Unijny zakaz stosowania szkodliwych pestycydów

Zakaz stosowania najbardziej szkodliwych dla człowieka pestycydów
wprowadza pakiet legislacyjny przyjęty we wtorek przez Parlament
Europejski.

     .  Środki chemiczne w rolnictwie 

Mają one być wycofane z użycia do 2018 roku.

Zgodnie z przepisami,
uzgodnionymi wcześniej z rządami krajów członkowskich UE, zezwolenia na
stosowanie w środkach ochrony roślin najgroźniejszych substancji
mutagennych, rakotwórczych, toksycznych i powodujących zaburzenia
endokrynologiczne nie będą już przedłużane. Nie będzie też można
stosować substancji, które mogą powodować zagrożenie dla rozwoju lub
przeżycia pszczół miodnych.

Do 2018 roku powinny wygasnąć ostatnie z obowiązujących obecnie zezwoleń.

Tylko wyjątkowo – kiedy nie ma dla danej substancji żadnej
alternatywy, a jest ona konieczna do walki z poważnymi zagrożeniami dla
zdrowia roślin – groźna dla człowieka substancja będzie mogła być użyta
przez producenta. Pozwolenie będzie jednak wydawane tylko na 3 do 5 lat
– by zachęcić do badań nad bezpiecznymi zamiennikami.

Wprowadzony będzie też generalny zakaz oprysków z powietrza – by
zmniejszyć skażenie środowiska na skutek aerozoli unoszących się w
powietrzu. Na dokonanie oprysku – w drodze wyjątku – będą się musiały
zgodzić odpowiednie władze krajów członkowskich. By chronić zbiorniki
wodne i ujęcia wody pitnej, kraje członkowskie będą musiały wyznaczyć
strefy buforowe, gdzie nie wolno będzie stosować ani przechowywać
pestycydów. Zakaz lub ograniczenie do niezbędnego minimum ich
stosowania użycia ma obowiązywać w parkach, na terenach
sportowo-rekreacyjnych, terenach szkolnych i placach zabaw.

Wielkimi orędownikami pakietu (dyrektywa o zrównoważonym stosowaniu
pestycydów oraz rozporządzenie w sprawie dopuszczania do obrotu środków
ochrony roślin) była w PE frakcja Zielonych. Wynik porozumienia z Radą
UE uznali oni za wielki sukces. Ich liderka Monica Frassoni cieszyła
się na konferencji prasowej, że Unia Europejska będzie mieć w tym
zakresie jedną z najbardziej restrykcyjnych legislacji na świecie.

Nowe przepisy przewidują wspólnotową listę substancji dopuszczonych
do użycia na podstawie surowych kryteriów oraz wzajemne uznawanie
dopuszczonych przez poszczególne kraje środków w ramach trzech stref UE
(północnej, południowej i centralnej). To ukłon w stronę producentów,
którym łatwiej teraz będzie wprowadzić swoje produkty na rynek.

– „To porozumienie jest korzystne dla wszystkich, nie tylko dla
środowiska, zdrowia publicznego i konsumentów, ale również dla
europejskiej gospodarki, która ma szanse stać się liderem w dziedzinie
innowacyjności” – podkreśliła sprawozdawczyni projektu rozporządzenia,
niemiecka Zielona Hiltrud Breyer.

 

PAP

 

 

 

Może Ci się również spodoba

Korzystaj�c z naszej strony wyrażasz zgod� na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Wi�cej informacji tutaj . Zaktualizowali�my nasz� polityk� przetwarzania danych osobowych - RODO. Tutaj znajdziesz tre�� naszej nowej polityki a tutaj wi�cej informacji o Rodo