Smród kontrolowany

Minister Ochrony Środowiska przesłał odpowiedź na interpelację poselską dotyczącą uregulowań prawnych w sprawie emisji uciążliwych zapachów.

Nie jest wykluczone, że w Wałczu wdrożone będą pilotażowo przepisy dotyczące emisji smrodów przed ostatecznym opracowaniem ustawy regulującej problematykę przeciwdziałania uciążliwości zapachowej.

Interpelację w sprawie braku przepisów dotyczących zapachowej jakości powietrza złożyli posłowie Paweł Suski i Sławomir Preiss. Starali się uzyskać informację o tym, kiedy zostaną wprowadzone normy określające uciążliwość zapachów dla otoczenia.
– Temat smrodu jest w Wałczu doskonale znany – mówi P. Suski. – Przez wiele lat najróżniejsze instytucje nie potrafiły sobie z nim poradzić. Na przeszkodzie stanął ostatecznie brak norm. O ile pojawiły się urządzenia umożliwiające pomiar zapachów nie było jakichkolwiek norm określających od jakiej granicy zapachy stają się uciążliwe. Tym samym nie było żadnych sankcji, a emitujący smrody byli praktycznie bezkarni. Zwróciliśmy na to uwagę Ministrowi Ochrony Środowiska. Okazuje się, że prowadzone są w tym zakresie prace legislacyjne.

Minister Maciej Nowicki zwraca uwagę, że konieczność ujęcia subiektywnych odczuć jakimi są negatywne wrażenia zapachowe w formę obiektywnych i właściwych w każdych warunkach standardów i procedur jest bardzo trudne. Brak jest również w tym temacie jednolitych uregulowań unijnych. Można się jedynie posiłkować w tym zakresie jedynie przepisami Holandii, Niemiec i Japonii.

Pierwsze próby regulacji prawnych miały miejsce już w 2007 roku. Projekt ustawy został poddany konsultacjom społecznym i międzyresortowym. Projekt zawierający bardzo restrykcyjne i rygorystyczne rozwiązania spotkał się ze zdecydowaną  krytyką.

Mając na uwadze złożoność problemu Minister powołał w styczniu 2008 roku grupę roboczą do spraw opracowania propozycji rozwiązań prawnych. Grupa przygotowała "Założenia dla przygotowania projektu ustawy o przeciwdziałaniu uciążliwości zapachowej", który został poddany konsultacji przez samorządy. Przewidywane jest też wprowadzenie w conajmniej dwóch gminach na terenie kraju pilotażowego wdrożenia rozwiązań opracowanych w założeniach, aby w praktyce przetestować ich funkcjonowanie przed przystąpieniem do prac nad ostatecznym tekstem ustawy. Prowadzone są rozmowy o wybór Wałcza jako jednej z gmin w których testowane będą założenia.

raf

Może Ci się również spodoba

Korzystaj�c z naszej strony wyrażasz zgod� na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Wi�cej informacji tutaj . Zaktualizowali�my nasz� polityk� przetwarzania danych osobowych - RODO. Tutaj znajdziesz tre�� naszej nowej polityki a tutaj wi�cej informacji o Rodo