Szczęśliwa trzynastka projektu GreenEvo


Aż 13 polskich, najbardziej konkurencyjnych, technologii proekologicznych zostało liderami programu Ministerstwa Środowiska GreenEvo – Akcelerator Zielonych Technologii. Wyróżnione w projekcie GreenEvo wschodzące gwiazdy są według Ministerstwa Środowiska na najlepszej drodze do międzynarodowego sukcesu w walce o rynek innowacyjnych zielonych technologii.

Po obradach i przeanalizowaniu dokumentacji Kapituła projektu GreenEvo – złożona z ekspertów w dziedzinie środowiska, finansowania i innowacyjnych technologii – wyłoniła grupę najbardziej konkurencyjnych i innowacyjnych polskich technologii prośrodowiskowych. Proponowane przez polskie firmy rozwiązania przedstawiają bardzo szerokie spektrum, obejmujące m.in. takie dziedziny jak niskoemisyjne i czyste technologie węglowe, rozwiązania energooszczędne, odnawialne źródła energii, technologie wodno-ściekowe oraz technologie wspierające gospodarkę odpadami.

Miano lidera technologii GreenEvo zyskało 13 firm biorących udział w programie. Są to: Asket Roman Długi, Biogradex Holding Sp. z o.o., Ecotech Polska, Energoinstal S.A., Lediko Walendowski i Wilanowski, Sp. J, Marbet-Wil Sp. z o.o., Neoon, Petroster, PP-Eko, Promar Sp z o.o., Sunex Sp. z o.o., Watt Sp. z o.o. oraz Wofil Robert Muszański.

Wymienione firmy już od jesieni br. będą brały udział w międzynarodowej promocji projektu GreenEvo i nic nie stoi na przeszkodzie ich ekspansji na rynkach zagranicznych. Już od września wybrane technologie, wraz z pierwszymi w Polsce merytorycznymi raportami na temat rynku zielonych technologii, trafią poprzez przedstawicielstwa Polski za granicą do wszystkich placówek gospodarczych w strategicznych, z punktu widzenia szans na eksport zielonych technologii, regionach świata.

– Dla Ministerstwa Środowiska jednym z najważniejszych celów jest promowanie innowacyjnych rozwiązań, które w realny sposób przyczyniają się do bardziej efektywnego korzystania z zasobów naturalnych oraz obniżenia zużycia energii i emisji zanieczyszczeń, a co za tym idzie znacząco przyczyniają się do poprawy stanu środowiska i jakości naszego życia. Polskie rozwiązania nie tylko spełniają te wymagania, ale są też niezwykle konkurencyjne zarówno pod względem ceny jak i kosztów eksploatacji, co daje im dodatkową przewagę – mówi Minister Środowiska prof. Andrzej Kraszewski. – Jestem pewny, że wyróżnione w naszym projekcie GreenEvo technologie mają szansę na międzynarodowy sukces, a nasz projekt pomoże im w rywalizacji na tym bardzo dynamicznym i perspektywicznym rynku. Wsparcie polskich zielonych technologii jest jednym z głównych priorytetów Ministerstwa Środowiska.

Spośród zgłoszonych do projektu technologii, dwie firmy zyskały status wschodzących gwiazd GreenEvo, są to: Ekotop Roman Sobczyk oraz NFP Jacek Habryko. Oznacza to, że znajdują się w „poczekalni” projektu, a na rozwinięcie w pełni zielonych skrzydeł na globalnych rynkach muszą jeszcze zapracować.

Dodatkowo jedna technologia, przedstawiona przez firmę Alchemik, uzyskała specjalne wyróżnienie w konkursie GreenEvo. Pozostali uczestnicy konkursu, to jest dwanaście technologii polskich reprezentowanych przez firmy: Biogas Zeneris Sp. z o.o., Darsoft.pl, Eko-Pil Remigiusz Pilas, Elfran, Franciszek Ścisłowicz, Ensol i Energetyka Solarna Sp. z o.o., Fluid Kooperacja Sp. z o.o., Greenland Technologia EM sp. z o.o., Impuls, Biuro Projektów Koksoprojekt Sp z o.o, Pitern, Promos Sp z o.o., Zakład Ochrony Środowiska Superbos Sp. z o.o. nadal pozostają pod parasolem projektu i mogą liczyć na stały kontakt z ekspertami oraz wsparcie w dalszym rozwoju.

– W tym projekcie nie ma przegranych – podkreśla koordynator projektu Agnieszka Kozłowska-Korbicz z Ministerstwa Środowiska. Wszystkie uczestniczące w projekcie technologie przeszły długą drogę i wszystkie są lepiej przygotowane do konkurencji na niełatwym rynku zielonych technologii. Tym, którym udało się w projekcie najbardziej przyspieszyć swój rozwój, już od jesieni gwarantujemy międzynarodową promocję.

Konkurencyjne polskie rozwiązania – raporty Ministerstwa Środowiska
Po drugim etapie, kiedy przedstawiciele firm otrzymali certyfikaty potwierdzające zakwalifikowanie ich technologii do projektu, przyszedł czas na weryfikację i wybór najlepszych rozwiązań. Dlatego podczas obrad kapituły wybrano te rozwiązania, które będą najlepiej reprezentować polskie innowacje w zakresie zielonych technologii oraz będą mogły rywalizować na coraz szybciej rozwijającym się rynku proekologicznym. Dużym wsparciem merytorycznym dla przedsiębiorców mają być specjalnie przygotowane przez Ministerstwo Środowiska raporty. Ostatecznie zostanie opublikowanych pięć raportów w ramach programu GreenEvo:

Analiza rynków zagranicznych pod względem obszarów technologii GreenEvo
Analiza rynków zagranicznych pod względem możliwości promocyjnych
Analiza potencjału technologii środowiskowych w Polsce
Narzędzia, instrumenty wsparcia dla przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych
Analiza instrumentów wsparcia dla przedsiębiorstw na rynku polskim

Akceleracja na zielono

Dzięki platformie GreenEvo wybrane polskie przedsiębiorstwa mogły liczyć na ofertę doradczo-szkoleniową w celu umożliwienia ich zielonym technologiom wejście na arenę międzynarodową. W ramach programu, do którego zakwalifikowało się 28 firm, uzyskało pomoc umożliwiającą dalszy, przyspieszony rozwój unikalnych prośrodowiskowych rozwiązań. Wsparcie obejmowało m.in.: szkolenia w zakresie transferu technologii, możliwości pozyskiwania funduszy oraz strategii działań marketingowych. Głównym celem był wybór odpowiednich narzędzi indywidualnie dla każdego uczestnika programu.

Pierwsza edycja projektu GreenEvo trwała 3,5 miesiąca. Podczas jej trwania przeprowadzono siedem szkoleń, poprowadzonych przez jedenastu ekspertów. Prelegenci przez 15 dni przeszkolili blisko 160 osób.

Podstawowym celem projektu GreenEvo – Akcelerator Zielonych Technologii jest wspieranie aktywności międzynarodowej polskich technologii prośrodowiskowych. GreenEvo pomaga także w identyfikacji korzystnych dla tych technologii kierunków ekspansji zagranicznej dzięki powstającym w projekcie raportom i opracowaniom merytorycznym. Przedsiębiorstwa je oferujące m.in. mogą brać udział z zagranicznych misjach handlowych oraz korzystać ze wsparcia organizacyjnego na międzynarodowych targach przemysłowych. Mogą też ubiegać się o dofinansowanie związane z pokryciem kosztów tych działań w ramach dostępnych instrumentów wspierania eksportu, oferowanych przez Ministerstwo Gospodarki i Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Aby zapewnić efektywną realizację projektu, Ministerstwo Środowiska pozyskało do współpracy inne instytucje, organizacje i podmioty. Przy realizacji projektu GreenEvo ministerstwo współpracuje z resortami gospodarki, spraw zagranicznych, nauki i szkolnictwa wyższego, Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, Urzędem Patentowym RP oraz Wydziałem Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Partnerem finansującym programu GreenEvo, realizowanego przez Ministerstwo Środowiska, jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wybrani przedsiębiorcy w ramach projektu GreenEvo mieli na przykład szansę na wzięcie udziału w misji gospodarczej do Chin i wydarzeniach towarzyszących wystawie EXPO 2010 w Szanghaju. Była to okazja do promocji polskich technologii w dziedzinie ochrony środowiska oraz nawiązania kontaktów z potencjalnymi nabywcami, a także zapoznania się ze specyfiką azjatyckiej kultury biznesowej. Podczas misji przedstawiciele firm mogli liczyć na pełne wsparcie ze strony Ministerstwa Środowiska i innych instytucji państwowych. – Staraliśmy się, by uczestnicy projektu GreenEvo byli bardzo dobrze przygotowani pod względem merytorycznym. Dlatego na potrzeby przedsiębiorców został m.in. opracowany szczegółowy raport na temat rynku zielonych technologii w Chinach – mówi prof. Krzysztof Klincewicz, koordynator ekspertów w projekcie GreenEvo, z Wydziału Zarządzania UW.

Pełna lista uczestników oraz wybranych do projektu technologii znajduje się na stronie internetowej projektu pod adresem: www.greenevo.gov.pl/pl/konkurs .

Może Ci się również spodoba

Korzystaj�c z naszej strony wyrażasz zgod� na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Wi�cej informacji tutaj . Zaktualizowali�my nasz� polityk� przetwarzania danych osobowych - RODO. Tutaj znajdziesz tre�� naszej nowej polityki a tutaj wi�cej informacji o Rodo