Słownik fotowoltaiki: 26 najważniejszych pojęć, które musisz znać przed zakupem instalacji fotowoltaicznej

Jeśli interesujesz się alternatywnym źródłem energii, jakim jest światło słoneczne, warto, abyś miał pod ręką przydatne w tej dziedzinie pojęcia. W tym krótkim artykule znajdziesz słownik fotowoltaiki pełen przydatnych nazw i skrótów przygotowany przez ekspertów z Sunday Polska. To zestawienie ułatwi Ci sprawniejsze poruszanie się w tej dziedzinie.

 1. Absorbcja – jest to proces fotowoltaiczny, który polega na pochłanianiu promieni słonecznych – powoduje to wzbudzenie elektronów.
 2. Amorficzne ogniwa fotowoltaiczne – jest to specjalny rodzaj paneli fotowoltaicznych, który charakteryzuje się przede wszystkim bardzo cienką powierzchnią. Charakterystyczny dla małych urządzeń, jak zegarki, czy kalkulatory.
 3. Bateria słoneczna – tak inaczej nazywa się panel fotowoltaiczny.
 4. Charakterystyka prądowo-napięciowa – pozwala ona określić parametry pracy modułu fotowoltaicznego, a także prąd zwarciowy. Dzięki temu można wyznaczyć maksymalną moc oraz sprawność panelu.
 5. Dioda obejściowa – inaczej dioda bocznikująca, urządzenie chroniące moduł przed negatywnymi skutkami zacienienia. Umożliwia ona przepływ prądu z obejściem zacienionego ogniwa fotowoltaicznego.
 6. Efekt fotowoltaiczny – w fotowoltaice jest to proces, który polega na wytworzeniu siły elektromotorycznej. Dzieje się tak pod wpływem promieniowania słonecznego.
 7. Efektywność – to pojęcie w fotowoltaice jest używane do określania stosunku mocy wyjściowej do mocy wejściowej ogniwa fotowoltaicznego. Jest ono wyrażane w procentach.
 8. Elektrownia słoneczna – jest to system, który składa się z co najmniej jednego generatora fotowoltaicznego, który jest podłączony do co najmniej jednego regulatora ładowania akumulatorów lub falownika.
 9. Fotoogniwo – jest to element, w którym zachodzi zjawisko fotowoltaiczne. Jest to podstawowy budulec każdego panelu fotowoltaicznego.
 10. Fotowoltaika – czasem błędnie nazywana „fotowoltaniką”, jest to dziedzina nauki, która zajmuje się pozyskiwaniem prądu elektrycznego z energii słonecznej (zob. https://sundaypolska.pl/fotowoltaika/).
 11. Generator fotowoltaiczny – grupa połączonych ze sobą modułów fotowoltaicznych, posiadająca określone napięcie oraz moc wyjściową.
 12. Generator PV – jest to zespół połączonych ze sobą modułów, które wytwarzają prąd stały.
 13. Inwerter – nazywany inaczej falownikiem, to serce instalacji fotowoltaicznej, a jego zadaniem jest przemienianie prądu stałego w prąd przemienny.
 14. Jałowe napięcie – powstaje ono w niepodłączonym panelu fotowoltaicznym.
 15. Krzem (wzór Si) – pierwiastek chemiczny, który jest powszechnie stosowany do produkcji paneli fotowoltaicznych, a także szyb oraz paneli LED oraz LCD.
 16. Moc (symbol W) – wielkość fizyczna, która określa pracę wykonaną przez układ fizyczny w jednostce czasu. W fotowoltaice moc nominalna oznacza moc, jaką panel jest w stanie wytworzyć w warunkach testowych. Określana jest w jednostce W/m2.
 17. Moduł – połączone ze sobą ogniwa słoneczne, które bezpośrednio odpowiadają za zamianę energii elektrycznej w prąd. Najpopularniejszy rodzaj modułu składa się z sześćdziesięciu ogniw.
 18. Maximum Power Point (w skrócie MPP) – jest to technologia stosowana w inwerterach, która umożliwia podłączenie dwóch oddzielnych łańcuchów ogniw bez konieczności użycia dodatkowego falownika.
 19. Ogniwo słoneczne – inaczej fotoogniwo, jest to podstawowa część modułu fotowoltaicznego.
 20. Ogranicznik przepięć – urządzenie, którego celem jest ochrona aparatury elektrycznej przed przepięciami. Inne nazwy: ochronnik przepięć, warystor, iskiernik.
 21. Panel – układ łączący w sobie od kilku do kilkunastu modułów. Błędnie nazywa się tak czasem pojedynczy moduł.
 22. Prąd przemienny (AC) – przepływ prądu o zmieniającym się w czasie natężeniu. Jest on powszechnie stosowany w gospodarstwach domowych.
 23. Solary – czyli kolektory słoneczne, służą do pobierania energii słonecznej. Zazwyczaj są zamontowane na dachu. Nazwa ta nie jest jednoznaczna z modułami fotowoltaicznymi i nazw tych nie należy traktować jako synonimów.
 24. String (z angielskiego łańcuch) – połączone ze sobą moduły, najczęściej szeregowo. Mogą one być przyłączone do wejść MPPT falownika.
 25. Uziemienie – podłączenie urządzenia lub instalacji do uziomu.
 26. Uziom – metalowa elektroda znajdująca się w warstwie ziemi, zapewniająca właściwe połączenie przedmiotów uziemianych.

Skróty i symbole używane w fotowoltaice

W fotowoltaice często występują określone skróty i symbole, których znajomość okazuje się bardzo przydatna. Poniżej znajdują się najważniejsze z nich.

 1. AC – prąd przemienny.
 2. DC – prąd stały.
 3. Isc – prąd zwarcia modułu.
 4. Impp – prąd w punkcie mocy maksymalnej modułu.
 5. On-Grid – system fotowoltaiczny, który jest podpięty do sieci energetycznej
 6. Off-grid – System fotowoltaiczny, który nie jest podpięty do sieci energetycznej; zazwyczaj wyposaża się go w akumulatory.
 7. OZE – skrót od Odnawialne Źródła Energii.
 8. PV – skrót od fotowoltaiki (od jej angielskiej nazwy „photovoltaics”). Warto pamiętać, iż nie należy używać go naprzemiennie z „FV”, które jest skrótem błędnym.
 9. STC – ustandaryzowane warunki testów modułów oraz ogniw PV.
 10. Wp – wat pik, moc modułu lub też grupy modułów w warunkach STC.
 11. Voc i Vmpp – napięcie w punkcie mocy maksymalnej modułu fotowoltaicznego.

Dzięki szybkiemu dostępowi do powyższych pojęć i symboli znacznie łatwiej teraz jest Ci poruszać się w obszarze zagadnień fotowoltaicznych.

Artykuł sponsorowany

 

 

Może Ci się również spodoba

Korzystaj�c z naszej strony wyrażasz zgod� na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Wi�cej informacji tutaj . Zaktualizowali�my nasz� polityk� przetwarzania danych osobowych - RODO. Tutaj znajdziesz tre�� naszej nowej polityki a tutaj wi�cej informacji o Rodo