Remont, czyli co?

The lawyer is currently providing legal advice on real estate trading.

Prawo jest szeroką dziedziną i dość skomplikowaną, po której trudno poruszać się osobom odpowiednio nie przygotowanym. Należy przy tym pamiętać, że ignoranta iuris nocet, jak powtarzali starożytni, czyli nieznajomość prawa szkodzi.

Każda dziedzina naszego życia jest regulowana przez odpowiednie przepisy prawa. Nic dziwnego, że budowanie czy też remont mieszkania też bądź domu jest także poddane regulacji i to przez różne dziedziny prawa.

Można pomyśleć, że remont nie jest niczym wielkim, co będzie trzeba regulować poprzez przepisy prawne.A jednak, definicja remontu jest ujęta w Ustawie Prawo Budowlane. Ustawodawca określił co można uznać za remont, a co już wykracza poza jego granice. Jak wyjaśniono w blogu https://prawownieruchomosciach.pl/ zawarcie definicji remontu pozwoliło uniknąć pewnych niedopowiedzeń.

Definicja jest dość prosta i nie wymaga większego tłumaczenia. Treść artykułu 3 pkt 8 Ustawy Prawo Budowlane brzmi następująco za remont uznaje się „wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż stosowano w stanie pierwotnym”. Przepis określa jednoznacznie, że prace remontowe mają dotyczyć budynków już istniejących.

Ponowne postawienie rozebranego wcześniej budynku nie będzie więc wchodziło w zakres remontu, gdyż będą to prace budowlane. Można się zastanawiać jakie prace będą jeszcze wchodzić w etap prac konserwatorskich, a jakie już nie. Dla większości naszych rodaków wykonywanie prac związanych z konserwacją takich jak odświeżenie ścian są pracami remontowymi, jednak nie zawsze za takie będą uznane w świetle przytoczonego powyżej przepisu.. Można się zastanowić, czy warto jest zwracać uwagę na definicję remontu w prawie budowlanym.

Oczywiście, ze tak, ponieważ dzięki temu inwestor będzie miał świadomość, czy zakres prac będzie wymagał pozwolenia na budową bądżzgłoszenia. Zgodnie w interpretacją przepisów konserwacją są czynności, dzięki którym możemy coś zabezpieczyć, zachować stan obecny. Czynności konserwacyjne nie wymagają większych nakładów sił i środków. Remont w rozumieniu przepisów ustawy będzie obejmować między innymi wymianę stolarki okiennej oraz drzwiowej.

Przebudowa natomiast, to prace związane często z naruszeniem ciągłości murów na przykład poprzez wykucie nowych otworów na okna lub drzwi, zmianę konstrukcji dachu/ Są to poważniejsze prace, jednak w dalszym ciągu przeprowadzane w ramach istniejącej bryły budynku. Budowa budynku, a także jego odbudowa, czy też rozbudowa to prace, które nie wchodzą w zakres remontu. Jak już wcześniej wskazano, rozbiórka budynku w celu jego odbudowy to prace budowlanei, mimo, że ich celem jest odtworzenie stanu pierwotnego. Takie działania bez odpowiednich pozwoleń są traktowane tak samo jak samowolna budowa.

Jak już wspomniano na wstępie nieznajomość prawa szkodzi. Nic nie zwalnia od odpowiedzialności, inwestora, jeśli będzie wykonywać prace wykraczające poza określonym w Ustawie Prawo Budowlane terminem remont bez odpowiedniego zgłoszenia lub pozyskania zezwolenia. Niestety brak tej świadomości jest często powodem wielu nieprzyjemności i generuje często niepotrzebne koszty.

Warto więc zabierając się za prace remontowe sprawdzić, czy zakres prac wyczerpuje definicję ustawową, czy też już po za nią wykracza.

 

 

 

red

Może Ci się również spodoba

Korzystaj�c z naszej strony wyrażasz zgod� na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Wi�cej informacji tutaj . Zaktualizowali�my nasz� polityk� przetwarzania danych osobowych - RODO. Tutaj znajdziesz tre�� naszej nowej polityki a tutaj wi�cej informacji o Rodo