Ustawa o efektywności energetycznej: Senat ostatnią deską ratunku

Dziś zbiera się senacka Komisja środowiska, na której rozstrzygną się losy ustawy o efektywności energetycznej. Jeśli deputowani przywrócą zapis o obowiązku corocznej oszczędności energii o 1% w jednostkach sektora publicznego w latach 2012-2016, budżet Państwa zyska około 2-3 miliardów złotych.

Czy senatorzy pójdą po rozum do głowy i przyjmą poprawkę, która ograniczy marnowanie publicznych pieniędzy?
Ustawa zobowiązuje użytkowników energii (oraz w mniejszym stopniu producentów i dystrybutorów) do zwiększenia efektywności energetycznej łącznie o 9% do roku 2016. Obowiązek wymiernych oszczędności nie dotyczy jednak sektora publicznego, pomimo że dyrektywa unijna, którą ustawa ma wdrożyć, wyraźnie mówi o konieczności pełnienia przez administrację publiczną wzorcowej roli w poprawie efektywności energetycznej1. W opinii władz, Polski nie stać na oszczędności, bo są one za drogie!
Tymczasem wszystkie przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej państwo ma szansę zrealizować za darmo, bez nakładów pieniężnych z budżetu. Wszystkie wydatki związane ze zwiększaniem efektywności energetycznej można sfinansować w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, np. przy wsparciu firm usług energetycznych typu ESCO. „Byłaby to także okazja do uczenia się tego mechanizmu finansowania na przykładach o niskim ryzyku ze względu na skalę tych inwestycji” – zauważa dr Andrzej Kassenberg, ekspert Koalicji Klimatycznej, prezes Instytutu na rzecz Ekorozwoju.
Oszczędności dla budżetu państwa i samorządów będą wymierne. Fundacja na Rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii szacuje je na co najmniej 90 milionów złotych rocznie. Biorąc pod uwagę okres trwałości wprowadzanych rozwiązań (15 lat) daje to rzeczywiste oszczędności dla budżetu w wysokości 2-3 miliardy zł.
„Aby potencjał tkwiący w efektywności energetycznej mógł zostać wykorzystany, należy zacząć od przyjęcia ustawy wprowadzającej ilościowy cel oszczędności energii w jednostkach sektora publicznego. Ustawy, która będzie wzorem skutecznego działania dla innych sektorów. W innym przypadku okaże się przykładem, jak zachęcić innych do oszczędzania, samemu unikając tego obowiązku. Rola efektywności energetycznej w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego i poprawy konkurencyjności gospodarki jest bezsporna. Nie bądźmy ostatnimi w Unii Europejskiej, którzy to zrozumieją” – mówi prof. Tadeusz Skoczkowski z Politechniki Warszawskiej, prezes Krajowej Agencji Poszanowania Energii w latach 1999-2010.

Koalicja Klimatyczna jest porozumieniem 21 organizacji pozarządowych. Jej misją jest wspólne działanie w celu zapobiegania wywołanym przez człowieka zmianom klimatu dla dobra ludzi i środowiska.
Fundacja Aeris Futuro, Fundacja Efektywnego Wykorzystania Energii, Fundacja Ekologiczna Arka, Fundacja Ekologiczna Ziemi Legnickiej Zielona Akcja, Fundacja EkoRozwoju FER, Fundacja GAP Polska, Fundacja Greenpeace Polska, Fundacja Na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju, Instytut na rzecz Ekorozwoju, Liga Ochrony Przyrody, Polski Klub Ekologiczny Okręg Dolnośląski, Polski Klub Ekologiczny Okręg Górnośląski, Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki, Polski Klub Ekologiczny Okręg Wielkopolski, Polski Klub Ekologiczny Okręg Wschodnio-Pomorski, Stowarzyszenie Ekologiczne Eko-Unia, Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Klub Gaja, Społeczny Instytut Ekologiczny, WWF Polska, Zielone Mazowsze, Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć.

Kontakt:
Sekretariat Koalicji Klimatycznej, Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki, ul. Mazowiecka 11/16, 00-052 Warszawa
tel. +48 22 827 33 70, mail: koalicjaklimatyczna@gmail.com, www.koalicjaklimatyczna.org

Może Ci się również spodoba

Korzystaj�c z naszej strony wyrażasz zgod� na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Wi�cej informacji tutaj . Zaktualizowali�my nasz� polityk� przetwarzania danych osobowych - RODO. Tutaj znajdziesz tre�� naszej nowej polityki a tutaj wi�cej informacji o Rodo