Systemy grzewcze z pompami ciepła

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Z systemami pomp ciepła firmy Ochsner stworzą Państwo z pewnością optymalny klimat mieszkalny: Niskotemperaturowe ciepło promieniujące, którego potrzebuje ludzkie ciało, dające dobre samopoczucie, wysoką jakość życia i zdrowie jako nieocenioną dobroć.

Instalacja grzewcza z pompami ciepła składa się z dolnego źródła ciepła (woda,grunt,powietrze), pompy ciepła oraz górnego źródła ciepła (np.ogrzewanie podłogowe).

Wszystkie elementy instalacji muszą być ze sobą optymalnie dopasowane, by zagwarantować nienaganną pracę oraz wysokie współczynniki efektywno-ści (roczny współczynnik efektywności). Z tego też powodu firma OCHSNER bardzo chętnie zajmie się zaprojektowaniem całego systemu grzewczego z pompami ciepła. Nasi partnerzy systemowi będą służyć Państwu kompetentną radą i fachowo wykonają Państwa instalację.

OCHSNER przedstawia nowa Generację Golf:

Modele Golf Midi i Golf Maxi przedstawiają całkowicie przekonstruowany typoszereg o mocach grzewczych do 30 kW. Nowy typoszereg pomp ciepła wyróżnia się cichą pracą pompy te należą do najcichszych na rynku. Ma to duże znaczenie, ponieważ pompy nie zawsze instalowane są w piwnicach a często w pomieszczeniach gospodarczych na poziomie mieszkania. Fenomenalnie cicha praca uzyskana jest poprzez specjalną konstrukcję nośną podwójnej L-ramy.

Co jeszcze może zaoferować nowy system Generation Golf?

  • Wygląd. Elegancki wygląd ukazuje się poprzez prostotę oraz elegancję. Klarowne linie i aktualne wzornictwa.
  • Funkcjonalność. Płaszczyzna obsługi usytuowana jest ukośnie, co ułatwia wygodne odczytywanie Display’a i ergonomiczną obsługę sterownika.
  • Budowa. Elegancka i funkcjonalna budowa zawarta jest również we wnętrzu urządzenia i umożliwia prosty dostęp do każdego komponentu.
  • Opcja przygotowania ciepłej wody użytkowej. Golf Maxi może zaoferować zintegrowany układ przygotowania ciepłej wody z wymiennikiem ciepła gazu gorącego oraz pompą doładowującą bojler. Golf Midi z trójdrożnym zaworem i bojler z zewnętrznym rurowym wymiennikiem ciepła.
  • Oszczędność miejsca. Poprzez wąską budowę pompy ciepła Golf Midi mają szerokość jedynie 40 cm, by można je zamontować w małych pomieszczeniach lub wnękach.
  • Profesjonalne wykonanie. W każdej części możemy dostrzec profesjonalizm wykonania oraz techniczny „krok w przyszłość”.
  • Ekstremalnie cicha praca. Poprzez sprężarkę Scroll oraz 3-warstwowej elastycznej konstrukcji, nowoczesną tłumiącą samonośną obudowę z masywnej lakierowanej blachy stalowej, samotłumiące szybkie złącza oraz wewnętrzną wykładzinę chroniącą.

 

Ogrzewanie podłogowe/ ścienne

Ciepło promieniujące jest najzdrowszym rodzajem ciepła. Im większa jest powierzchnia grzewcza dla oddawania ciepła w pomieszczeniu, tym większy jest udział ciepła promieniującego i tym równomierniej odbywa się oddawanie ciepła, przez co czujemy się bardziej komfortowo. Ponieważ odczuwamy ciepło promieniujące jako szczególnie komfortowe i przyjemne, w przypadku ogrzewania podłogowego już przy temperaturze pomieszczenia 20°C występuje to samo uczucie komfortu, jak w przypadku temperatury 22°C przy ogrzewaniu konwencjonalnym. Jest to nie tylko przyjemniejsze i zdrowsze, lecz pozwala nam również dużo zaoszczędzić na kosztach ogrzewania.

 

Woda

Jeżeli woda gruntowa występuje na odpowiedniej głębokości i ma właściwą jakość, to tak można osiągnąć najwyższy roczny współczynnik efektywności (obowiązek uzyskania zezwolenia). Stała temperatura +8°C do +12°C gwarantuje optymalny tryb pracy grzewczej. Woda gruntowa pobierana jest ze studni zasilającej i doprowadzana do pompy ciepła, a stamtąd odprowadzana do oddalonej o ok. 15 m studni zrzutowej. Gdy nie można wykorzystać wody gruntowej jako nośnika ciepła, zawsze mamy do dyspozycji grunt.

 

 

 

Źródło ciepła- ciepło z gruntu

W gruncie zgromadzonych jest do 98% energii słonecznej. Także w czasie bardzo chłodnych dni zimowych grunt utrzymuje temperaturę na odpowiednim poziomie dla ekonomicznie optymalnej eksploatacji. W gruncie zakopuje się tzw. Kolektory ziemne, przez które zostaje pobierane ciepło. W kolektorach tych cyrkuluje medium przenoszące ciepło, które to dalej oddawane jest do pompy ciepła. W zależności od medium przenoszącego ciepło w kolektorze gruntowym rozróżnia się system solanka / woda oraz bezpośrednie parowanie / woda.

 

 

W przypadku bezpośredniego parowania czynnik roboczy pompy ciepła R 407C cyrkuluje jako medium przenoszące ciepło w kolektorze gruntowym. Nie potrzeba wtedy pośredniego wymiennika ciepła oraz pomp obiegowych solanki.

 

 

W systemie solanka / woda jako medium cyrkuluje solanka (mieszanina glikolu i wody), która pobiera ciepło i odprowadza je do pompy ciepła. Istnieją różne rodzaje układanych kolektorów:

– Przy dostatecznie dużej powierzchni (ogród) są to kolektory płaskie, które są najkorzystniejsze pod względem cenowym. (powierzchnia ułożenia to ok. 1,2 do 1,5 powierzchni ogrzewanej).

– przy mniejszej powierzchni są układane kolektory spiralne lub sondy głębinowe.

 

Powietrze

Jeżeli nie można wykorzystać gruntu, to zawsze mamy do dyspozycji jeszcze powietrze jako dolne źródło ciepła. Szczególnie nadaje się ono w przypadku wtórnego doposażania instalacji oraz w systemach pracujących w trybie biwalentnym. Dzięki zintegrowanemu w pompie ciepła urządzeniu odszraniającemu nienaganne funkcjonowanie systemu zagwarantowane jest do temperatur nawet poniżej -18°C. W systemie tym można wykorzystać urządzenie kompaktowe albo urządzenie typu Split (rodzielone): pompę ciepła ustawia się w domu, a parownik na wolnym powietrzu. Zalety: nie potrzeba kanałów powietrznych, urządzenie bardzo ciche, długa żywotność urządzenia.

Wybór pompy ciepła

Określenie zapotrzebowania ciepła

W przypadku instalacji z pompami ciepła szczególnie ważny jest ich dokładny dobór: przewymiarowane urządzenia powodują niewspółmiernie wysokie koszty instalacji i pracują z niskim współczynnikiem sprawności.

Ustalenie zapotrzebowania ciepła (moc grzewcza) odbywa się wg następujących obowiązujących norm: Austria: ÖNORM 7500 (B 8135) , Niemcy: DIN 4701 , Szwajcaria: SIA 380-1, SIA 384-2. Zapotrzebowanie ciepła podawane jest w kW.

Właściwe zapotrzebowanie ciepła (W/m2) jest mnożone przez powierzchnię, którą należy ogrzać. Wynikiem jest całkowite zapotrzebowanie ciepła, zawierające zarówno transmisyjne zapotrzebowanie ciepła jak i wentylacyjne zapotrzebowanie ciepła. Roczna praca grzewcza w kWh na rok określa, ile energii grzewczej [energii cieplnej] trzeba wytworzyć w ciągu roku. Należy mieć to na uwadze projektując kolektor gruntowy oraz zastosowanie pompy ciepła.

Okresy wyłączeń prądu

Korzystanie z taryf specjalnych miejscowych zakładów energetycznych dla pomp ciepła warunkuje czasem przerywany sposób pracy. Dopływ prądu może zostać przerwany np. 3×2 godziny na 24 godziny. Z tego powodu dzienna moc grzewcza (dzienna ilość ciepła) musi zostać wytworzona w ciągu tego czasu, w którym dostępny jest prąd.

Określenie temperatury zasilania ogrzewania

Zasadniczo obowiązuje zasada: im niższa jest temperatura górnego źródła ciepła (WNA), tym wyższy jest współczynnik efektywności pompy ciepła i tym niższe są przez to koszty ogrzewania.

Aby to osiągnąć, należy wybrać wielkopowierzchniowy układ oddawania ciepła. Idealnie nadają się do tego niskotemperaturowe ogrzewania podłogowe oraz ogrzewania ścienne (np. maks. 35°C temperatury zasilania). Ponadto, maksymalny komfort gwarantuje nieskotemperaturowe ciepło promieniowania. W przypadku ogrzewania radiatorowego należy je zaprojektować na maks. 55°C . W przypadku temperatur z zakresu 55°C do 65°C odpowiedni typ pompy ciepła to pompy z serii „R” (ogrzewanie radiatorowe/ modernizowane).

Tryb pracy

Możliwe są następujące tryby pracy:

  • monowalentny (tylko pompa ciepła): Pompa ciepła jest jedynym źródłem ciepła. Pompa ciepła pokrywa 100% zapotrzebowania na ciepło. Praktykowane przy dolnym źródle woda lub grunt.
  • Biwalentny równoległy monoenergetyczny (pompa ciepła i grzałka): Pompa ciepła pokrywa ok. 90% zapotrzebowania na ciepło. Grzałka elektryczna będzie załączana równolegle w przypadku zapotrzebowania. Praktykowane przy dolnym źródle powietrze.
  • Biwalentny alternatywny (pompa ciepła i kocioł): Praca grzewcza zostaje podzielona pomiędzy pompę ciepła i drugi układ grzewczy. Tylko w przypadku doposażenia starego systemu wysokotemperaturowego w pompę ciepła.

Przygotowanie ciepłej wody użytkowej za pomocą pompy ciepła

W przypadku, kiedy nie jest możliwe zastosowanie osobnego urządzenia wielofunkcyjnego (Europa) do przygotowania ciepłej wody z powietrza odlotowego, zaleca się przygotowywanie ciepłej wody użytkowej za pomocą pompy ciepła do ogrzewania.

Należy wtedy do ogólnego zapotrzebowania mocy dodać 0,25 kW na każdego członka rodziny.

Wybór pompy ciepła

Jak tylko znane będą: źródło ciepła (planowana temperatura), zapotrzebowanie na ciepło oraz maksymalna temperatura zasilania górnego źródła ciepła, można na podstawie posiadanych danych wybrać odpowiednią pompę ciepła.

Źródło: ochsner.pl

Może Ci się również spodoba

Korzystaj�c z naszej strony wyrażasz zgod� na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Wi�cej informacji tutaj . Zaktualizowali�my nasz� polityk� przetwarzania danych osobowych - RODO. Tutaj znajdziesz tre�� naszej nowej polityki a tutaj wi�cej informacji o Rodo