Społeczny głos w sprawie GZNF ‚Fosfory’ musi być uwzględniony

Greenpeace, Nieformalna Grupa Inicjatywna „Fosfi” oraz Wrzeszczańskie Komitety Obywatelskie złożyły do Wojewody Pomorskiego wniosek o przeprowadzenie rozprawy administracyjnej w związku z pracami nad pozwoleniem zintegrowanym dla GZNF „Fosfory”.

W grudniu 2006 roku Wojewoda Pomorski udzielił gdańskim „Fosforom” pozwolenia zintegrowanego. Dokument ten reguluje zasady wprowadzania do środowiska substancji (odpadów, ścieków, gazów) lub energii (hałasu, promieniowania). Gwarantuje on, że zakład stosuje w swojej działalności najlepsze dostępne techniki. Dokument dla dużych zakładów przemysłowych jest obligatoryjny – nie posiadając go, nie mają prawa funkcjonować.

W kwietniu 2007 r. organizacja Wrzeszczańskie Komitety Obywatelskie odwołała się od decyzji wojewody do Ministra Środowiska. Zdaniem ekologów, wydane przez Wojewodę pozwolenie nie uwzględnia niektórych problemów stwarzanych przez Zakłady. Chodzi głównie o nieprawidłową gospodarkę ściekami na terenie Zakładów, znaczną uciążliwość odorową i nie wyznaczenie terminu, w którym zakończy się produkcja fosfogipsu, trafiającego na hałdę w Wiślince.

Minister Środowiska podzielił wątpliwości ekologów i uchylił decyzję Wojewody (tym samym odebrał zakładom pozwolenie zintegrowane), przekazując ją do ponownego rozpatrzenia. Obecnie treść pozwolenia zintegrowanego jest poprawiana i zostanie powtórnie przedstawiona Ministrowi.

Działalność GZNF „Fosfory” i problem należącej do nich hałdy fosfogipsów od kilku lat jest przedmiotem zainteresowania organizacji ekologicznych. Wydane przez wojewodę pozwolenie zintegrowane nie uwzględnia, naszym zdaniem, całego oddziaływania GZNF „Fosfory”. Dlatego w dniu 5 września 2007 do Urzędu Wojewódzkiego trafił wniosek Greenpeace o przeprowadzenie rozprawy administracyjnej. Podobny wniosek złożyły wcześniej inne organizacje ekologiczne Trójmiasta.

„Fosfory” oddziałują znacząco na środowisko i uznawane są za zakład kontrowersyjny. Rozprawa w Urzędzie Wojewódzkim będzie debatą wszystkich zainteresowanych stron. Jeśli gdańskie „Fosfory” chcą posiadać pozwolenie zintegrowane, muszą udowodnić, że ich produkcja odbywa się przy zachowaniu najlepszych możliwych standardów. Niestety, nie możemy tego powiedzieć o dotychczasowym sposobie ich działania – powiedział Łukasz Supergan, koordynator kampanii Greenpeace.

Rozprawa administracyjna pozwoli na wyjaśnienie spornych kwestii dotyczących działalności GZNF „Fosfory”. Umożliwi też dyskusję obywateli Trójmiasta, organizacji społecznych, urzędników oraz przedstawicieli Zakładów.

Źródło: www.greenpeace.org

Może Ci się również spodoba

Korzystaj�c z naszej strony wyrażasz zgod� na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Wi�cej informacji tutaj . Zaktualizowali�my nasz� polityk� przetwarzania danych osobowych - RODO. Tutaj znajdziesz tre�� naszej nowej polityki a tutaj wi�cej informacji o Rodo