Uchwalono Politykę ekologiczną państwa

W ostatni piątek podczas 42. posiedzenia Sejm podjął uchwałę
w sprawie "Polityki
ekologicznej państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016".

   .  Wszyscy żyjemy na kredyt … ekologiczny

Polityka ekologiczna jest dokumentem strategicznym, który przez określenie
celów i priorytetów ekologicznych wskazuje kierunek działań koniecznych
dla zapewnienia właściwej ochrony środowisku naturalnemu.


Przypomnijmy, że na poprzednim posiedzeniu Sejmu Minister Maciej Nowicki
omówił działania priorytetowe, które zgodnie z polityką ekologiczną,
powinny być zrealizowane w ciągu najbliższych 4 lat. Jednym z nich jest
zakończenie
w bieżącym roku prac nad wyznaczaniem obszarów siedliskowych w ramach
ESE Natura 2000. Ponadto jeszcze w tym miesiącu rząd ma przyjąć projekt
ustawy
o organizmach genetycznie modyfikowanych i skierować go do Sejmu. – Ustawa
będzie zgodna z prawem UE, wprowadzi restrykcyjne zasady co do stosowania
GMO oraz pozwoli na tworzenie stref wolnych od GMO
– powiedział minister
środowiska. Zapowiedział także, że do końca roku mają być zamknięte wszystkie
wysypiska, które nie spełniają wymogów Unii Europejskiej. Wśród istotnych
działań dla ochrony środowiska profesor Nowicki wymienił również wprowadzenie
w życie tzw. zielonych zamówień. Istotną jego zdaniem kwestią jest także
wzmocnienie kadry inspekcji ochrony środowiska, która usprawni ochronę
środowiska i pozwoli na kontrolę przestrzegania prawa.

Wśród priorytetów polityki ekologicznej znajdują się również: wspieranie
platform technologicznych i ekoinnowacyjności w ochronie środowiska oraz
przywrócenie podstawowej roli miejscowym planom zagospodarowania przestrzennego,
jako podstawy lokalizacji inwestycji. Ważne są także: zwiększenie retencji
wody, opracowanie krajowej strategii ochrony gleb, promocja wykorzystania
metanu z pokładu węgla, ochrona atmosfery, ochrona wód gospodarka odpadami
czy modernizacja systemu energetycznego.

Podczas debaty, która odbyła się w Sejmie 8 maja br. minister mówił o
wyzwaniu, jakim jest realizacja założeń dyrektywy unijnej CAFE, dotyczącej
ograniczenia
emisji pyłów i o konieczności redukcji o 75 procent ładunku azotu i fosforu
w oczyszczanych ściekach komunalnych. Wspomniał także o konieczności
– zgodnie z zapisami polityki ekologicznej państwa – sporządzania map
akustycznych
dla wszystkich miast powyżej 100 tysięcy mieszkańców i opracowania planów
walki z hałasem. Poinformował o pracach nad dokumentem dotyczącym nadzoru
nad chemikaliami dopuszczonymi na rynek, czyli o wdrażaniu rozporządzenia
REACH.


 

 

Pochodzenie: MŚ

Może Ci się również spodoba

Korzystaj�c z naszej strony wyrażasz zgod� na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Wi�cej informacji tutaj . Zaktualizowali�my nasz� polityk� przetwarzania danych osobowych - RODO. Tutaj znajdziesz tre�� naszej nowej polityki a tutaj wi�cej informacji o Rodo