Śmieci do pieca i będzie ciepło

.
Właśnie rusza nowy okres grzewczy więc ponownie powstaje problem z ogrzewaniem domów, a tym samym z spalaniem niebezpiecznych odpadów, doskonałym i zarazem złym przykładem braku naszej świadomości.

Szczególnie szkodliwe oddziaływanie na środowisko naturalne oraz zdrowie człowieka jest spalanie odpadów i śmieci z gospodarstw domowych w piecach CO, służących do ogrzewania domów.

Efektem takiego działania jest  ciągnący się wokół smog, i charakterystyczny nieprzyjemny zapach oraz powstawanie szeregu zanieczyszczeń chemicznych emitowanych do środowiska wraz ze spalinami oraz pozostających w paleniskach pieca popiołów z którymi później nie wiadomo co zrobić.

Odpady z gospodarstw domowych zawierają znaczne ilości opakowań z tworzyw sztucznych, butelki plastykowe często szkło, kartoniki po napojach, baterii nawet puszek aluminiowych. Podobnie jak odpady powstające w placówkach medycznych.
.

.Spalanie takich pozostałości w niekontrolowanych warunkach, przy zbyt niskiej temperaturze powoduje emitowanie do atmosfery grupy związków chemicznych określanych mianem dioksyn, oraz tlenki węgla, azotu, dwutlenek siarki, lotne węglowodany i inne zanieczyszczenia.

Problemu spalania odpadów z gospodarstw kontrolować.

Stężenie dioksyn i furanów w wydobywającym się z domowych kominów dymie może wynosić nawet 100 nanogramów/m3, dla porównania ich dopuszczalne stężenie wynosi 0,1 nanograma/m3 (norma dla spalarni śmieci).

Jedynie świadomość ekologiczna społeczeństwa, może spowodować, że środowisko, w którym żyjemy , będzie dla niego bardziej przyjazna bez zagrożenia dla zdrowia i otoczenia.

 

 

Ecoportal.com.pl.  Julian Z. Pankiewicz

 

 

Może Ci się również spodoba

Korzystaj�c z naszej strony wyrażasz zgod� na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Wi�cej informacji tutaj . Zaktualizowali�my nasz� polityk� przetwarzania danych osobowych - RODO. Tutaj znajdziesz tre�� naszej nowej polityki a tutaj wi�cej informacji o Rodo