UE: ochrona środowiska istotna dla sektora MSP

Pomoc małym i średnim przedsiębiorstwom w wykorzystaniu energii i
zasobów w sposób efektywny to główny cel opublikowanego ostatnio
dokumentu K E.

        .  Rewolucja energetyczna dla Polski

Proponowana pomoc będzie polegać na wprowadzeniu
podstaw prawnych i przedsięwzięć, które wzmocnią istniejące działania i
inicjatywy z uwzględnieniem specyficznych właściwości mniejszych firm.


 
W tym celu Komisja proponuje stworzenie programu
pomagającego małym i średnim przedsiębiorstwom we wdrożeniu
europejskich norm prawnych dotyczących środowiska. Program dostarczy
środki finansowe, uprości dostęp do systemów zarządzania środowiskiem i
będzie uświadamiał przedsiębiorców w kwestii zagadnień dotyczących
środowiska.

Europejski Komisarz ds. Środowiska Stavros Dimas powiedział: „Aby
pomyślnie uporać się z wyzwaniami dotyczącymi środowiska i osiągnąć
postawione sobie cele, dotyczące emisji cieplarnianych, energii
odnawialnej i wydajności energetycznej, wszystkie firmy europejskie
muszą w tym uczestniczyć. Małe i średnie przedsiębiorstwa są integralną
częścią gospodarki europejskiej, dlatego niezbędne jest by odgrywały
rolę w jej równoważeniu”.

Sektor MSP a środowisko

Pojedyncze firmy z sektora MSP zatrudniają mniej niż 250 osób, ale 23
miliony małych i średnich przedsiębiorstw w Unii Europejskiej stanowi
około 99 proc. wszystkich firm w Unii i 57 proc. unijnej wartości
dodanej. Bycie odpowiedzialnym za tak duży procent obrotu gospodarki
Unii Europejskiej sprawia, że wpływ sektora MSP na środowisko jest
znaczący.

Wiele firm nie zdaje sobie sprawy z tego jak ich działalność wpływa na
środowisko, a większość przedsiębiorstw jest przekonana, że ich
działalność ma mały wpływ lub w ogóle nie wpływa na środowisko. Firmy z
sektora MSP zazwyczaj wierzą, że stosują się do uregulowań prawnych w
zakresie ochrony środowiska, do chwili, gdy ktoś temu nie zaprzeczy. W
takich okolicznościach działalność sektora MSP może stanowić znaczne
ryzyko dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników jak i zagrożenie dla
środowiska.

Nie włączając kwestii dotyczących środowiska w swoją działalność
gospodarczą, firmy z sektora MSP mogą stracić korzyści ekonomiczne w
postaci lepszego zarządzania środowiskiem i eko-innowacji.

 Program Wsparcia Zgodności Środowiskowej

Program Wsparcia Zgodności Środowiskowej zaproponowany przez Komisję
jest zbiorem środków, które mają pomóc małym i średnim
przedsiębiorstwom w zminimalizowaniu wpływu ich działalności na
środowisko i ułatwić przestrzeganie istniejącego prawa. Program ma na
celu zmniejszenie obciążeń związanych z przestrzeganiem prawa, poprzez
projektowanie instrumentów i działań włączających troskę o środowisko w
sedno działalności firm z sektora MSP.

Przedsięwzięcia prezentowane w dokumencie Komisji obejmują także
rozpowszechnianie informacji kierowanych przede wszystkim do sektora
MSP, promujących sieci wsparcia i szkolenia, które pozwalają na
stworzenie miejscowej ekspertyzy w dziedzinie ochrony środowiska
naturalnego.

Pieniądze dla programu będą pochodziły z funduszu LIFE+ (5 milionów
euro na lata 2007-2013) i dodatkowo z „Ramowego programu na rzecz
konkurencyjności i innowacji” (CIP) oraz funduszy strukturalnych.

Niektóre przedsięwzięcia są planowane już na rok 2007. Strona
internetowa z informacjami Unii Europejskiej na temat polityki
środowiskowej dla sektora MSP jest już dostępna w 7 językach, w planach
są jeszcze poradniki dotyczące wydajności energetycznej, emisji do
atmosfery, ziemi i wody oraz odpadów. Opublikowany zostanie także
podręcznik o możliwościach finansowania.

We wdrażaniu programu od 2008 roku weźmie udział nowa sieć zastępująca
Centrum Euro Info we wspieraniu biznesu i innowacji. Ta i inne sieci
wsparcia dla sektora MSP będą odgrywać istotną rolę pomagając małym i
średnim firmom w transponowaniu europejskiej polityki środowiskowej na
działania operacyjne.

 
 

 

Może Ci się również spodoba

Korzystaj�c z naszej strony wyrażasz zgod� na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Wi�cej informacji tutaj . Zaktualizowali�my nasz� polityk� przetwarzania danych osobowych - RODO. Tutaj znajdziesz tre�� naszej nowej polityki a tutaj wi�cej informacji o Rodo