Uprościć WPR

UE – Parlament Europejski przyjął ostatnio rezolucję w sprawie uproszczenia wspólnej polityki rolnej. Posłowie domagają się ograniczenia biurokracji przy ubieganiu się o dopłaty, uproszczenia zasad elektronicznej identyfikacji zwierząt oraz lepszego informowania rolników poprzez ustanowienie informacji telefonicznej lub za pośrednictwem internetu i stron internetowych. Rezolucja przygotowana przez Richarda Ashwortha (ECR, UK) jest częścią szerszej debaty poświęconej rozważaniom nad uproszczeniem WPR w obliczu zbliżających się prac nad kolejną wieloletnia perspektywą finansową UE (2014-2020). Zmniejszyć biurokrację przy ubieganiu się o dopłaty Rolnicy powinni mieć dostęp do praktycznych systemów, które umożliwią im łatwe i pozbawione zbędnej biurokracji składanie wniosków o dopłaty bezpośrednie. W celu uproszczenia przepisów regulujących jednolity system dopłat, powinno się znieść obowiązek dostarczania corocznie tych samych szczegółowych informacji. Posłowie podkreślają, że istnieje zapotrzebowanie na prostszą, bardziej przejrzystą i sprawiedliwszą wspólną politykę rolną. Kary – proporcjonalne i wymierzane według przejrzystych kryteriów System kar dla rolników za błędy we wnioskach o dokonanie płatności powinien być proporcjonalny do skali naruszenia. Nie należy nakładać kar w wypadku nieistotnych pomyłek, a w szczególności w wypadku błędów, za które rolnik nie ponosi winy. Należy ustanowić wymogi dotyczące współzależności, które powinny uwzględniać wielkość gospodarstwa rolnego oraz być łatwo zrozumiałe dla rolników i organów kontroli. Parlament wierzy, że fundamentalny cel kontroli polega na zachęceniu rolników do lepszego przestrzegania prawa i że można ograniczyć coroczne kontrole zasady współzależności w przypadku, gdy doszło do zaledwie kilku naruszeń w minionych latach. Zamiast nadmiernej ilości kontroli należy udzielać pomocy i doradztwa za pośrednictwem skutecznych narzędzi informacyjnych i doradczych, takich jak specjalna linia telefoniczna lub korzystanie z Internetu. Elektroniczna identyfikacją owiec i kóz wystarczająca Parlament zachęca Komisję, aby przeanalizowała system identyfikacji zwierząt stosowany w poszczególnych państwach członkowskich oraz rozpoczęła prace w celu ujednolicenia systemu identyfikacji zwierząt, zapewniając zniesienie niepotrzebnych uregulowań prawnych. Parlament wzywa do daleko idącej harmonizacji aktualnych, bardzo zróżnicowanych uregulowań dotyczących identyfikacji zwierząt. Posłowie wzywają także do umorzenia kar z trzyletniego okresu obowiązywania systemu współzależności związanych z elektroniczną identyfikacją owiec i kóz, z uwagi na to, że jest to nowa i skomplikowana technologia, a rolnicy będą potrzebowali czasu na jej wypróbowanie. źródło: PE

Może Ci się również spodoba

Korzystaj�c z naszej strony wyrażasz zgod� na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Wi�cej informacji tutaj . Zaktualizowali�my nasz� polityk� przetwarzania danych osobowych - RODO. Tutaj znajdziesz tre�� naszej nowej polityki a tutaj wi�cej informacji o Rodo