Rząd chce uprościć ekozarządzanie

Rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) oraz ustawy – Prawo ochrony środowiska. System będzie prostszy i dostosowany do najnowszych przepisów unijnych.

System ekozarządzania i audytu – EMAS (ang. Eco-Management and Audit Scheme) jest funkcjonującym w Unii Europejskiej, narzędziem zarządzania, przeznaczonym dla różnego typu organizacji (przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych, instytucji finansowych, placówek naukowych, szkół, urzędów administracji publicznej), które chcą ograniczać negatywne oddziaływania na środowisko, powodowanej ich działalnością. EMAS to ekologiczna metoda zarządzania, pozwalająca przedsiębiorcom i instytucjom w pełni nadzorować wpływ na środowisko i uwzględniać aspekty środowiskowe w kierowaniu organizacją.

Przygotowana przez Ministerstwo Środowiska nowelizacja ustawy o systemie EMAS dokonuje uproszczenia procedury rejestracji, likwiduje rejestry regionalne prowadzone przez regionalnych dyrektorów ochrony środowiska. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska nadal będzie prowadził rejestr organizacji zarejestrowanych w systemie EMAS. Ponadto finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej objęło przedsięwzięcia związane z systemem ekozarządzania i audytu.

Zgodnie z zapisami ustawy, do zadań Ministra Środowiska nadal będzie należeć prowadzenie polityki w zakresie rozwoju systemu oraz współpraca z właściwymi organami Unii Europejskiej, działania w kierunku rozwoju i promocji systemu EMAS. Obowiązkami Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska będzie prowadzenie rejestru organizacji zarejestrowanych w systemie EMAS, a także zapewnienie organizacjom dostępu do informacji i pomocy dotyczącej wymagań prawnych w zakresie ochrony środowiska oraz wsparcie w procesie przygotowania do rejestracji.

– System ekozarządzania i audytu EMAS to doskonałe narzędzie promowania przyjaznych środowisku postaw i zasad. Organizacje wdrażające EMAS, stawiając sobie cele środowiskowe, decydują się dbać by ich negatywny wpływ na środowisko był jak najmniejszy. Przygotowana przez Ministerstwo Środowiska nowelizacja ustawy o EMAS stwarza przyjazne warunki instytucjonalne i organizacyjne do uczestnictwa w systemie – podkreśla prof. Andrzej Kraszewski, minister środowiska.

W europejskim rejestrze EMAS jest 4 658 organizacji, 80% należy do sektora MŚP. Polska zajmuje 13 miejsce wśród krajów UE i EOG pod względem liczby zarejestrowanych organizacji. Certyfikatem EMAS w naszym kraju mogą się pochwalić 24 organizacje.

Źródło Informacji: www.wnp.pl, Patrycja Batóg

reklama

Może Ci się również spodoba

Korzystaj�c z naszej strony wyrażasz zgod� na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Wi�cej informacji tutaj . Zaktualizowali�my nasz� polityk� przetwarzania danych osobowych - RODO. Tutaj znajdziesz tre�� naszej nowej polityki a tutaj wi�cej informacji o Rodo