Sieci handlowe a gospodarka odpadami

Rocznie do polskich papierni trafia blisko 180 000 ton makulatury opakowaniowej oraz niemal 30 000 ton folii z tworzyw sztucznych, pochodzących z wielkich sieci hiper- i supermarketów.

…ale to jednak zaledwie niewielki procent wszystkich odpadów opakowaniowych „produkowanych” przez handel.

Sklepy o powierzchni sprzedaży większej niż 2000 m kw. są zobowiązane do prowadzenia na własny koszt selektywnej zbiórki opakowań po produktach, które znajdują się w ich ofercie,
zgodnie z art. 15 Ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych z 11 maja 2001 roku.

W praktyce istnieją dwie możliwości: zbiórka własnych odpadów opakowaniowych, organizowana na zapleczu obiektów handlowych i dotycząca głównie opakowań
transportowych oraz zbiórka selektywna odpadów opakowaniowych od klientów, realizowana w sklepach lub przed sklepami.

Dzisiaj główne efekty uzyskuje się ze zbiórki opakowań transportowych. W najbliższych latach konieczna będzie jednak większa aktywność handlu w rozwoju
zbiórki selektywnej opakowań pochodzących od klientów – uważają specjaliści z Polskiego Systemu Recyklingu Organizacji Odzysku.

Uświadomienie obowiązków w zakresie zagospodarowania odpadów w sieciach handlowych oraz konieczności wdrażania nowych rozwiązań i programów w tym zakresie, jak również potrzeby włączania się sieci w działania i programy eko edukacyjne.

www.Ecoportal.pl, Julian Z. Pankiewicz

Może Ci się również spodoba

Korzystaj�c z naszej strony wyrażasz zgod� na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Wi�cej informacji tutaj . Zaktualizowali�my nasz� polityk� przetwarzania danych osobowych - RODO. Tutaj znajdziesz tre�� naszej nowej polityki a tutaj wi�cej informacji o Rodo