„Startuj z biznesem”

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach VI Priorytetu Rynek pracy otwarty dla wszystkich i Działania 6.2.

Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Jego celem jest wsparcie samozatrudnienia osób do 25 roku życia z powiatów województwa wielkopolskiego, w których wskaźnik przedsiębiorczości jest niższy niż 850 firm na 10 tys. mieszkańców.

Osoby zakwalifikowane do Projektu uzyskają wsparcie szkoleniowo-doradcze. Szkolenia dotyczyć będą przede wszystkim kluczowych umiejętności niezbędnych do uruchomienia własnej firmy. Przyszli przedsiębiorcy zapoznają się z takimi zagadnieniami jak: księgowość i podatki, biznes plan, sprzedaż i obsługa klienta, prawo pracy. Z kolei program wsparcia doradczego zostanie opracowany indywidualnie dla każdego Uczestnika zależnie od specyfiki planowanego przedsięwzięcia.

Wiedza, przekazana przez profesjonalnych trenerów oraz doradców pozwoli Uczestnikom racjonalnie opracować biznes plan, który stanowić będzie podstawę do zawalczenia o jednorazową dotację inwestycyjną w kwocie 40 000 zł wraz z comiesięcznym wsparciem w wysokości 1276 zł (przez okres 6 miesięcy). Jednak o dofinansowanie mają szansę ubiegać się najlepsi wyłonieni przez Komisję Oceny Wniosków. Kryterium decydującym będzie biznes plan napisany samodzielnie przez Uczestnika oraz zadania rozwiązywane przez Uczestników podczas procesu szkoleniowego. To wszystko po to aby jak najlepiej ocenić motywacje i predyspozycje do prowadzenia własnej firmy.

Co więcej po otrzymaniu dotacji Uczestnicy nadal objęci będą wsparciem specjalistów, którzy będą służyć pomocą w razie zetknięcia się młodych biznesmenów z kwestiami nastręczającymi problemy. W celu zapewnienia kompleksowej pomocy firmom powstałym w Projekcie zorganizowane zostanie specjalistyczne wsparcie obejmujące dziedziny takie jak: prawo, finanse, marketing i sprzedaż. Przeprowadzone zostaną również warsztaty z finansowania działalności i prawa własności intelektualnej. Spotkania dla przedsiębiorców będą miały również charakter przedsięwzięć grupowych, których celem będzie m. In. Kojarzenie przedsiębiorców o uzupełniających się rodzajach działalności w celu późniejszej wymiany usług i towarów.

Autor: Michał Skawiński
Redaktor prowadzący
www.KojotyBiznesu.pl

Może Ci się również spodoba

Korzystaj�c z naszej strony wyrażasz zgod� na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Wi�cej informacji tutaj . Zaktualizowali�my nasz� polityk� przetwarzania danych osobowych - RODO. Tutaj znajdziesz tre�� naszej nowej polityki a tutaj wi�cej informacji o Rodo