Rolnictwo ekologiczne – jakie są zalety działalności ekorolniczej?

Rolnictwo ekologiczne jest regulowane przepisami prawa unijnego i krajowego. Status gospodarstwa ekologicznego można uzyskać po spełnieniu wymaganych prawem norm i pozytywnym przejściu kontroli w akredytowanej jednostce.

Certyfikacja pozwala na posługiwanie się znakami ekologicznymi, daje gwarancję najlepszej jakości i bezpieczeństwa oraz przyczynia się do rozwoju ekonomicznego regionu.

Co to jest rolnictwo ekologiczne?

Rolnictwo ekologiczne to system gospodarowania oparty wyłącznie na naturalnych metodach uprawy roślin i hodowli zwierząt. Cele ekorolnictwa to głównie:

  • utrzymanie wysokiego poziomu próchnicy w glebie, co pozytywnie wpływa na jej żyzność,
  • zachowanie równowagi biologicznej w produkcji rolniczej,
  • zamknięcie obiegu materii w ramach gospodarstwa, zrównoważenie produkcji zwierzęcej z roślinną.

W rolnictwie ekologicznym nie stosuje się GMO, środków chemicznych, sztucznych nawozów i pasz dla zwierząt. Chów zwierząt odbywa się według ściśle określonych zasad, które zapewniają trzodzie godne warunki i dużą przestrzeń życiową. Szczegółowe zasady ekorolnictwa są regulowane przepisami, takimi jak ustawa o rolnictwie ekologicznym (link: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20091160975) oraz przepisy europejskie (rozporządzenia Rady i Komisji Europejskiej).

Certyfikaty rolnictwa ekologicznego

Gospodarstwa ekologiczne muszą posiadać certyfikaty, które uprawniają do wprowadzania na rynek produktów ekologicznych oraz umieszczania na nich specjalnych oznaczeń. Najpopularniejszy z nich to tak zwany „Euroliść”, czyli wspólnotowe oznakowanie rolnictwa ekologicznego. Mogą się nim posługiwać gospodarstwa, które spełniają wymogi restrykcyjnego prawa unijnego i przechodzą regularne kontrole prowadzone przez jednostki upoważnione do certyfikacji. W Polsce jest 11 takich jednostek, między innymi oddział Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji w Pile. PCBC prowadzi również certyfikację na znak BIO, który potwierdza zgodność z wymaganiami rolnictwa ekologicznego. Znaki umieszczane na etykietach to dla konsumenta potwierdzenie jakości i pochodzenia produktu.

Rolnictwo ekologiczne: korzyści dla rolników i producentów

Prawo do umieszczania na swoich produktach znaków ekologicznych to tylko jedna z zalet prowadzenia certyfikowanej działalności ekorolniczej. Główne korzyści z produkcji ekologicznej to jednak wkład w ochronę środowiska, promowanie zrównoważonego rozwoju, poszanowanie zwierząt i zasobów naturalnych. Jest to też gwarancja wytwarzania zdrowych produktów najwyższej jakości.

Dodatkowo jest to rozwiązanie korzystne z ekonomicznego punktu widzenia: pomaga zmniejszyć bezrobocie na wsi i przyczynia się do rozwoju regionalnego handlu. Gospodarstwo ekologiczne można łączyć z działalnością handlową i agroturystyczną.

 

 

Może Ci się również spodoba

Korzystaj�c z naszej strony wyrażasz zgod� na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Wi�cej informacji tutaj . Zaktualizowali�my nasz� polityk� przetwarzania danych osobowych - RODO. Tutaj znajdziesz tre�� naszej nowej polityki a tutaj wi�cej informacji o Rodo