Rolnictwo ekologiczne daje dochód i plony

Jak informuje serwis internetowy EurekAlert!, badania sondażowe przeprowadzone w 286 gospodarstwach rolnych w 57 krajach potwierdziły, że ekologiczne rolnictwo przyczynia się do polepszenia życia ubogich rolników oraz zwiększenia plonów.

Zbiór plonów w gospodarstwach rolnych, gdzie stosowano przyjazne środowisku metody upraw zwiększył się o 80 procent w ciągu czterech lat. Przy okazji metody konserwowania zasobów zastosowane przez rolników w znacznym stopniu przyczyniły się do poprawy stanu środowiska. Naukowiec Jules Pretty z uniwersytetu w Essex w Anglii współpracował nad badaniami z naukowcami z Tajlandii, Chin, Sri Lanki i Meksyku. Pretty odkrył, że niemal wszystkie gospodarstwa uczestniczące w badaniach odnotowały wzrost plonów, a zbiory kukurydzy, ziemniaków i fasoli zwiększyły się o… 100 procent. Ponadto zmniejszyła się ilość szkodników. Takie metody uprawy ziemi wymagają mniejszego zużycia wody, co stanowi ważny czynnik, biorąc pod uwagę, że na wielu terenach prognozuje się deficyt wody do roku 2025.

Około 800 milionów ludzi w krajach rozwijających się cierpi na brak żywności, a zniszczenie środowiska poprzez rabunkową, opartą na chemii gospodarkę rolną może zaostrzyć sytuację. W takim kontekście rolnictwo ekologiczne, szanujące zasoby środowiska i oferujące żywność wysokiej jakości zdrowotnej, zaczyna się jawić jako poważna alternatywa. „Mimo iż nie jest nadal pewne, czy takie praktyki mogą sprostać zapotrzebowaniu na żywność, stanowią one grunt dla ostrożnego optymizmu, szczególnie dlatego, że biedne gospodarstwa mogą czerpać korzyści z ich zastosowania” – mówi Pretty.

Źródło: Magazyn "Obywatel"

 

Zobacz też

Może Ci się również spodoba

Korzystaj�c z naszej strony wyrażasz zgod� na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Wi�cej informacji tutaj . Zaktualizowali�my nasz� polityk� przetwarzania danych osobowych - RODO. Tutaj znajdziesz tre�� naszej nowej polityki a tutaj wi�cej informacji o Rodo