Targi Poleko: wokół energii

Energia odnawialna, finansowanie inwestycji, efektywność energetyczna – targi POLEKO (14-17.10.2014 r.) dostarczają najświeższej wiedzy i rozwiązań z każdego z wymienionych obszarów. Ekspozycję Salonu Czystej Energii (w tym roku w pawilonie 7) uzupełnia szereg konferencji na temat OZE, podczas których przedstawiane są najnowsze trendy, sytuacja prawna i rynkowa oraz  doświadczenia naszych sąsiadów.

Salon Czystej Energii to część ekspozycji targów POLEKO, w ramach której można zobaczyć ofertę producentów i dystrybutorów kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych, systemów montażu kolektorów, instalacji i akcesoriów do przesyłu, falowników, małych turbin wiatrowych, instalacji dla małych elektrowni wodnych, małych kotłów na biomasę, kotłów kogeneracyjnych i pomp ciepła, systemów zarządzania, sterowników do instalacji, biogazowni, biopaliw, w tym biomasy (biopaliwo stałe) i biogazu, ekologicznych środków transportu (o napędach alternatywnych) i instalacji do uzyskiwania paliwa z odpadów komunalnych.
Swój udział w targach zaplanowały już firmy: Eneria, H. Cegielski, Multimotors, Skiepko, Diesel Mielec, CES, KWE, Asket, Horus Energia, Turboden, Teknamotor oraz ZUiUZ (Bandit).

Z zakresu doradztwa i instytucji do udziału w targach przygotują się m.in. Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Gospodarki, GDOŚ, GIOŚ, NFOŚiGW, WFOŚiGW Poznań, Bank Ochrony Środowiska, Krajowe Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast oraz Bank Gospodarstwa Krajowego.

Wystąpienia narodowe na targach POLEKO zaplanowały już takie kraje, jak: Niemcy, Szwajcaria, Norwegia, Austria, oraz po raz pierwszy – Węgry. Targi sprzyjać więc będą międzynarodowej wymianie doświadczeń, także z zakresu energii i energii odnawialnej.
Tegoroczna edycja targów POLEKO i KOMTECHNIKA po raz trzeci już zostanie wzbogacona o specjalnie zaaranżowaną powierzchnię wystawienniczą tzw. Miasteczko Ekologiczne, której Partnerem Głównym jest Główny Inspektorat Ochrony Środowiska.

Na tej przestrzeni specjalnej będzie można zapoznać się z kompleksową ofertą ekologicznych rozwiązań, służących zarówno redukcji zużycia energii, wykorzystywania jej alternatywnych źródeł jak i utrzymywania czystości. Miasteczko powstanie w samym sercu ekspozycji: w pawilonie 8 i Alei Lipowej.

W targach POLEKO biorą udział również firmy i instytucje doradcze oraz wspierające finansowanie inwestycji w OZE, zajmujące się przygotowaniem i realizacją inwestycji w zakresie OZE oraz firmy doradztwa prawnego w zakresie inwestycji w OZE.

Synergia technologii i wiedzy Na targach Poleko można również uzupełnić wiedzę na temat OZE. Rok rocznie targom towarzyszy cieszące się dużym zainteresowaniem Forum Czystej Energii. To cykl trzydniowych warsztatów (14-16 października), poruszający tematykę energii z odnawialnych źródeł. Głos zabierają polscy i zagraniczny eksperci oraz praktycy. Forum organizowane jest przez Międzynarodowe Targi Poznańskie oraz redakcję miesięcznika „Czysta Energia”.

Cyklicznym wydarzeniem towarzyszącym targom jest też Glob Pełen Energii. To praktyczne wykłady, w ramach których specjaliści omawiają aspekty wykorzystania urządzeń grzewczych korzystających ze źródeł odnawialnych: słońca, biomasy, ciepło z ziemi. Gościem specjalnym Globu jest co roku Tomasz Zubilewicz. Współorganizatorem wydarzenia jest redakcja czasopisma „Globenegia”.

Warto zwrócić uwagę także na dwa kolejne już zaplanowane wydarzenia. Pierwsze z nich to konferencja Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich (15 października), której tematem będzie innowacyjna metoda wykorzystania konopi w procesie rekultywacji terenów zdegradowanych. Drugie – to panel dyskusyjny podsumowujący wspólny projekt Green Cross Poland i firmy Dreberis. Projekt ten poświęcony był promocji alternatywnych możliwości rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce poprzez bezpośrednie zaangażowanie samorządów i mieszkańców na bazie doświadczeń niemieckich.

Wojsko na targach
Dodatkowo podczas tegorocznych targów Poleko i Komtechniki przygotowano specjalną ścieżkę zwiedzania dla administratorów i zarządców infrastruktury wojskowej, a także osób odpowiedzialnych za gospodarkę komunalną oraz ochronę środowiska.

Na ekspozycji będą mogli zapoznać się z rozwiązaniami z zakresu rekultywacji terenów powojskowych, produktami i technologiami wspomagającymi zbieranie, przetwarzanie i unieszkodliwianie materiałów oraz odpadów niebezpiecznych, rozwiązaniami z obszaru ochrony wody, gospodarki ściekowej, technik komunalnych, czy infrastruktury wspierającej bezpieczeństwo ekologiczne.

Więcej informacji na temat targów i wydarzeń na: www.poleko.mtp.pl oraz www.komtechnika.pl

eco

Może Ci się również spodoba

Korzystaj�c z naszej strony wyrażasz zgod� na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Wi�cej informacji tutaj . Zaktualizowali�my nasz� polityk� przetwarzania danych osobowych - RODO. Tutaj znajdziesz tre�� naszej nowej polityki a tutaj wi�cej informacji o Rodo