Sprzeciw rządu wobec Pakietu Klimatycznego UE oparty na błędach

europaNa podstawie najnowszych badań jednoznacznie można stwierdzić, że rząd polski opiera swoją politykę klimatyczną na błędnym raporcie…

     .  
Redukcja emisji CO2 nie uratuje klimatu

     . 
  Polska w grupie "brudasów"  

który jest tendencyjny i wyrywkowy.
Opracowana przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową analiza wskazuje
na poważne błędy Raportu Klimatycznego Polskiego Komitetu Energii
Elektrycznej.

Kontrowersyjny "Raport 2030" firmy "EnergSys", przygotowany na zlecenie
Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej jest wykorzystywany jako źródło
danych, które mają potwierdzać opinie, że Pakiet Klimatyczny Unii
Europejskiej  dotkliwie obciąży polską gospodarkę. Jednkakże
jego szczegółowa ocena opublikowana dziś przez szanowany gdański
Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową pozwala stwierdzić, że raport
zawyża koszty ekonomiczne Pakietu i zaniża wynikające z niego korzyści.

W ciągu ostatnich 6 miesięcy rząd polski w dużej mierze opierał swój
sprzeciw wobec Pakietu Klimatycznego UE na sponsorowanym przez sektor
przemysłu raporcie "EnergSys". Błędne wnioski raportu skłoniły rząd do
podjęcia próby zablokowania przyjęcia Pakietu w przyszłym miesiącu.
Tymczasem z opublikowanych dzisiaj badań jednoznacznie wynika, że
raport ten zawiera wiele istotnych luk i nieścisłości.

Wyniki badań Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową pokazują, że raport
EnergSys znacznie zawyża przewidywany wzrost cen energii elektrycznej i
kosztów zaopatrzenia w energię oraz jego wpływ na sytuację gospodarczą.
Raport mylnie zakłada, że sektor energii elektrycznej będzie musiał
samodzielnie zrealizować cel 15% udziału odnawialnych źródeł
energii.  To założenie jest najdroższym możliwym scenariuszem
i pomija potencjał taniej biomasy i wzrostu wydajności energetycznej,
który ułatwiłby Polsce osiągnięcie redukcji emisji CO2.

Najnowsza publikacja podkreśla także pozytywny wpływ, jaki będą miały
środki ochrony klimatu. W raporcie EnergSys zostało to całkowicie
pominięte. Dla przykładu, inwestycje przychodów z systemu aukcji
mogłyby przyczynić się do dodatkowego wzrostu polskiego PKB.

Dr Andrzej Kassenberg, z Instytutu na rzecz Ekorozwoju, uważa, że:

"Ta analiza potwierdza, że rząd został wprowadzony w błąd poprzez
zniekształcone dane, które przesadnie podkreślają negatywny wpływ
Pakietu na sytuację polskiego biznesu i konsumentów. Teraz, kiedy
poznaliśmy pełne dane, jest oczywistym, że raport "EnergSys" nie jest
rzetelną analizą konsekwencji wprowadzenia Pakietu Klimatycznego, ale
tendencyjnym przekłamaniem".

Pełną wersję raportu Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową można
uzyskać od Koalicji Klimatycznej:

e-mail: koalicjaklimatycznapr@gmail.com

Może Ci się również spodoba

Korzystaj�c z naszej strony wyrażasz zgod� na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Wi�cej informacji tutaj . Zaktualizowali�my nasz� polityk� przetwarzania danych osobowych - RODO. Tutaj znajdziesz tre�� naszej nowej polityki a tutaj wi�cej informacji o Rodo