ponownemu przetwarzaniu i wykorzystywaniu odpadów. Jest ona pierwszym i bardzo ważnym etapem recyklingu. W tym kontekście istotne jest to, że głównym źródłem recyklingu są odpady, pochodzące z gospodarstw domowych. Obecne wedle obowiązującego w Polsce prawa mieszkańcy bloków oraz domów jednorodzinnych zobowiązani są do segregowania śmieci w zamian za niższe ceny obsługi firm, zajmujących się wywozem śmieci.

W tym celu przy osiedlowych śmietnikach stawiane są specjalne kontenery, a właścicielom domów jednorodzinnych przekazywane są worki, oznaczone odpowiednimi kolorami. Każdemu z nich przypisywane jest odrębne znaczenie:

 • kolor niebieski – odpady wykonane z papieru,
 • kolor żółty – odpady wykonane z plastiku,
 • kolor zielony – odpady wykonane ze szkła kolorowego,
 • kolor biały – opady wykonane ze szkła bezbarwnego,
 • kolor czarny lub pomarańczowy – odpady wykonane z metalu,
 • kolor brązowy – odpady biodegradowalne, np. resztki żywności.

Rodzaje recyklingu

Teoretycy ochrony środowiska wyróżniają kilka różnych rodzajów recyklingu. Ze względu na charakter obróbki poszczególnych odpadów, można wymienić:

 • recykling termiczny, opierający się na wytwarzaniu energii w wyniku procesu spalania odpadów,
 • recykling materiałowy, polegający na odzyskiwaniu materiałów z odpadów,
 • recykling organiczny, charakteryzujący się wykorzystaniem mikroorganizmów do procesu pozyskiwania odpadów,
 • recykling chemiczny, cechujący się przetwarzaniem opadów o właściwościach fizycznych lub chemicznych,
 • recykling surowcowy, polegający na przetworzeniu odpadów do ich pierwotnej postaci.

 

red

Może Ci się również spodoba

Korzystaj�c z naszej strony wyrażasz zgod� na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Wi�cej informacji tutaj . Zaktualizowali�my nasz� polityk� przetwarzania danych osobowych - RODO. Tutaj znajdziesz tre�� naszej nowej polityki a tutaj wi�cej informacji o Rodo