Urządzenia do transportu, usuwania odpadów

W dalszej części artykułu przedstawiamy listę urządzeń do transportu i usuwania odpadów.

 

 1. Śmieciarki
    Śmieciarki samochodowe typu SM są nowoczesnymi samochodami zabudowywanymi na podwoziach samochodów ciężarowych klasy 8-26t DMC, przeznaczonymi do wywozu odpadów ze znormalizowanych pojemników i kontenerów. Załadunek śmieci z typowych pojemników odbywa się mechanicznie z tyłu lub z boku pojazdu, natomiast odpady gromadzone luzem w kartonach, workach, nietypowych pojemnikach ładowane są ręcznie. Samochody te obsługują pojemniki o pojemnościach od 80 do 1300 dm3 z możliwością jednoczesnego załadunku dwóch pojemników pojemności od 110-240 dm3. Samochody z tylnym załadunkiem posiadają liniowy system ugniatania śmieci z zagęszczeniem odpadów (1:5), w zależności od morfologii śmieci oraz możliwość pracy z biologicznymi odpadami, funkcja "BIO". W celu osiągnięcia trwałości wyrobu najbardziej obciążone elementy śmieciarki zostały wykonane z materiałów HARDOX i DOMEX.

  Charakterystyka pojazdu:

  • liniowy mechanizm ugniatający śmieci,
  • uniwersalne urządzenie do opróżniania pojemników,
  • zespół ramion do podnoszenia kontenerów KP-7 (SM-200/21 KP7),
  • mechanizm wypychający śmieci ze skrzyni ładunkowej,
  • urządzenie załadowczo-hydraulika, tylne, przystosowane do załadunku pojemników od 80 do 1300 litrów,
  • stopień uchylny wyposażony w czujnik. Opuszczenie stopnia do pozycji "poziomej" powoduje: ograniczenie prędkości jazdy do 30 km/h, rozłączenie układu ugniatania, uniemożliwia manewr cofania pojazdu. Położenie stopnia w pozycji "pionowej" odwołuje w/w graniczenia.
  • układ centralnego smarowania, zapewniający właściwe smarowanie najbardziej obciążonych elementów prasy ugniatającej i przegubów podnoszenia odwłoka,
  • samoczynna regulacja obrotów silnika,
  • układ rozłączający napęd śmieciarki, gwarantujący bezpieczeństwo pracy obsługi,
  • możliwość pracy w cyklu automatycznym liniowego mechanizmu ugniatającego, przy czym nie wchodzi on w kolizję z urządzeniem do opróżniania pojemników.
 2. Śmieciarki do usuwania odpadów z prasą zgniatającą:
  • urządzenie załadowcze-hydrauliczne, tylne, przystosowane do załadunku pojemników od 80 do 1300 litrów,
  • urządzenie do otwierania pokryw pojemników 1100 l,
  • zagęszczanie odpadów układem liniowym,
  • stopień zagęszczania odpadów – 1:5,
  • krótki odwłok, wysoko podnoszony,
  • cylindry szuflady umieszczone na zewnątrz odwłoka,
  • geometria łopaty zapobiegająca uszkodzeniom czopów,
  • sterowanie cyklu roboczego automatyczne lub ręczne,
  • regulacja stopnia ugniatania,
  • układ centralnego smarowania,
  • automatyczne sterowanie obrotami silnika,
  • czas załadunku 1-2 pojemników małych (do 240 l) lub jednego dużego – 13 s. 
 3. Pojazdy do transportu kontenerów:
       Pojazd ten przeznaczony jest do załadunku, przewozu i wyładunku kontenerów ze zunifikowanymi elementami zaczepowi – blokującymi, w których można przewozić różnego rodzaju ładunki o charakterze stałym. Współpracuje on z kontenerami typu KP7, KPP, SPW, ZW28.
  Żuraw przystosowany jest do obsługi pojemników na odpady segregowane typu "dzwon" i podobnych, wyposażony jest we wciągarkę do ich otwierania.

  Charakterystyka techniczna:

  • wysokość ucha załadowczego kontenera – 1200 mm,
  • czas wciągania kontenera – 60 s.,
  • czas zestawiania kontenera – 40 s.,
  • wymiary wewnętrzne stand. kontenera – 3400x1600x1000mm,
  • maks. kąt pochylenia kont. przy wciąganiu i zestawianiu – 30o,
  • maks. kąt przy podniesieniu kontenera – 50o,
  • maks. ciśnienie w układzie hydraulicznym – 12 MPa (120kG/cm2),
  • sterowanie – z kabiny kierowcy,
  • orientacyjne zużycie paliwa na załadunek i rozładunek jednego kontenera – 0,4dm3,
 4. Pojazdy z urządzeniem hakowym
       Urządzenie hakowe SMW-642 przeznaczone jest do załadunku i wyładunku kontenerów wykonanych w/g normy DIN 30722 o pojemności od 16 do 34m3 i długości od 5,5 do 6,5m. Wznios ucha znajduje się na wysokości 1570 mm. Maksymalny udźwig dźwignika hakowego wynosi 13.500 kg. Nadbudowa załadowczo-wyładowcza wyposażona jest w elementy zaczepowo-blokujące. Sterowanie urządzeniem hakowym odbywa się z kabiny kierowcy.

  Charakterystyka techniczna:

  • czas wciągania kontenera – 75 s.,
  • czas zestawiania kontenera – 75 s.,
  • maks. kąt pochylenia kontenera przy wciąganiu i zestawianiu – 24o,
  • maks. kąt przy podniesieniu kontenera – 48o,
  • maks. ciśnienie w układzie hydr. – 20 MPa,
  • ilość oleju w układzie hydr. – 120 l,
  • dopuszczalna masa całkowita – 26.000 kg.
  Zabudowa hakowa SMW-642 przeznaczona jest do montażu na podwoziach trzyosiowych typu MAN 26.350, DAF CF75.360 lub innym o podobnych parametrach.
 5. Pojazdy i urządzenia do zbiórki odpadów segregowanych:
       Śmieciarka tego typu przeznaczona jest głównie do opróżniania pojemników typu dzwon lub podobnych, za pomocą żurawia zamontowanego za kabiną samochodu. Samochód może również obsługiwać inne typy pojemników posiadających taki sam system opróżniania, służące do gromadzenia odpadów z tworzyw sztucznych, opakowań metalowych, makulatury oraz stłuczki szklanej. Zbiornik wyposażony jest w płytę wypychająco-prasującą z napędem hydraulicznym, o nacisku ~ 40.0 kN, hydraulicznie otwierany kosz zasypowy oraz pokrywę tylną. Pokrywa kosza zasypowego i pokrywa tylna gwarantują, że w czasie transportu nie jest zanieczyszczane środowisko.

  Charakterystyka techniczna:

  • pojemność zbiornika na odpady – 9 m3,
  • żuraw FASSI F30 – 2,7 tm, z urządzeniem otwierającym,
  • sposób ugniatania – płyta ugniatająco-wypychająca,
  • sposób rozładunku – płyta wypychająca.
  Śmieciarki samochodowe typ SM-400 montowane są na podwoziach Star 10.180 lub innym o podobnych parametrach.
 6. Samochody asenizacyjne
       Cysterny asenizacyjne przeznaczone są do wywozu nieczystości płynnych. Znajdują również zastosowanie przy wywozie innych mediów: odcieki z wysypisk śmieci, krew zwierzęca i inne. Cysterny mogą być mocowane do ramy samochodu jak i mogą pracować na samochodach hakowych. Opcjonalnie wyposażamy je również w hydrauliczne podnoszenie zbiornika jak i hydrauliczne otwieranie dennicy. Oferujemy także cysterny ciągnione za ciągnikiem na zestawach osiowych.

  Charakterystyka techniczna:

  • pojemności zbiornika w zależności od nośności samochodu od 4m3 do 20m3,
  • otwierana na bok tylna dennica (w opcji hydraulicznie) co umożliwia łatwy dostęp do wnętrza zbiornika,
  • podwójny system zaworów odcinających zabezpieczający kompresor przed zalaniem,
  • zawór klapowy sterowany pneumatycznie, zabezpieczający w czasie jazdy kompresor przed zalaniem,
  • zasysający zawór zalewowy umożliwiający szybsze napełnianie zbiornika,
  • cysterna jest pochylona ku tyłowi pod kątem 40 co ułatwia jego opróżnianie. 
 7. Pojazdy i urządzenia do mycia pojemników, zbiorników:
       Samochodowa myjnia pojemników SMP422 jest pojazdem służącym do mycia gorącą lub zimną wodą, wewnątrz i na zewnątrz oraz dezynfekcji opróżnionych pojemników na nieczystości stałe, o pojemnościach od 110 dm3 do 1100 dm3. Organizacja pracy podczas mycia pojemników polega na podążaniu myjnią w ślad za śmieciarką opróżniającą pojemniki i myciu pustych pojemników.
  Nadbudowa myjni do pojemników przystosowana jest do szybkiego demontażu i zamontowania w jej miejsce piaskarko-solarki, na okres zimowy.

  Charakterystyka techniczna:

  • dopuszczalna masa całkowita – 16.000 kg,
  • pojemność zbiornika wody czystej – 5200 dm3,
  • pojemność zbiornika wody brudnej – 5200 dm3,
  • typ mytych pojemników – 110- 1100 dm3,
  • czas mycia pojemnika wewnątrz – min. 20 sek,
  • czas mycia pojemnika zewnątrz – min. 10 sek,
  • temperatura środka myjącego – 40o – 60o C,
  • bęben z wężem o długości 20 m i pistoletem.
 8. Sprzęt do czyszczenia
  Samochód polewarka PZH1 służy do:
  • polewania, zmywania lub zraszania nawierzchni placów dróg i ulic,
  • przewożenia i dystrybucji wody pitnej,
  • przewożenia wody gospodarczej do celów gaśniczych,
  Na życzenie nabywcy pojazd może być wyposażony w:
  • pompę wyporową lub autopompę,
  • polewaki,
  • listwę zraszająca,
  • kolektor wody pitnej,
  • przyłącza do hydrantu,
  • przyłącza dla prądownic,
  • przewód ssawny do sania wody z zbiorników, jezior lub rzek.
        Zamiatarka ta przeznaczona jest do zbierania zanieczyszczeń z ulic, placów i dróg o utwardzonej nawierzchni oraz ich wywozu na wysypisko.
  Posiada system recyrkulacji powietrza transportującego zmiotki. Dla uniknięcia pylenia zamiatana powierzchnia zraszana jest wodą wypływającą z dysz, znajdujących się w rejonie szczotek talerzowych, szczotki walcowej i w ssawie.
  Zastosowanie hydrauliki zachodniej sprawia, że zamiatarka pracuje cicho i bezawaryjnie.
        W wersji standardowej wyposażona jest w szczotkę walcową i szczotkę talerzową z prawej strony. Szczotka talerzowa posiada regulację pochylenia oraz docisku do podłoża i do krawężnika. Zamiennie, w miejsce szczotki talerzowej, może być montowany frez do usuwania twardych zanieczyszczeń pozimowych. Na wyposażeniu znajduje się także pistolet wodny do mycia, z możliwością użycia detergentów. Nadbudowa przystosowana jest do szybkiego demontażu i zamontowania w jej miejsce piaskarko-solarki, na okres zimowy.

  Zamiatarka może być wyposażona w następujące urządzenia dodatkowe:

  • ssawę do zanieczyszczeń lekkich,
  • wychylną szczotkę przednią do zamiatania części przykrawężnikowych chodników, zamienną na frez do usuwania zanieczyszczeń pozimowych,
  • zespół TV,
  • zespół szczotki talerzowej lewej,
  • podpory do nadbudowy wymiennej

Ecoportal.com.pl, Julian Z Pankiewicz

 

Zobacz też

Może Ci się również spodoba

Korzystaj�c z naszej strony wyrażasz zgod� na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Wi�cej informacji tutaj . Zaktualizowali�my nasz� polityk� przetwarzania danych osobowych - RODO. Tutaj znajdziesz tre�� naszej nowej polityki a tutaj wi�cej informacji o Rodo