Recykling odpadów elektronicznych

Zgodnie z obowiązującymi przepisami o odpadach w pierwszej kolejności należy stworzyć warunki, w których odpady nie będą powstawały lub będzie powstawało ich jak najmniej.

Jednak odpady elektryczne i elektroniczne powstają najczęściej w miejscach ich użytkowania tak więc wytwarzający ma raczej niewielki wpływ na ilość ich powstawania.

Dlatego powinien postąpić zgodnie z drugim w kolejności sposobem postępowania: czyli „zapewnić zgodny z zasadami ochrony środowiska odzysk”.

Dopiero kolejnym etapem jest poddanie odpadów unieszkodliwieniu.

Aby w pełni dostosować nasze działania do przepisów jesteśmy już w tym momencie przygotowani na wprowadzenie dyrektywy 2002/96/WE Unii Europejskiej tzw.: WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment– czyli odpady elektryczne i elektroniczne).
Projekt implementacji tej dyrektywy jest już ukończony i czeka na zatwierdzenie.

Będzie to ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym nakładająca szereg obowiązków nie tylko na wytwórców odpadów lecz również na producentów, importerów, sprzedawców oraz samorządy terytorialne.
Nasz zakład specjalizuje się w zapewnieniu tych podstawowych wymagań.

Szukamy możliwie najlepszego rozwiązania dla odpadów zapewniając w pierwszej kolejności jego odzysk.
Inaczej mówiąc jeżeli dotyczy to urządzeń i sprzętu elektronicznego zapewniamy recykling pierwszego stopnia czyli regeneracja, naprawienie i zawrócenie do użytku zgodnego z pierwotnym przeznaczeniem.
Jest to najrzadszy przypadek, gdyż odpady do nas trafiające nie nadają się już do tego celu.

Recykling drugiego stopnia to ponowne wykorzystanie elementów bądź części urządzeń, w tym celu dokonuje się weryfikacji czy jest taka możliwość, a następnie kieruje do regeneracji lub naprawy.

Recykling trzeciego stopnia, to w zasadzie właściwy odzysk, czyli podjęcie działań prowadzących do odzysku substancji, materiałów lub energii.
Prawie cały strumień odpadów jest przekształcany właśnie w taki sposób.
Efektem tego działania jest cała masa wielu rodzajów frakcji od zwykłych metali, poprzez tworzywa sztuczne, gumę, drewno, szkło i wiele innych.

Część materiałów i surowców przekazywana jest do odbiorców końcowych, do różnego rodzaju wykorzystania, niewielka ilość do unieszkodliwienia w specjalistycznych instalacjach.

Wychodząc naprzeciwko wszystkim, którzy mają lub będą mieli problem z odpadami elektronicznymi zapewniamy kompleksową obsługę w tym zakresie czyli: odbiór, odzysk i unieszkodliwienie zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego.

Ponadto nasi specjaliści służą fachowym doradztwem w tym zakresie.

Przetwarzanie i odzysk monitorów i telewizorów:

Część materiałów i surowców przekazywana jest za pomocą elewatorów kubełkowych do odbiorców końcowych, do różnego rodzaju wykorzystania, niewielka ilość do unieszkodliwienia w specjalistycznych instalacjach.

Źródło: recykling-system.pl

 

Może Ci się również spodoba

Korzystaj�c z naszej strony wyrażasz zgod� na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Wi�cej informacji tutaj . Zaktualizowali�my nasz� polityk� przetwarzania danych osobowych - RODO. Tutaj znajdziesz tre�� naszej nowej polityki a tutaj wi�cej informacji o Rodo