Rezerwaty przyrody

Rezerwaty przyrody w brzmieniu Ustawy o ochronie przyrody z 2004 r.: obejmują obszary zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym, ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodnicze, a także siedliska roślin, siedliska zwierząt i siedliska grzybów oraz twory i składniki przyrody nieożywionej, wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub walorami krajobrazowymi.

Cały rezerwat albo jego części mogą podlegać ochronie ścisłej, ochronie czynnej lub ochronie krajobrazowej. Ochrona ścisła polega na nieingerencji w naturalne procesy, ochrona czynna dopuszcza wykonywanie zabiegów ochronnych (np. usunięcie drzew zacieniających stanowisko cennego gatunku rośliny), a ochrona krajobrazowa polega na prowadzeniu gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej w sposób uwzględniający potrzeby przedmiotu ochrony.
Rezerwat tworzy wojewoda w drodze rozporządzenia. Likwidacja lub zmniejszenie rezerwatu jest możliwa wyłącznie w przypadku bezpowrotnej utraty jego wartości przyrodniczych.
Dla rezerwatu sporządza się na okres 20 lat tzw. plan ochrony – dokument określający cele ochrony, zadania ochronne do wykonania oraz reguły udostępnienia rezerwatu. Plan taki zatwierdza wojewoda po uzgodnieniu z Ministrem Środowiska. W Polsce jest 1368 rezerwatów (stan na dzień 31 grudnia 2003 r.).

LISTA REZERWATÓW PRZYRODY W POLSCE
województwo lubuskie
Na terenie województwa lubuskiego znajdują się 52 rezerwaty przyrody o łacznej powierzchni 3402,77 ha.
• rezerwat przyrody Annabrzeskie Wąwozy
• rezerwat przyrody Bagno Chorzemińskie
• rezerwat przyrody Bażantarnia
• rezerwat przyrody Buczyna Łagowska
• rezerwat przyrody Buczyna Szprotawska
• rezerwat przyrody Bukowa Góra
• rezerwat przyrody Dąbrowa Brzeźnicka
• rezerwat przyrody Dębowiec
• rezerwat przyrody Dębowy Ostrów
• razerwat przyrody Dolina Ilanki
• rezerwat przyrody Jezioro Święte
• rezerwat przyrody Kręcki Łęg
• rezerwat przyrody Laski
• rezerwat przyrody Mesze
• rezerwat przyrody Młodno
• rezerwat przyrody Nad Jeziorem Trześniowskim
• rezerwat przyrody Nad Młyńską Strugą
• rezerwat przyrody Nietoperek
• rezerwat przyrody Pawski Ług
• rezerwat przyrody Pniewski Ług
• rezerwat przyrody Radowice
• rezerwat przyrody Uroczysko Grodziszcze
• rezerwat przyrody Uroczysko Węglińskie
• rezerwat przyrody Wrzosiec
• rezerwat przyrody Wyspa na Jeziorem Chobienickim
• rezerwat przyrody Zimna Woda
• rezerwat przyrody Żurawie Bagno

województwo kujawsko-pomorskie
Na terenie województwa kujawsko-pomorskiego znajduje siękwietnia 2004 r.
• rezerwat przyrody Augustowo (florystyczny)
• rezerwat przyrody Bachotek (florystyczny)
• rezerwat przyrody Bagna nad Stążką (florystyczny)
• rezerwat przyrody Bagno Głusza (ornitologiczny)
• rezerwat przyrody Bagno Grzybna (torfowiskowy)
• rezerwat przyrody Bagno Mostki (torfowiskowy)
• rezerwat przyrody Balczewo (ornitologiczny)
• rezerwat przyrody Bobrowisko (leśny)
• rezerwat przyrody Borek (leśny)
• rezerwat przyrody Bór Wąkole im.
• rezerwat przyrody Brzęki im. Zygmunta Czubińskiego (leśny)
• rezerwat przyrody Buczyna (leśny)
• rezerwat przyrody Ciechocniek (słonoroślowy)
• rezerwat przyrody Cisy Staropolskie (leśny)
• rezerwat przyrody Czapliniec Koźliny (ornitologiczny)
• rezerwat przyrody Czapliniec Ostrowo (ornitologiczny)
• rezerwat przyrody Czarny Bryńsk (florystyczny)
• rezerwat przyrody Dębice (leśny)
• rezerwat przyrody Dęby Krajeńskie (leśny)
• rezerwat przyrody Długi Bród (ornitologiczny)
• rezerwat przyrody Dolina Osy (krajobrazowy)
• rezerwat przyrody Dolina Rzeki Brdy (krajobrazowy)
• rezerwat przyrody Dury (torfowiskowy)
• rezerwat przyrody Dziki Ostrów (leśny)
• rezerwat przyrody Gaj Krajeński (leśny)
• rezerwat przyrody Gościąż (geomorfologiczny)
• rezerwat przyrody Góra Św. Wawrzyńca (kserotermiczny)
• rezerwat przyrody Grabowiec (leśny)
• rezerwat przyrody Grocholin (leśny)
• rezerwat przyrody Grodno (leśny)
• rezerwat przyrody Hedera (florystyczny)
• rezerwat przyrody Jamy (kujawsko-pomorskie) (leśny)
• rezerwat przyrody Jar Brynicy (krajobrazowy)
• rezerwat przyrody Jar Grądowy Cielęta (leśny)
• rezerwat przyrody Jazy (ornitologiczny)
• rezerwat przyrody Jelenia Góra (kujawsko-pomorskie) (leśny)
• rezerwat przyrody Jeziorka Kozie (wodny)
• rezerwat przyrody Jezioro Ciche (wodny)
• rezerwat przyrody Jezioro Fletnowskie (wodny)
• rezerwat przyrody Jezioro Piaseczno (krajobrazowy)
• rezerwat przyrody Jezioro Rakutowskie (wodny)
• rezerwat przyrody Jezioro Zdręczno (wodny)
• rezerwat przyrody Kępa Bazarowa (leśny)
• rezerwat przyrody Kruszyn (leśny)
• rezerwat przyrody Kulin (leśny)
• rezerwat przyrody Kuźnica (leśny)
• rezerwat przyrody Las Mariański (leśny)
• rezerwat przyrody Las Minikowski (leśny)
• rezerwat przyrody Las Piwnicki (leśny)
• rezerwat przyrody Linje (torfowiskowy)
• rezerwat przyrody Lutowo (leśny)
• rezerwat przyrody Łąki Ślesińskie (florystyczny)
• rezerwat przyrody Łążyn (leśny)
• rezerwat przyrody Łęgi na Ostrowi Panieńskim (leśny)
• rezerwat przyrody Martwe (torfowiskowy)
• rezerwat przyrody Miedzno (ornitologiczny)
• rezerwat przyrody Mieliwo (leśny)
• rezerwat przyrody Mierucinek (leśny)
• rezerwat przyrody Mięcierzyn (leśny)
• rezerwat przyrody Mszar Płociczno (torfowiskowy)
• rezerwat przyrody Okalewo (leśny)
• rezerwat przyrody Okonek (torfowiskowy)
• rezerwat przyrody Olszyny Rakutowskie (leśny)
• rezerwat przyrody Osiny (torfowiskowy)
• rezerwat przyrody Ostnicowy Parowy Gruczna (forystyczny)
• rezerwat przyrody Ostrowy nad Brynicą (leśny)
• rezerwat przyrody Ostrów koło Pszczółczyna (leśny)
• rezerwat przyrody Ostrów Panieński (leśny)
• rezerwat przyrody Płutowo (leśny)
• rezerwat przyrody Przełom Mieni (krajobrazowy)
• rezerwat przyrody Rejna (florystyczny)
• rezerwat przyrody Reptowo (ornitologiczny)
• rezerwat przyrody Retno (leśny)
• rezerwat przyrody Rogóźno-Zamek (leśny)
• rezerwat przyrody Różanna Dęby (leśny)
• rezerwat przyrody Rzeka Drwęca (ichtiologiczny)
• rezerwat przyrody Skarpy Ślesińskie (florystyczny)
• rezerwat przyrody Stary Zagaj (leśny)
• rezerwat przyrody Stręszek (torfowiskowy)
• rezerwat przyrody Szumny Zdrój (leśny)
• rezerwat przyrody Śnieżynka (florystyczny)
• rezerwat przyrody Tarkowo (florystyczny)
• rezerwat przyrody Tomkowo (leśny)
• rezerwat przyrody Torfowisko Mieleńskie (torfowiskowy)
• rezerwat przyrody Wąwelno (leśny)
• rezerwat przyrody Wielka Kępa (leśny)
• rezerwat przyrody Wójtowski Grąd (leśny)
• rezerwat przyrody Wronie (leśny)
• rezerwat przyrody Zbocza Płutowskie (stepowy)
• rezerwat przyrody Źródła Gąsawki (torfowiskowy)
• rezerwat przyrody Źrodła Rzeki Strążki (krajobrazowy)

województwo lubelskie
Na terenie województwa lubelskiego znajduje się 86rezerwatów przyrody. Pełen rejestr. Stan na 1 stycznia 2005 r.
• rezerwat przyrody Bachus
• rezerwat przyrody Bagno Syberyjskie
• rezerwat przyrody Broczówka
• rezerwat przyrody Brudzieniec
• rezerwat przyrody Brzeźno
• rezerwat przyrody Chmiel
• rezerwat przyrody Chmielinne
• rezerwat przyrody Czapliniec (powiat puławski)
• rezerwat przyrody Czapliniec (powiat radzyński)
• rezerwat przyrody Czapli Stóg
• rezerwat przyrody Czarny Las
• rezerwat przyrody Czartowe Pole
• rezerwat przyrody Debry
• rezerwat przyrody Dobryń
• rezerwat przyrody Doły Szczeckie
• rezerwat przyrody Gliniska
• rezerwat przyrody Głęboka Dolina
• rezerwat przyrody Górki Czechowskie
• rezerwat przyrody Hubale
• rezerwat przyrody Imielity Ług
• rezerwat przyrody Jalinka
• rezerwat przyrody Jata
• rezerwat przyrody Jezioro Brzeziczno
• rezerwat przyrody Jezioro Obradowskie
• rezerwat przyrody Jezioro Orchowe
• rezerwat przyrody Jezioro Świerszczów
• rezerwat przyrody Kacze Błota
• rezerwat przyrody Kania
• rezerwat przyrody Kozie Góry
• rezerwat przyrody Kra Jurajska
• rezerwat przyrody Krowia Wyspa
• rezerwat przyrody Królowa Droga
• rezerwat przyrody Księżostany
• rezerwat przyrody Kulak
• rezerwat przyrody Las Królewski
• rezerwat przyrody Las Lipowy w Uroczysku Bukowiec
• rezerwat przyrody Las Wagramski
• rezerwat przyrody Lasy Janowskie
• rezerwat przyrody Lasy Parczewskie
• rezerwat przyrody Liski (powiat bialski)
• rezerwat przyrody Liski (powiat chełmski i hrubieszowski)
• rezerwat przyrody Łabunie
• rezerwat przyrody Łęg Dębowy
• rezerwat przyrody Łęg na Kępie
• rezerwat przyrody Łysa Góra nad Ciemięgą
• rezerwat przyrody Machnowska Góra
• rezerwat przyrody Magazyn
• rezerwat przyrody Małoziemce
• rezerwat przyrody Marynopole
• rezerwat przyrody Nad Tanwią
• rezerwat przyrody Natalin
• rezerwat przyrody Nowiny
• rezerwat przyrody Obary
• rezerwat przyrody Olszanka (woj. lubelskie)
• rezerwat przyrody Omelno
• rezerwat przyrody Piekiełko
• rezerwat przyrody Piskory
• rezerwat przyrody Podzamcze
• rezerwat przyrody Popówka
• rezerwat przyrody Przecinka
• rezerwat przyrody Rogów
• rezerwat przyrody Roskosz
• rezerwat przyrody Serniawy
• rezerwat przyrody Siedliszcze
• rezerwat przyrody Skarpa Dobrska
• rezerwat przyrody Skarpa Dobużańska
• rezerwat przyrody Skrzypny Ostrów
• rezerwat przyrody Stary Las
• rezerwat przyrody Stasin
• rezerwat przyrody Stawska Góra
• rezerwat przyrody Suśle Wzgórza
• rezerwat przyrody Szklarnia
• rezerwat przyrody Szum
• rezerwat przyrody Szwajcaria Podlaska
• rezerwat przyrody Święty Roch
• rezerwat przyrody Torfowisko przy Jeziorze Czarnym
• rezerwat przyrody Topór
• rezerwat przyrody Torfowisko Sobowice
• rezerwat przyrody Trzy Jeziora
• rezerwat przyrody Warzewo
• rezerwat przyrody Wieprzec
• rezerwat przyrody Wierzchowiska
• rezerwat przyrody Wodny Dół
• rezerwat przyrody Wolwinów
• rezerwat przyrody Wygon Grabowiecki
• rezerwat przyrody Zarośle
• rezerwat przyrody Żmudź
• rezerwat przyrody Żółwiowe Błota

województwo łódzkie
Na terenie województwa łódzkiego znajduje się 88 rezerwatów przyrody, o łącznej powierzchni 7212, 04 ha.Rodzaje rezerwatów na obszarze województwa: leśne – 65,
florystyczne – 9, torfowiskowe – 6,krajobrazowe – 4, faunistyczne, przyrody nieożywionej, słonoroślowe, wodne – po
• rezerwat przyrody Babsk
• rezerwat przyrody Białaczów
• rezerwat przyrody Błogie
• rezerwat przyrody Błonie
• rezerwat przyrody Bukowiec
• rezerwat przyrody Ciosny
• rezerwat przyrody Czarna Rózga
• rezerwat przyrody Czarny Ług
• rezerwat przyrody Dąbrowa Grotnicka
• rezerwat przyrody Dąbrowa Świetlista
• rezerwat przyrody Dąbrowa w Niżankowicach
• rezerwat przyrody Dębowiec
• rezerwat przyrody Dęby w Meszczach
• rezerwat przyrody Diabla Góra
• rezerwat przyrody Długosz Królewski w Węglewicach
• rezerwat przyrody Doliska
• rezerwat przyrody Gaik
• rezerwat przyrody Gałków
• rezerwat przyrody Góra Chełmno
• rezerwat przyrody Górki
• rezerwat przyrody Grądy nad Lindą
• rezerwat przyrody Grądy nad Moszczenicą
• rezerwat przyrody Hołda
• rezerwat przyrody Jabłecznik
• rezerwat przyrody Jaksonek
• rezerwat przyrody Jamno
• rezerwat przyrody Jasień
• rezerwat przyrody Jawora
• rezerwat przyrody Jaźwiny
• rezerwat przyrody Jeleń
• rezerwat przyrody Jeziorsko
• rezerwat przyrody Jodły Łaskie
• rezerwat przyrody Jodły Oleśnickie
• rezerwat przyrody Jodły Sieleckie
• rezerwat przyrody Kobiele Wielkie
• rezerwat przyrody Konewka
• rezerwat przyrody Kopanicha
• rezerwat przyrody Korzeń
• rezerwat przyrody Kruszewiec
• rezerwat przyrody Kwaśna Buczyna
• rezerwat przyrody Las Jabłoniowy
• rezerwat przyrody Las Łagiewnicki
• rezerwat przyrody Lasek Kurowski
• rezerwat przyrody Lubiaszów
• rezerwat przyrody Łaznów
• rezerwat przyrody Łuszczanowice
• rezerwat przyrody Małecz
• rezerwat przyrody Meszcze
• rezerwat przyrody Mokry Las
• rezerwat przyrody Murowaniec
• rezerwat przyrody Molenda
• rezerwat przyrody Nadgoplański Park Tysiąclecia
• rezerwat przyrody Napoleonów
• rezerwat przyrody Niebieskie Źródła
• rezerwat przyrody Nowa Wieś
• rezerwat przyrody Ostrowy
• rezerwat przyrody Ostrowy-Bażantarnia
• rezerwat przyrody Parowy Janinowskie
• rezerwat przyrody Paza
• rezerwat przyrody Perna
• rezerwat przyrody Piskorzeniec
• rezerwat przyrody Polana Siwica
• rezerwat przyrody Polesie Konstantynowskie
• rezerwat przyrody Popień
• rezerwat przyrody Półboru
• rezerwat przyrody Rawka
• rezerwat przyrody Ruda-Chlebacz
• rezerwat przyrody Ryś
• rezerwat przyrody Sługocice
• rezerwat przyrody Spała
• rezerwat przyrody Starodrzew Lubochniański
• rezerwat przyrody Struga Dobieszkowska
• rezerwat przyrody Torfowisko Rąbień
• rezerwat przyrody Trębaczew
• rezerwat przyrody Twarda
• rezerwat przyrody Uroczysko Bażantarnia
• rezerwat przyrody Węże
• rezerwat przyrody Wiączyń
• rezerwat przyrody Wielkopole
• rezerwat przyrody Winnica
• rezerwat przyrody Wojsławice
• rezerwat przyrody Wolbórka
• rezerwat przyrody Wrząca
• rezerwat przyrody Zabrzeźnia
• rezerwat przyrody Zimna Woda
• rezerwat przyrody Źródła Borówki
• rezerwat przyrody Żądłowi
województwo pomorskie
• rezerwat przyrody Babnica
• rezerwat przyrody Bagna Izbickie
• rezerwat przyrody Bagnisko Niedźwiady
• rezerwat przyrody Bagno Stawek
• rezerwat przyrody Beka
• rezerwat przyrody Bielawa
• rezerwat przyrody Bielice
• rezerwat przyrody Biała Góra
• rezerwat przyrody Białogóra
• rezerwat przyrody Bocheńskie Błoto
• rezerwat przyrody Borkowskie Wąwozy
• rezerwat przyrody Bory Torfowe
• rezerwat przyrody Bór Chrobotkowy
• rezerwat przyrody Brzeg Jeziora Cheb
• rezerwat przyrody Brzęczek
• rezerwat przyrody Buczyna nad Słupią
• rezerwat przyrody Buczyna w Głuchym Borze
• rezerwat przyrody Buki Mierzei Wiślanej
• rezerwat przyrody Bukowa Góra nad Pysznem
• rezerwat przyrody Bursztynowa Góra
• rezerwat przyrody Choczewskie Cisy
• rezerwat przyrody Ciemińskie Błota
• rezerwat przyrody Cisowa
• rezerwat przyrody Cisy w Czarnem
• rezerwat przyrody Cisy nad Czerską Strugą
• rezerwat przyrody Czapli Wierch
• rezerwat przyrody Czapliniec w Wierzysku
• rezerwat przyrody Czarne Bagno
• rezerwat przyrody Darżlubskie Buki
• rezerwat przyrody Długosz Królewski w Łęczynie
• rezerwat przyrody Dolina Gwdy
• rezerwat przyrody Dolina Kłodawy
• rezerwat przyrody Dolina Chłapowska
• rezerwat przyrody Gackie Lęgi
• rezerwat przyrody Gałęźna Góra
• rezerwat przyrody Gardnieńskie Lęgi
• rezerwat przyrody Gniazda Orła Bielika
• rezerwat przyrody Gołębia Góra
• rezerwat przyrody Grodzisko Borzytuchom
• rezerwat przyrody Grodzisko Runowo
• rezerwat przyrody Jar Reknicy
• rezerwat przyrody Jar Rzeki Raduni
• rezerwat przyrody Jeziora Małe i Duże Sitno
• rezerwat przyrody Jezioro Cechyńskie Małe
• rezerwat przyrody Jeziorka Chośnickie
• rezerwat przyrody Jezioro Bardze Małe
• rezerwat przyrody Jezioro Cęgi Małe
• rezerwat przyrody Jezioro Dołgie Małe
• rezerwat przyrody Jezioro Głęboczko
• rezerwat przyrody Jezioro Kamień
• rezerwat przyrody Jezioro Krasne
• rezerwat przyrody Jezioro Laska
• rezerwat przyrody Jezioro Liwieniec
• rezerwat przyrody Jezioro Lubygość
• rezerwat przyrody Jezioro Modła
• rezerwat przyrody Jezioro Orle
• rezerwat przyrody Jezioro Smołowe
• rezerwat przyrody Jezioro Sporackie
• rezerwat przyrody Jezioro Turzycowe
• rezerwat przyrody Kacze Łęgi
• rezerwat przyrody Kąty Rybackie
• rezerwat przyrody Kępa Redłowska
• rezerwat przyrody Kluki
• rezerwat przyrody Klukowe Buki
• rezerwat przyrody Klukowe Lęgi
• rezerwat przyrody Kręgi Kamienne
• rezerwat przyrody Krwawe Doły
• rezerwat przyrody Krzywe Koło w Pętli Wdy
• rezerwat przyrody Kurze Grzędy
• rezerwat przyrody Kwidzyńskie Ostnice
• rezerwat przyrody Las Górkowski
• rezerwat przyrody Las Łęgowy nad Nogatem
• rezerwat przyrody Las nad Jeziorem Mądrzechowskim
• rezerwat przyrody Lasy w Dolinie Strzyży
• rezerwat przyrody Leśne Oczko
• rezerwat przyrody Lewice
• rezerwat przyrody Lipno i Lipionko
• rezerwat przyrody Łebskie Bagno
• rezerwat przyrody Łęg nad Swelinią
• rezerwat przyrody Małe Łowne
• rezerwat przyrody Mątowy
• rezerwat przyrody Mechelińskie Łąki
• rezerwat przyrody Mewia Łacha
• rezerwat przyrody Mierzeja
• rezerwat przyrody Mierzeja Sarbska
• rezerwat przyrody Międzybórz
• rezerwat przyrody Miłachowo
• rezerwat przyrody Moroszka
• rezerwat przyrody Moroszka Bielawskiego Błota
• rezerwat przyrody Motowęże
• rezerwat przyrody Nawionek
• rezerwat przyrody Nowe Wicko
• rezerwat przyrody Olszyna
• rezerwat przyrody Orle nad Jeziorem Dużym
• rezerwat przyrody Osiedle Kormoranów
• rezerwat przyrody Ostrów Trzebielski
• rezerwat przyrody Ostrzycki Las
• rezerwat przyrody Parów Węgry
• rezerwat przyrody Pełcznica
• rezerwat przyrody Piaśnickie Łąki
• rezerwat przyrody Przylądek Rozewie
• rezerwat przyrody Przytoń
• rezerwat przyrody Ptasi Raj
• rezerwat przyrody Rowokół
• rezerwat przyrody Słone Łąki
• rezerwat przyrody Sosny
• rezerwat przyrody Staniszewskie Błoto
• rezerwat przyrody Staniszewskie Zdroje
• rezerwat przyrody Stare Modrzewie
• rezerwat przyrody Strzelnica
• rezerwat przyrody Szczelina Lechicka
• rezerwat przyrody Szczyt Wieżyca
• rezerwat przyrody Torfowisko Pobłockie
• rezerwat przyrody Torfowisko Potoczek
• rezerwat przyrody Torfowisko Zieliń Miastecki
• rezerwat przyrody Ustronie
• rezerwat przyrody Wąwóz Huzarów
• rezerwat przyrody Wda – Trzebiocha
• rezerwat przyrody Widowo
• rezerwat przyrody Wierzchocińskie Jałowce
• rezerwat przyrody Woskownica Bielawskiego Błota
• rezerwat przyrody Wyspa Kamienna
• rezerwat przyrody Wyspa na jeziorze Przywidzkim
• rezerwat przyrody Wyspa Ostrów Mały
• rezerwat przyrody Zajęcze Wzgórze
• rezerwat przyrody Zamkowa Góra
• rezerwat przyrody Zdrojno
• rezerwat przyrody Zielone
• rezerwat przyrody Źródliska Czarnej Wody
• rezerwat przyrody Źródliska w Dolinie Ewy w Gdańsku-Oliwa (dzielnica Gdańska)
• rezerwat przyrody Żarnowskie Lęgi
• rezerwat przyrody Żurawie Błota
• rezerwat przyrody Żurawie Chrusty
województwo zachodniopomorskie
• rezerwat przyrody Bagno Ciemino
• rezerwat przyrody Bagno Kusowo
• rezerwat przyrody Białodrzew Kopicki
• rezerwat przyrody Bielica
• rezerwat przyrody Bielinek
• rezerwat przyrody Brodogóry
• rezerwat przyrody Brunatna Gleba
• rezerwat przyrody Buczyna
• rezerwat przyrody Buczynowe Wąwozy
• rezerwat przyrody Bukowe Zdroje
• rezerwat przyrody Cisy Boleszkowickie
• rezerwat przyrody Cisy Rokickie
• rezerwat przyrody Cisy Tychowskie
• rezerwat przyrody Czapli Ostrów
• rezerwat przyrody Czarnocin
• rezerwat przyrody Dąbrowa Krzymowska
• rezerwat przyrody Dęby Sadowskie
• rezerwat przyrody Dęby Wilczkowskie
• rezerwat przyrody Długogóry
• rezerwat przyrody Dolina Pięciu Jezior
• rezerwat przyrody Dolina Rurzycy
• rezerwat przyrody Dolina Świergotki
• rezerwat przyrody Glinki
• rezerwat przyrody Głowacz
• rezerwat przyrody Gogolewo
• rezerwat przyrody Golcowe Bagno
• rezerwat przyrody Grądowe Zbocza
• rezerwat przyrody im. dr. Stefana Jarosza (Woliński PN)
• rezerwat przyrody im. prof. Mariana Raciborskiego (Woliński PN)
• rezerwat przyrody im. prof. dr. Zygmunta Czubińskiego (Woliński PN)
• rezerwat przyrody im. dr. Bogdana Dyakowskiego (Woliński PN)
• rezerwat przyrody im. prof. W. Szafera (Woliński PN)
• rezerwat przyrody im. prof. Adama Wodziczki (Woliński PN)
• rezerwat przyrody Janiewickie Bagno
• rezerwat przyrody Jeziora Siegieniewskie
• rezerwat przyrody Jezioro Czarnówek
• rezerwat przyrody Jezioro Głębokie
• rezerwat przyrody Jezioro Iłowatka
• rezerwat przyrody Jezioro Jasne
• rezerwat przyrody Jezioro Kiełpino
• rezerwat przyrody Jezioro Liwia Łuża
• rezerwat przyrody Jezioro Lubiatowskie
• rezerwat przyrody Jezioro Piekiełko
• rezerwat przyrody Jezioro Prosino
• rezerwat przyrody Jezioro Szare
• rezerwat przyrody Jodły Karnieszewickie
• rezerwat przyrody Kamienna Buczyna
• rezerwat przyrody Kanał Kwiatowy
• rezerwat przyrody Karsiborska Kępa
• rezerwat przyrody Karsiborskie Paprocie
• rezerwat przyrody Kołowskie Parowy
• rezerwat przyrody Kostrzyneckie Rozlewisko
• rezerwat przyrody Kurowskie Błota
• rezerwat przyrody Leśne Źródła
• rezerwat przyrody Łasko
• rezerwat przyrody Łuniewo
• rezerwat przyrody Markowe Błota
• rezerwat przyrody Mszar koło Starej Dobrzycy
• rezerwat przyrody Mszar nad jeziorem Piaski
• rezerwat przyrody Mszary Tuczyńskie
• rezerwat przyrody Olszanka
• rezerwat przyrody Olszyna Źródliskowa
• rezerwat przyrody Olszyny Ostrowskie
• rezerwat przyrody Ozy Kiczarowskie
• rezerwat przyrody Parnowo
• rezerwat przyrody Rezerwat na Rzece Grabowej
• rezerwat przyrody Rosiczki Miroslawskie
• rezerwat przyrody Skalisty Jar Libberta
• rezerwat przyrody Sławieńskie Dęby
• rezerwat przyrody Słowińskie Błota
• rezerwat przyrody Sośnica
• rezerwat przyrody Stary Przylep
• rezerwat przyrody Stary Załom
• rezerwat przyrody Świdwie
• rezerwat przyrody Tchórzyno
• rezerwat przyrody Torfowisko nad Jeziorem Morzysław Mały
• rezerwat przyrody Torfowisko Toporzyk
• rezerwat przyrody Trawiasta Buczyna
• rezerwat przyrody Uroczysko Święta
• rezerwat przyrody Warnie Bagno
• rezerwat przyrody Wieleń
• rezerwat przyrody Wielki Bytyń
• rezerwat przyrody Wierzchomińskie Bagno
• rezerwat przyrody Wilcze Uroczysko
• rezerwat przyrody Wrzosowiska Cedyńskie
• rezerwat przyrody Wrzosowisko Sowno
• rezerwat przyrody Wyspa na Jeziorze Bierzwnik
• rezerwat przyrody Wyspa Sołtyski
• rezerwat przyrody Wzgórze Widokowe nad Międzyodrzem
• rezerwat przyrody Zdroje
• rezerwat przyrody Zielone Bagno
• rezerwat przyrody Źródlisko Skrzypowe
• rezerwat przyrody Źródliskowa Buczyna

województwo warmińsko-mazurskie
W województwo warmińsko mazurskim znajdują się 102 rezerwaty przyrody:
• rezerwat przyrody Bagna Nietlickie
• rezerwat przyrody Bagno Koziana
• rezerwat przyrody Bagno Mostki
• rezerwat przyrody Bagno Nadrowskie
• rezerwat przyrody Bajory
• rezerwat przyrody Boczki
• rezerwat przyrody Buki Wysoczyzny Elbląskiej
• rezerwat przyrody Bukowy
• rezerwat przyrody Cielętnik
• rezerwat przyrody Cisowy Jar
• rezerwat przyrody Czapliniec Werski
• rezerwat przyrody Czapliniec
• rezerwat przyrody Czaplisko Ławny Lasek
• rezerwat przyrody Czarne (Kliniak)
• rezerwat przyrody Czerwica
• rezerwat przyrody Czerwona Struga
• rezerwat przyrody Dębowa Góra
• rezerwat przyrody Dębowo
• rezerwat przyrody Dęby Napiwodzkie
• rezerwat przyrody Dęby w Krukach Pasłęckich
• rezerwat przyrody Dolina Rzeki Wałszy
• rezerwat przyrody Dylewo
• rezerwat przyrody Dziki Kąt
• rezerwat przyrody Galwica
• rezerwat przyrody Gązwa
• rezerwat przyrody Jar Brynicy
• rezerwat przyrody Jasne
• rezerwat przyrody Jeziorko koło Drozdowa
• rezerwat przyrody Jezioro Borki
• rezerwat przyrody Jezioro Dobskie
• rezerwat przyrody Jezioro Drużno
• rezerwat przyrody Jezioro Francuskie
• rezerwat przyrody Jezioro Gaudy
• rezerwat przyrody Jezioro Iłgi
• rezerwat przyrody Jezioro Karaś
• rezerwat przyrody Jezioro Kośno
• rezerwat przyrody Jezioro Kożuchy
• rezerwat przyrody Jezioro Lisunie
• rezerwat przyrody Jezioro Łuknajno
• rezerwat przyrody Jezioro Martwe
• rezerwat przyrody Jezioro Mokre
• rezerwat przyrody Jezioro Nidzkie
• rezerwat przyrody Jezioro Orłowo Małe
• rezerwat przyrody Jezioro Perkuny
• rezerwat przyrody Jezioro Pogubie Wielkie
• rezerwat przyrody Jezioro Siedmiu Wysp
• rezerwat przyrody Jezioro Warnołty
• rezerwat przyrody Jezioro Zdedy
• rezerwat przyrody Kadyński Las
• rezerwat przyrody Kałeckie Błota
• rezerwat przyrody Kamienna Góra
• rezerwat przyrody Klonowo
• rezerwat przyrody Kociołek
• rezerwat przyrody Koniuszanka I
• rezerwat przyrody Koniuszanka II
• rezerwat przyrody Królewska Sosna
• rezerwat przyrody Krutynia Dolna
• rezerwat przyrody Krutynia
• rezerwat przyrody Kulka
• rezerwat przyrody Las Warmiński
• rezerwat przyrody Lenki
• rezerwat przyrody Lipowy Jar
• rezerwat przyrody Łabędź
• rezerwat przyrody Małga
• rezerwat przyrody Mazury
• rezerwat przyrody Mechacz Wielki
• rezerwat przyrody Mokradła Żegockie
• rezerwat przyrody Mszar
• rezerwat przyrody Niedźwiedzie Wielkie
• rezerwat przyrody Osiek II
• rezerwat przyrody Ostoja Bobrów Bartosze
• rezerwat przyrody Ostoja Bobrów na Rzece Pasłęce
• rezerwat przyrody Ostrów Tarczyński
• rezerwat przyrody Piekiełko
• rezerwat przyrody Pierwos
• rezerwat przyrody Piłackie Wzgórza
• rezerwat przyrody Piłaki
• rezerwat przyrody Pióropusznikowy Jar
• rezerwat przyrody Półwysep i Wyspy na Jeziorze Rydzewskim
• rezerwat przyrody Pupy
• rezerwat przyrody Redykajny
• rezerwat przyrody Rzeka Drwęca
• rezerwat przyrody Sołtysek
• rezerwat przyrody Sosny Taborskie
• rezerwat przyrody Struga Żytkiejmska
• rezerwat przyrody Strzałowo
• rezerwat przyrody Świńskie Bagno
• rezerwat przyrody Torfowisko Spytkowo
• rezerwat przyrody Ujście Nogatu
• rezerwat przyrody Uroczysko Kramnik
• rezerwat przyrody Uroczysko Piotrowice
• rezerwat przyrody Ustnik
• rezerwat przyrody Wyspa Lipowa na Jeziorze Szwałk Wielki
• rezerwat przyrody Wyspa Lipowa
• rezerwat przyrody Wyspa na Jeziorze Partęczyny Wielkie
• rezerwat przyrody Wyspy na Jeziorach Mamry i Kisajno
• rezerwat przyrody Zabrodzie
• rezerwat przyrody Zakręt
• rezerwat przyrody Zatoka Elbląska
• rezerwat przyrody Zielony Mechacz
• rezerwat przyrody Źródła Rzeki Łyny
• rezerwat przyrody Żurawie Bagno
województwo dolnośląskie
• rezerwat przyrody Brekinia
• rezerwat przyrody Brzeźnik
• rezerwat przyrody Buczyna Jakubowska
• rezerwat przyrody Buczyna Storczykowa na Białych Skałach
• rezerwat przyrody Buki Sudeckie
• rezerwat przyrody Bukowa Kalenica
• rezerwat przyrody Cisowa Góra
• rezerwat przyrody Cisy
• rezerwat przyrody Dalkowskie Jary
• rezerwat przyrody Głazy Krasnoludków
• rezerwat przyrody Goła
• rezerwat przyrody Góra Choina
• rezerwat przyrody Góra Miłek
• rezerwat przyrody Góra Radunia
• rezerwat przyrody Góra Sobótka
• rezerwat przyrody Góra Ślęża
• rezerwat przyrody Góra zamkowa nad Wleńem
• rezerwat przyrody Grabowno
• rezerwat przyrody Grodzisko Ryczyńskie
• rezerwat przyrody Jaskinia Niedźwiedzia
• rezerwat przyrody Jeziorko Daisy
• rezerwat przyrody Jodłowice
• rezerwat przyrody Kanigóra
• rezerwat przyrody Krokusy w Górzyńcu
• rezerwat przyrody Kruczy Kamień
• rezerwat przyrody Las Bukowy w Skarszynie
• rezerwat przyrody Łacha Jelcz
• rezerwat przyrody Łąka Sulistrowicka
• rezerwat przyrody Muszkowicki Las Bukowy
• rezerwat przyrody Nowa Morawa
• rezerwat przyrody Odrzyska
• rezerwat przyrody Olszyny Niezgodzkie
• rezerwat przyrody Ostrzyca Proboszowicka
• rezerwat przyrody Puszcza Śnieżnej Białki
• rezerwat przyrody Radziądz
• rezerwat przyrody Skałki Stoleckie
• rezerwat przyrody Skarpa Storczyków
• rezerwat przyrody Stawy Milickie
• rezerwat przyrody Stawy Przemkowskie
• rezerwat przyrody Śnieżnik Kłodzki
• rezerwat przyrody Torfowisko Borówki
• rezerwat przyrody Torfowisko Doliny Izery
• rezerwat przyrody Torfowisko Kunickie
• rezerwat przyrody Torfowisko pod Węglińcem
• rezerwat przyrody Torfowisko pod Zieleńcem
• rezerwat przyrody Uroczysko Obiszów
• rezerwat przyrody Wąwóz Lipa
• rezerwat przyrody Wąwóz Myśliborski
• rezerwat przyrody Wilcza Góra
• rezerwat przyrody Wodospad Wilczki
• rezerwat przyrody Wzgórza Joanny
• rezerwat przyrody Zabór
• rezerwat przyrody Zimna Woda
• rezerwat przyrody Zwierzyniec

województwo małopolskie
• rezerwat na Policy im. Prof. z. Klemensiewicza
• rezerwat przyrody Baniska
• rezerwat przyrody Barnowiec
• rezerwat przyrody Bembeńskie
• rezerwat przyrody Biała Góra
• rezerwat przyrody Biała Woda
• rezerwat przyrody Białowodzka Góra nad Dunajcem
• rezerwat przyrody Bielańskie Skałki
• rezerwat przyrody Bonarka
• rezerwat przyrody Bór nad Czerwonem
• rezerwat przyrody Bukowica
• rezerwat przyrody Bukowiec
• rezerwat przyrody Cieszynianka
• rezerwat przyrody Cisy w Mogilnie
• rezerwat przyrody Dąbie
• rezerwat przyrody Debrza
• rezerwat przyrody Dębina
• rezerwat przyrody Diable Skały
• rezerwat przyrody Długosz Królewski
• rezerwat przyrody Dolina Eliaszówki
• rezerwat przyrody Dolina Mnikowska
• rezerwat przyrody Dolina Potoku Rudno
• rezerwat przyrody Dolina Racławki
• rezerwat przyrody Dolina Szklarki
• rezerwat przyrody Gibiel
• rezerwat przyrody Groty Kryształowe
• rezerwat przyrody Hajnik
• rezerwat przyrody Jelenia Góra
• rezerwat przyrody Kajasówka
• rezerwat przyrody Kamień Grzyb
• rezerwat przyrody Kamionna
• rezerwat przyrody Kępie na Wyżynie Miechowskiej
• rezerwat przyrody Kluczwody
• rezerwat przyrody Kłodne nad Dunajcem
• rezerwat przyrody Koło
• rezerwat przyrody Kornuty
• rezerwat przyrody Kostrza
• rezerwat przyrody Kozie Kąty
• rezerwat przyrody Kwiatówka
• rezerwat przyrody Las Gościbia
• rezerwat przyrody Las Lipowy Obrożyska
• rezerwat przyrody Lasy Radłowskie
• rezerwat przyrody Lembarczek
• rezerwat przyrody Lipny Dół koło Książa wielkiego
• rezerwat przyrody Lipówka
• rezerwat przyrody Luboń Wielki
• rezerwat przyrody Łabowiec
• rezerwat przyrody Madohora
• rezerwat przyrody Michałowiec
• rezerwat przyrody Modrzewie
• rezerwat przyrody Na Policy im. prof. Zenona Klemensiewicza
• rezerwat przyrody nad Kotelniczym Potokiem
• rezerwat przyrody Niebieska Dolina
• rezerwat przyrody Okopy Konfederackie
• rezerwat przyrody Opalonki
• rezerwat przyrody Ostra Góra
• rezerwat przyrody Panieńska Góra
• rezerwat przyrody Panieńskie Skały
• rezerwat przyrody Przeciszów
• rezerwat przyrody Przełom Białki pod Krempachami
• rezerwat przyrody Pusta Wielka
• rezerwat przyrody Skała Kmity
• rezerwat przyrody Skałka Rogoźnicka
• rezerwat przyrody Skałki Przegorzalskie
• rezerwat przyrody Skamieniałe Miasto
• rezerwat przyrody Skołczanka
• rezerwat przyrody Sterczów-Trzcianka
• rezerwat przyrody Styr
• rezerwat przyrody Śnieżnica
• rezerwat przyrody Uhryń
• rezerwat przyrody Wały
• rezerwat przyrody Wąwóz Bolechowicki
• rezerwat przyrody Wąwóz Homole
• rezerwat przyrody Wierchomla
• rezerwat przyrody Wiślisko Kobyle
• rezerwat przyrody WWW
• rezerwat przyrody Wysokie Skałki
• rezerwat przyrody Zamczysko nad Rabą
• rezerwat przyrody Zaskalskie-Bodnarówka
• rezerwat przyrody Zimny Dół
• rezerwat przyrody Złota Góra
• rezerwat przyrody Żaki
• rezerwat przyrody Żebracze
• rezerwat w Łosiach im. Prof. M. Czaji

województwo mazowieckie
Na terenie województwa mazowieckiego znajduje się 169 rezerwatów przyrody:
• rezerwat przyrody Bagno Jacka
• rezerwat przyrody Bagno Pogorzel
• rezerwat przyrody Baranie Góry
• rezerwat przyrody Bartnia
• rezerwat przyrody Biele
• rezerwat przyrody Biele Chojnowskie
• rezerwat przyrody Bocianowskie Bagno
• rezerwat przyrody Bojarski Grąd
• rezerwat przyrody Borowiec
• rezerwat przyrody Brwilno
• rezerwat przyrody Brzeźniczka
• rezerwat przyrody Bukowiec Jabłonowski
• rezerwat przyrody Celestynowski Grąd
• rezerwat przyrody Chojnów
• rezerwat przyrody Cis A
• rezerwat przyrody Cis B
• rezerwat przyrody Ciszek
• rezerwat przyrody Czaplowizna
• rezerwat przyrody Czarci Dół
• rezerwat przyrody Czarnia
• rezerwat przyrody Czerwony Krzyż
• rezerwat przyrody Dąbrowa Łącka
• rezerwat przyrody Dąbrowa Polańska
• rezerwat przyrody Dąbrowa Radziejowska
• rezerwat przyrody Dąbrowy Seroczyńskie
• rezerwat przyrody Dębina I
• rezerwat przyrody Dębniak
• rezerwat przyrody Dolina Mławki
• rezerwat przyrody Dolina Skrwy
• rezerwat przyrody Dolina Wkry
• rezerwat przyrody Drzewce
• rezerwat przyrody Dybanka
• rezerwat przyrody Dziektarzewo
• rezerwat przyrody Dzierżenińska Kępa
• rezerwat przyrody Florianów
• rezerwat przyrody Gołobórz
• rezerwat przyrody Gołuska Kępa
• rezerwat przyrody Grabicz
• rezerwat przyrody Grądy Osuchowskie
• rezerwat przyrody Horowe Bagno
• rezerwat przyrody im. B. Hryniewieckiego
• rezerwat przyrody Jabłonna
• rezerwat przyrody Jadwisin
• rezerwat przyrody Jastrząbek
• rezerwat przyrody Jedlina
• rezerwat przyrody Jedlnia
• rezerwat przyrody Jegiel
• rezerwat przyrody Jeziora-Olszyny
• rezerwat przyrody Jeziorko Czerniakowskie
• rezerwat przyrody Jezioro Kiełpińskie
• rezerwat przyrody Kaliniak
• rezerwat przyrody Kalinowa Łąka
• rezerwat przyrody Kantor Stary
• rezerwat przyrody Kawęczyn
• rezerwat przyrody Kępa Antonińska
• rezerwat przyrody Kępa Rakowska
• rezerwat przyrody Kępa Wykowska
• rezerwat przyrody Kępy Kazuńskie
• rezerwat przyrody Komory
• rezerwat przyrody Kopiec Kościuszki
• rezerwat przyrody Korzeń
• rezerwat przyrody Kózki
• rezerwat przyrody Kresy
• rezerwat przyrody Krępiec
• rezerwat przyrody Kulak
• rezerwat przyrody Las im. Jana III Sobieskiego
• rezerwat przyrody Las Kabacki im. S. Starzyńskiego
• rezerwat przyrody Las Natoliński
• rezerwat przyrody Las Pęcherski
• rezerwat przyrody Lasek Bielański
• rezerwat przyrody Lekowo
• rezerwat przyrody Leniwa
• rezerwat przyrody Lubaty
• rezerwat przyrody Lucień
• rezerwat przyrody Łachy Brzeskie
• rezerwat przyrody Ławice Kiełpińskie
• rezerwat przyrody Ławice Troszyńskie
• rezerwat przyrody Łąck
• rezerwat przyrody Łęgacz nad Jeziorką
• rezerwat przyrody Łęgi Czarnej Strugi
• rezerwat przyrody Łęgi Oborskie
• rezerwat przyrody Łosiowe Błota
• rezerwat przyrody Łoś
• rezerwat przyrody Ługi Helenowskie
• rezerwat przyrody Łyczyńskie Olszyny
• rezerwat przyrody Majdan
• rezerwat przyrody Mingos
• rezerwat przyrody Miodne
• rezerwat przyrody Młochowski Grąd
• rezerwat przyrody Młochowski Łęg
• rezerwat przyrody Moczydło
• rezerwat przyrody Modła
• rezerwat przyrody Modrzewina
• rezerwat przyrody Morysin (leśny)
• rezerwat przyrody Na Torfach
• rezerwat przyrody Obory
• rezerwat przyrody Olsy Płoszyckie
• rezerwat przyrody Olszynka Grochowska
• rezerwat przyrody Olszyny Rumonckie
• rezerwat przyrody Olszyny
• rezerwat przyrody Osetnica
• rezerwat przyrody Parów Sójek
• rezerwat przyrody Pilawski Grąd
• rezerwat przyrody Pionki
• rezerwat przyrody Piotrowe Pole
• rezerwat przyrody Podgórze
• rezerwat przyrody Podjabłońskie
• rezerwat przyrody Podlesie
• rezerwat przyrody Pogorzelski Mszar
• rezerwat przyrody Pomiechówek
• rezerwat przyrody Ponty – Dęby
• rezerwat przyrody Ponty im. Teodora Zielińskiego
• rezerwat przyrody Popławy
• rezerwat przyrody Przekop
• rezerwat przyrody Przełom Witówki
• rezerwat przyrody Puszcza Mariańska
• rezerwat przyrody Puszcza Słupecka
• rezerwat przyrody Puszcza u Źródeł Radomki
• rezerwat przyrody Rawka (fragment)
• rezerwat przyrody Rogalec
• rezerwat przyrody Rogoźnica
• rezerwat przyrody Rudka Sanatoryjna
• rezerwat przyrody Ruska Kępa
• rezerwat przyrody Rzepki
• rezerwat przyrody Sadkowice
• rezerwat przyrody Sikórz
• rezerwat przyrody Skarpa Jeziorki
• rezerwat przyrody Skarpa Mołożewska
• rezerwat przyrody Skarpa Oborska
• rezerwat przyrody Skarpa Ursynowska (krajobrazowy)
• rezerwat przyrody Skulski Las
• rezerwat przyrody Skulskie Dęby
• rezerwat przyrody Sokół
• rezerwat przyrody Starodrzew Dobieszyński
• rezerwat przyrody Stawinoga
• rezerwat przyrody Stawy Broszkowskie
• rezerwat przyrody Stawy Gnojna im. rodziny Bieleckich
• rezerwat przyrody Stawy Raszyńskie
• rezerwat przyrody Sterdyń
• rezerwat przyrody Surowe
• rezerwat przyrody Szerokie Bagno
• rezerwat przyrody Śliże
• rezerwat przyrody Śnieżyczki
• rezerwat przyrody Świder
• rezerwat przyrody Tabory
• rezerwat przyrody Tomczyce
• rezerwat przyrody Torfowisko Serafin
• rezerwat przyrody Torfy Orońskie
• rezerwat przyrody Uroczysko Stephana
• rezerwat przyrody Wąwóz Szaniawskiego
• rezerwat przyrody Wielgolas
• rezerwat przyrody Wieliszewskie Łęgi
• rezerwat przyrody Wikliny Wiślane
• rezerwat przyrody Wilcze Błota
• rezerwat przyrody Wolica
• rezerwat przyrody Wólczańska Góra
• rezerwat przyrody Wydma Mołożewska
• rezerwat przyrody Wymięklizna
• rezerwat przyrody Wyspy Białobrzeskie
• rezerwat przyrody Wyspy Świderskie
• rezerwat przyrody Wyspy Zakrzewskie
• rezerwat przyrody Wyspy Zawadowskie
• rezerwat przyrody Zaborów im. W. Tyrakowskiego
• rezerwat przyrody Zabuże
• rezerwat przyrody Zagożdżon
• rezerwat przyrody Zakole Zakroczymskie
• rezerwat przyrody Załamanek
• rezerwat przyrody Zegrze
• rezerwat przyrody Zwierzyniec
• rezerwat przyrody Źródło Królewskie
• rezerwat przyrody Żurawinowe Bagno

województwo opolskie
• rezerwat przyrody Bażany
• rezerwat przyrody Blok
• rezerwat przyrody Boże Oko
• rezerwat przyrody Cicha Dolina
• rezerwat przyrody Dębina
• rezerwat przyrody Góra Gipsowa
• rezerwat przyrody Góra Św. Anny
• rezerwat przyrody Grafik
• rezerwat przyrody Jaśkowice
• rezerwat przyrody Jeleni Dwór
• rezerwat przyrody Kamień Śląski
• rezerwat przyrody Kokorycz
• rezerwat przyrody Komorzno
• rezerwat przyrody Krzywiczyny
• rezerwat przyrody Las Bukowy
• rezerwat przyrody Lesisko
• rezerwat przyrody Leśna Woda
• rezerwat przyrody Ligota Dolna
• rezerwat przyrody Lubsza
• rezerwat przyrody Nad Białką
• rezerwat przyrody Płużnica
• rezerwat przyrody Przylesie
• rezerwat przyrody Przyłęk
• rezerwat przyrody Przysiecz
• rezerwat przyrody Rogalice
• rezerwat przyrody Rozumice
• rezerwat przyrody Smolnik
• rezerwat przyrody Staw Nowokuźnicki
• rezerwat przyrody Śmiechowice
• rezerwat przyrody Tęczynów

województwo podkarpackie
Na terenie województwa podkarpackiego znajdują się 93 rezerwaty przyrody i zajmują ogółem 10733,10 ha (0,6% powierzchni województwa)
• rezerwat przyrody Bagno Przecławskie (torfowiskowy)
• rezerwat przyrody Bobry w Uhercach (faunistyczny)
• rezerwat przyrody Bór (leśny)
• rezerwat przyrody Broduszurki (torfowiskowy)
• rezerwat przyrody Brzoza Czarna w Reczpolu (florystyczny)
• rezerwat przyrody Brzyska Wola (leśny)
• rezerwat przyrody Buczyna w Cyrance na Płaskowyżu Kolbuszowskim (leśny)
• rezerwat przyrody Buczyna w Wańkowej (leśny)
• rezerwat przyrody Bukowica (leśny)
• rezerwat przyrody Bukowy Las (leśny)
• rezerwat przyrody Chwaniów (leśny)
• rezerwat przyrody Cisy na Górze Jawor (florystyczny)
• rezerwat przyrody Cisy w Malinówce (florystyczny)
• rezerwat przyrody Cisy w Nowej Wsi (florystyczny)
• rezerwat przyrody Cisy w Serednicy
• rezerwat przyrody Dyrbek (leśny)
• rezerwat przyrody Golesz (geologiczny)
• rezerwat przyrody Gołoborze (geologiczny)
• rezerwat przyrody Góra Chełm (leśny)
• rezerwat przyrody Góra Sobień (leśny)
• rezerwat przyrody Grąd w Średniej Wsi (leśny)
• rezerwat przyrody Herby (geologiczny)
• rezerwat przyrody Hulskie im. Stefana Myczkowskiego (leśny)
• rezerwat przyrody Husówka (florystyczny)
• rezerwat przyrody Igiełki (florystyczny)
• rezerwat przyrody Imielty Ług (torfowiskowy)
• rezerwat przyrody Jamy (florystyczny)
• rezerwat przyrody Jastkowice (leśny)
• rezerwat przyrody Jaźwiana Góra (leśny)
• rezerwat przyrody Jedlina (leśny)
• rezerwat przyrody Kalwaria Pacławska (krajobrazowy)
• rezerwat przyrody Kamera (florystyczny)
• rezerwat przyrody Kamienne (leśny)
• rezerwat przyrody Kamień nad Jaśliskami (krajobrazowy)
• rezerwat przyrody Kołacznia (florystyczny)
• rezerwat przyrody Końskie Błota (leśny)
• rezerwat przyrody Kopystanka (krajobrazowy)
• rezerwat przyrody Koziniec (krajobrazowy)
• rezerwat przyrody Kretówki (krajobrazowy)
• rezerwat przyrody Krępak (leśny)
• rezerwat przyrody Krywe (krajobrazowy)
• rezerwat przyrody Las Klasztorny (leśny)
• rezerwat przyrody Leoncina (florystyczny)
• rezerwat przyrody Lisia Góra (leśny)
• rezerwat przyrody Liwocz (leśny)
• rezerwat przyrody Lupa (leśny)
• rezerwat przyrody Łęka (leśny)
• rezerwat przyrody Łysa Góra (leśny)
• rezerwat przyrody Minokąt (leśny)
• rezerwat przyrody Moczary (florystyczny)
• rezerwat przyrody Modrzyna (florystyczny)
• rezerwat przyrody Mójka (leśny)
• rezerwat przyrody Na Opalonym (leśny)
• rezerwat przyrody Na Oratyku (leśny)
• rezerwat przyrody Nad Jeziorem Myczkowieckim (krajobrazowy)
• rezerwat przyrody Nad Trzciańcem (leśny)
• rezerwat przyrody Olsza kosa w Stężnicy (florystyczny)
• rezerwat przyrody Olszyna Łęgowa w Kalnicy (leśny)
• rezerwat przyrody Pateraki (leśny)
• rezerwat przyrody Pniów (Jezioro Pniów) (florystyczny)
• rezerwat przyrody Polanki (leśny)
• rezerwat przyrody Prządki (geologiczny)
• rezerwat przyrody Przełom Hołubli (leśny)
• rezerwat przyrody Przełom Jasiołki (krajobrazowy)
• rezerwat przyrody Przełom Osławy pod Duszatynem (krajobrazowy)
• rezerwat przyrody Przełom Osławy pod Mokrem (krajobrazowy)
• rezerwat przyrody Przełom Sanu pod Grodziskiem (krajobrazowy)
• rezerwat przyrody Reberce (leśny)
• rezerwat przyrody Rezerwat Tysiąclecia na Cergowej Górze (leśny)
• rezerwat przyrody Sine Wiry (krajobrazowy)
• rezerwat przyrody Skarpa Jaksmanicka (faunistyczny)
• rezerwat przyrody Słotwina (florystyczny)
• rezerwat przyrody Sołokija (florystyczny)
• rezerwat przyrody Starzawa (leśny)
• rezerwat przyrody Suchy Łuk (torfowiskowy)
• rezerwat przyrody Szachownica kostkowata w Stubnie (florystyczny)
• rezerwat przyrody Szachownica w Krównikach (florystyczny)
• rezerwat przyrody Szwajcaria Ropczycka (geologiczny)
• rezerwat przyrody Śnieżyca wiosenna w Dwerniczku (florystyczny)
• rezerwat przyrody Torfy (torfowiskowy)
• rezerwat przyrody Turnica (leśny)
• rezerwat przyrody Wadernik (florystyczny)
• rezerwat przyrody Wielki Las (leśny)
• rezerwat przyrody Wilcze (leśny)
• rezerwat przyrody Winna Góra (florystyczny)
• rezerwat przyrody Woronikówka (florystyczny)
• rezerwat przyrody Wydrze (florystyczny)
• rezerwat przyrody Zabłocie (faunistyczny)
• rezerwat przyrody Zakole (torfowiskowy)
• rezerwat przyrody Zmysłówka (florystyczny)
• rezerwat przyrody Zwiezło (geologiczny)
• rezerwat przyrody Źródliska Jasiołki (krajobrazowy)
• rezerwat przyrody Źródła Tanwi (leśny)

województwo podlaskie
• rezerwat przyrody Antoniuk
• rezerwat przyrody Bagno Wizna I
• rezerwat przyrody Bagno Wizna II
• rezerwat przyrody Bahno w Borkach
• rezerwat przyrody Berezewo
• rezerwat przyrody Bobruczek
• rezerwat przyrody Brzozowy Grąd
• rezerwat przyrody Budzisk
• rezerwat przyrody Chomontowszczyzna
• rezerwat przyrody Ciemny Kąt
• rezerwat przyrody Cmentarzysko Jaćwingów
• rezerwat przyrody Czapliniec Bełda
• rezerwat przyrody Czarny Kąt
• rezerwat przyrody Czechy Orlańskie
• rezerwat przyrody Dębowe Góry
• rezerwat przyrody Dębowy Grąd
• rezerwat przyrody Dolina Waliczówki
• rezerwat przyrody Dzierzbia
• rezerwat przyrody Glinki
• rezerwat przyrody Głazowisko Bachanowo
• rezerwat przyrody Głazowisko Łopuchowskie
• rezerwat przyrody Głuszec
• rezerwat przyrody Głęboki Kąt
• rezerwat przyrody Gnilec
• rezerwat przyrody Gorbacz
• rezerwat przyrody Góra Pieszczana
• rezerwat przyrody Góra Uszeście
• rezerwat przyrody Grabówka
• rezerwat przyrody Grąd Radziwiłłowski
• rezerwat przyrody Jałówka
• rezerwat przyrody Jelonka
• rezerwat przyrody Jesionowe Góry
• rezerwat przyrody Jezioro Hańcza
• rezerwat przyrody Jezioro Kalejty
• rezerwat przyrody Jezioro Kolno
• rezerwat przyrody Kalinowo
• rezerwat przyrody Kanistan
• rezerwat przyrody Karczmisko
• rezerwat przyrody Koryciny
• rezerwat przyrody Kozi Rynek
• rezerwat przyrody Kozłowe Borki
• rezerwat przyrody Kozłowy Ług
• rezerwat przyrody Krasne
• rezerwat przyrody Krzemianka
• rezerwat przyrody Krzemienne Góry
• rezerwat przyrody Kukle
• rezerwat przyrody Kulikówka
• rezerwat przyrody Kuriańskie Bagno
• rezerwat przyrody Las Cieliczański
• rezerwat przyrody Las Zwierzyniecki
• rezerwat przyrody Lipiny
• rezerwat przyrody Ławski Las I
• rezerwat przyrody Ławski Las II
• rezerwat przyrody Łempis
• rezerwat przyrody Łokieć
• rezerwat przyrody Mały Borek
• rezerwat przyrody Michnówka
• rezerwat przyrody Międzyrzecze
• rezerwat przyrody Nietupa
• rezerwat przyrody Nieznanowo
• rezerwat przyrody Olszanka Myśliszcze
• rezerwat przyrody Ostoja Bobrów Marycha
• rezerwat przyrody Perkuć
• rezerwat przyrody Podcerkwa
• rezerwat przyrody Podolany
• rezerwat przyrody Pogorzelce
• rezerwat przyrody Pomorze
• rezerwat przyrody Przewłoka
• rezerwat krajobrazowy im. prof. Władysława Szafera
• rezerwat przyrody Rutka
• rezerwat przyrody Rycerski Kierz
• rezerwat przyrody Siemianówka
• rezerwat przyrody Sitki
• rezerwat przyrody Sokóle
• rezerwat przyrody Stara Dębina
• rezerwat przyrody Stara Ruda
• rezerwat przyrody Stare Biele
• rezerwat przyrody Starodrzew Szyndzielski
• rezerwat przyrody Starożyn
• rezerwat przyrody Starzyna
• rezerwat przyrody Surażkowo
• rezerwat przyrody Szczekotowo
• rezerwat przyrody Szelągówka
• rezerwat przyrody Taboły
• rezerwat przyrody Tobolinka
• rezerwat przyrody Wielki Dział
• rezerwat przyrody Wielki Las
• rezerwat przyrody Woronicza
• rezerwat przyrody Wysokie Bagno
• rezerwat przyrody Wilczy Szlak

rezerwaty przyrody w województwie śląskim
Na terenie województwo śląskiego znajdują się 62 rezerwaty przyrody i zajmują ogółem 3806,31 ha powierzchni.
• rezerwat przyrody Babczyna Dolina
• rezerwat przyrody Barania Góra
• rezerwat przyrody Borek
• rezerwat przyrody Bukowa Góra
• rezerwat przyrody Bukowa Kępa
• rezerwat przyrody Butorza
• rezerwat przyrody Cisy koło Sierakowa
• rezerwat przyrody Cisy nad Wartą
• rezerwat przyrody Cisy w Hucie Starej
• rezerwat przyrody Cisy w Łebkach
• rezerwat przyrody Czantoria
• rezerwat przyrody Dębowa Góra
• rezerwat przyrody Dolina Łańskiego Potoku
• rezerwat przyrody Dolina Żabnika
• rezerwat przyrody Dziobaki
• rezerwat przyrody Góra Zborów
• rezerwat przyrody Gawroniec
• rezerwat przyrody Góra Chełm
• rezerwat przyrody Góra Grojec
• rezerwat przyrody Grapa
• rezerwat przyrody Hubert
• rezerwat przyrody Jaworzyna
• rezerwat przyrody Jeleniak
• rezerwat przyrody Mikuliny
• rezerwat przyrody Kaliszak
• rezerwat przyrody Kępina
• rezerwat przyrody Kopce
• rezerwat przyrody Kuźnie
• rezerwat przyrody Lasek Miejski nad Olzą
• rezerwat przyrody Lasek Miejski nad Puńcówką
• rezerwat przyrody Las Murckowski
• rezerwat przyrody Łężczok
• rezerwat przyrody Madohora
• rezerwat przyrody Modrzewiowa Góra
• rezerwat przyrody Morzyk
• rezerwat przyrody Muńcoł
• rezerwat przyrody Ochojec
• rezerwat przyrody Ostrężnik
• rezerwat przyrody Oszast
• rezerwat przyrody Parkowe
• rezerwat przyrody Pilsko
• rezerwat przyrody Pod Rysianką
• rezerwat przyrody Rajchowa Góra
• rezerwat przyrody Romanka
• rezerwat przyrody Rotuz
• rezerwat przyrody Ruskie Góry
• rezerwat przyrody Segiet
• rezerwat przyrody Skarpa Wiślicka
• rezerwat przyrody Smoleń
• rezerwat przyrody Sokole Góry
• rezerwat przyrody Stawiska
• rezerwat przyrody Stok Szyndzielni
• rezerwat przyrody Szachownica
• rezerwat przyrody Szeroka w Beskidzie Małym
• rezerwat przyrody Śrubita
• rezerwat przyrody Wielki Las
• rezerwat przyrody Wisła – Czarna Wisełka
• rezerwat przyrody Zadni Gaj
• rezerwat przyrody Zamczysko
• rezerwat przyrody Zasolnica
• rezerwat przyrody Zielona Góra
• rezerwat przyrody Żubrowisko
województwo świętokrzyskie
• rezerwat przyrody Barania Góra
• rezerwat przyrody Barcza
• rezerwat przyrody Białe Ługi
• rezerwat przyrody Biesak-Białogon
•rezerwat przyrody Bukowa Góra
• rezerwat przyrody Chelosiowa Jama
• rezerwat przyrody Ciechostowice
• rezerwat przyrody Cisów im. prof. Zygmunta Czubińskiego
• rezerwat przyrody Dalejów
• rezerwat przyrody Dziki staw
• rezerwat przyrody Gagaty Sołtykowskie
• rezerwat przyrody Gaj
• rezerwat przyrody Góra Dobrzeszowska
• rezerwat przyrody Góra Jeleniowska
• rezerwat przyrody Góra Miedzianka
• rezerwat przyrody Góra Rzepka
• rezerwat przyrody Góra Sieradowska
• rezerwat przyrody Góra Zelejowa
• rezerwat przyrody Góra Żakowa
• rezerwat przyrody Góry Pieprzowe
• rezerwat przyrody Góry Wschodnie
• rezerwat przyrody Górna Krasna
• rezerwat przyrody Grabowiec
• rezerwat przyrody Jaskinia Raj
• rezerwat przyrody Kadzielnia
• rezerwat przyrody Kamień Michniowski
• rezerwat przyrody Karczówka
• rezerwat przyrody Kręgi Kamienne
• rezerwat przyrody Krzemionki Opatowskie
• rezerwat przyrody Krzyżanowice
• rezerwat przyrody Lisiny Bodzechowskie
• rezerwat przyrody Lubcza
• rezerwat przyrody Ługi
• rezerwat przyrody Małe Gołoborze
• rezerwat przyrody Milechowy
• rezerwat przyrody Moczydło
• rezerwat przyrody Modrzewie
• rezerwat przyrody Murawy Dobromierskie
• rezerwat przyrody Oleszno
• rezerwat przyrody Owczary
• rezerwat przyrody Perzowa Góra
• rezerwat przyrody Pieczyska
• rezerwat przyrody Piekiełko Szkuckie
• rezerwat przyrody Polana Polichno
• rezerwat przyrody Przęślin
• rezerwat przyrody Radomice
• rezerwat przyrody Rosochacz
• rezerwat przyrody Skałki Piekło pod Niekłaniem
• rezerwat przyrody Skały pod Adamowem
• rezerwat przyrody Skały w Krynkach
• rezerwat przyrody Skorocice
• rezerwat przyrody Skotniki Górne
• rezerwat przyrody Skowronno
• rezerwat przyrody Słopiec
• rezerwat przyrody Sufraganiec
• rezerwat przyrody Szczytniak
• rezerwat przyrody Ślichowice im. Jana Czarnockiego
• rezerwat przyrody Świnia Góra
• rezerwat przyrody Ulów
• rezerwat przyrody Wąwóz w Skałach
• rezerwat przyrody Wietrznia
• rezerwat przyrody Winiary Zagojskie
• rezerwat przyrody Wolica
• rezerwat przyrody Wroni Dół
• rezerwat przyrody Wykus
• rezerwat przyrody Zamczysko
• rezerwat przyrody Zamczysko Turskie
• rezerwat przyrody Zielonka
województwo wielkopolskie
• rezerwat przyrody Meteoryt Morasko (Poznań)
• rezerwat przyrody Żurawiniec (Poznań)
• rezerwat przyrody Czaple wyspy
• rezerwat przyrody Cegliniec
• rezerwat przyrody Mszar nad jeziorem Mnich
• rezerwat przyrody Buki nad Jeziorem Lutomskim
• rezerwat przyrody Las grądowy nad Mogilnicą
• rezerwat przyrody Jakubowo
• rezerwat przyrody im. B. Papi na Jeziorze Zgierzynieckim
• rezerwat przyrody Wielki Las
• rezerwat przyrody Duszniczki
• rezerwat przyrody Bytyńskie Brzęki
• rezerwat przyrody Brzęki przy Starej Gajówce
• rezerwat przyrody Huby Grzebieniskie
• rezerwat przyrody Wyspy na Jeziorze Bytyńskim
• rezerwat przyrody Świetlista Dąbrowa
• rezerwat przyrody Dołęga
• rezerwat przyrody Słonawy
• rezerwat przyrody Śnieżycowy Jar
• rezerwat przyrody Jezioro Pławno
• rezerwat przyrody Jezioro Czarne
• rezerwat przyrody Las mieszany w nadleśnictwie Łopuchówko
• rezerwat przyrody Klasztorne Modrzewie koło Dąbrówki Kościelnej
• rezerwat przyrody Żywiec Dziewięciolistny
• rezerwat przyrody Jezioro Dębiniec
• rezerwat przyrody Las Liściasty w Promnie
• rezerwat przyrody Jezioro Drążynek
• rezerwat przyrody Wiązy w Nowym Lesie
• rezerwat przyrody Bielawy
• rezerwat przyrody Modrzew Polski w Noskowie
• rezerwat przyrody Dwunastak
• rezerwat przyrody Czeszewo
• rezerwat przyrody Lutynia
• rezerwat przyrody Dębno nad Wartą
• rezerwat przyrody Miranowo
• rezerwat przyrody Czmoń
• rezerwat przyrody Krajkowo
• rezerwat przyrody Goździk Siny w Grzybnie
• rezerwat przyrody Urbanowo
• rezerwat przyrody Wilcze Błoto
• rezerwat przyrody Czapliniec Kuźnicki
• rezerwat przyrody Kuźnik
• rezerwat przyrody Smolary
• rezerwat przyrody Diabli Skok
• rezerwat przyrody Kozie Brody
• rezerwat przyrody Uroczysko Jary
• rezerwat przyrody Czarci Staw
• rezerwat przyrody Zielona Góra
• rezerwat przyrody Torfowisko Kaczory
• rezerwat przyrody Źródliska Flinty
• rezerwat przyrody Bagno Chlebowo
• rezerwat przyrody Wełna
• rezerwat przyrody Promenada
• rezerwat przyrody Buczyna
• rezerwat przyrody Dębina
• rezerwat przyrody Nadgoplański Park Tysiąclecia
• rezerwat przyrody Sokółki
• rezerwat przyrody Bieniszew
• rezerwat przyrody Pustelnik
• rezerwat przyrody Mielno
• rezerwat przyrody Złota Góra
• rezerwat przyrody Kawęczyńskie Brzęki
• rezerwat przyrody Rogóźno
• rezerwat przyrody Torfowisko Lis
• rezerwat przyrody Brzeziny
• rezerwat przyrody Olbina
• rezerwat przyrody Majówka
• rezerwat przyrody Niwa
• rezerwat przyrody Pieczyska
• rezerwat przyrody Jodły Ostrzeszowskie
• rezerwat przyrody Las Łęgowy w Dolinie Pomianki
• rezerwat przyrody Stara Buczyna w Rakowie
• rezerwat przyrody Oles w Dolinie Pomianki
• rezerwat przyrody Studnica
• rezerwat przyrody Wydymacz
• rezerwat przyrody Dąbrowa koło Biadek Krotoszyńskich
• rezerwat przyrody Dąbrowa Smoszew
• rezerwat przyrody Miejski Bór
• rezerwat przyrody Buczyna Helenopol
• rezerwat przyrody Mszar Bogdaniec
• rezerwat przyrody Baszków
• rezerwat przyrody Dębno
• rezerwat przyrody Pępowo
• rezerwat przyrody Czerwona Róża
• rezerwat przyrody Bodzewko
• rezerwat przyrody Torfowisko źródliskowe w Starym Gostyniu
• rezerwat przyrody Czerwona Wieś
• rezerwat przyrody Ostoja Żółwia Błotnego
• rezerwat przyrody Dolinka
• rezerwat przyrody Wyspa Konwaliowa
• rezerwat przyrody Torfowisko nad Jeziorem Świętym
• rezerwat przyrody Bagno Chorzemińskie
• rezerwat przyrody Wyspa na Jeziorze Chobienickim
• rezerwat przyrody Kolno Międzychodzkie
• rezerwat przyrody Jezioro Trzebidzkie

Może Ci się również spodoba

Korzystaj�c z naszej strony wyrażasz zgod� na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Wi�cej informacji tutaj . Zaktualizowali�my nasz� polityk� przetwarzania danych osobowych - RODO. Tutaj znajdziesz tre�� naszej nowej polityki a tutaj wi�cej informacji o Rodo